intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp văn bản luật về Hội hữu nghị

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 17 tài liệu

1.239
lượt xem
201
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Tổng hợp văn bản luật về Hội hữu nghị
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức vận động thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân Việt nam với tinh thần tự nguyện tham gia các hoạt động nhằm góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết, giúp đỡ và hợp tác với nhau về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội giữa nhân dân Việt nam và nhân dân Hungary. Phối hợp với các cơ quan nhà nước và xã hội để tiến hành các biện pháp quần chúng trong các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân Việt nam về lịch sử, văn hoá, đời sông và những thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế của nhân dân hai nước.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp văn bản luật về Hội hữu nghị

 1. Quyết định số 91/2005/QĐ-BNV

  pdf 8p 98 4

  Quyết định số 91/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ của Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Châu Phi do Bộ Nội Vụ ban hành

 2. Nghị quyết số 697-NQ/QHK6

  pdf 1p 75 6

  Nghị quyết số 697-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

 3. Nghị định số 18-CP

  pdf 1p 80 4

  Nghị định số 18-CP về đặt ra Huy chương Hữu nghị do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

 4. Quyết định số 136/2002/QĐ-UB

  pdf 5p 70 4

  Quyết định số 136/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 5. Quyết định số 141/2002/QĐ-UB

  pdf 6p 68 4

  Quyết định số 141/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Căm Pu Chia Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

 6. Quyết định số 140/2002/QĐ-UB

  pdf 5p 74 5

  Quyết định số 140/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 7. Quyết định số 96/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf 5p 89 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 96/2002/qđ-ub về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của hội hữu nghị việt nam - nhật bản thành phố hà nội do uỷ ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Quyết định số 69/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn qui chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Thành phố Hà Nội do ỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf 5p 82 6

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 69/2002/qđ-ub về việc phê chuẩn qui chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của hội hữu nghị việt nam - thái lan thành phố hà nội do ỷ ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Quyết định số 81/2004/QĐ-BNV

  pdf 1p 60 2

  Quyết định số 81/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Châu Phi do Bộ Nội vụ ban hành

 10. Quyết định số 71/2004/QĐ-BNV

  pdf 1p 73 5

  Quyết định số 71/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt-Bỉ do Bộ Nội vụ ban hành

 11. Quyết định số 70/2004/QĐ-BNV

  pdf 6p 54 5

  Quyết định số 70/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha do Bộ Nội vụ ban hành

 12. Quyết định số 66/2005/QĐ-BNV

  pdf 7p 50 2

  Quyết định số 66/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Hữu nghị Việt - Bỉ do Bộ Nội Vụ ban hành

 13. Quyết định số 53/2005/QĐ-BNV

  pdf 6p 60 2

  Quyết định số 53/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chi-lê do Bộ Nội vụ ban hành

 14. Quyết định số 50/2005/QĐ-BNV

  pdf 6p 54 2

  Quyết định số 50/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - An-giê-ri do Bộ Nội vụ ban hành

 15. Quyết định số 1374/QĐ-BNV

  pdf 6p 40 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2