intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Top 10 tài liệu hay về dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 10 tài liệu

1.887
lượt xem
314
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Top 10 tài liệu hay về dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên thế giới, nguồn vốn đầu tư nước ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nguồn vốn này bao gồm đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp (FII). Trong khi nguồn vốn FDI có vai trò trực tiếp thúc đẩy sản xuất, thì FII lại có tác động kích thích thị trường tài chính phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô và tăng tính minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn mới; nâng cao vai trò quản lý nhà nước và chất lượng quản trị doanh nghiệp, có tác động thúc đẩy mạnh mẽ các mối quan hệ kinh tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Top 10 tài liệu hay về dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

 1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

  doc 1p 606 165

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI = Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

 2. Báo cáo: Tổng quan quy trình thẩm định dự án đầu tư nước ngoài

  ppt 27p 425 114

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào nước sở tại vốn hoặc bất cứ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hình thức chủ yếu trong đầu tư quốc tế bao gồm đầu tư trực tiếp ( FDI ),đầu tư qua thị trường chứng khoán (porfolio),....

 3. Đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  doc 29p 781 254

  FII (Foreign Indirect Investment) là các khoản vốn đầu tư nước ngoài thực hiện qua định chế tài chính trung gian như các quỹ đầu tư, đầu tư trực tiếp vào cổ phần,các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (còn gọi là đầu tư Porfolio). Khi thực hiện đầu tư gián tiếp,các nhà đầu tư nước ngoài không quan tâm đến quá trình sản xuất và kinh doanh thực tế mà chỉ quan tâm đến lợi tức (với một mức rủi ro nhất định) hoặc sự an toàn của những chứng khoán mà họ đầu tư vào (với một mức lợi tức nhất định)....

 4. Đầu tư nước ngoài

  doc 32p 314 102

  Hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh gọi là đầu tư nước ngoài. Đầu tư gián tiếp nước ngoài (thường được viết tắt là FPI | Foreign Portfolio Investment) là hình thức đầu tư gián tiếp xuyên biên giới. Nó chỉ các hoạt động mua tài sản tài chính nước ngoài nhằm kiếm lời. Hình thức đầu tư này không kèm theo việc tham gia vào các hoạt động quản lý và nghiệp vụ của doanh nghiệp giống như trong...

 5. Bài giảng FDI

  ppt 22p 630 222

  FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment): là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở SX, KD. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở SX, KD này.

 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hoa KỲ

  doc 2p 109 9

  Dịch từ tài liệu tiếng anh

 7. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI- FDI

  pdf 57p 220 261

  FDI là một hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của một nền kinh tế khác nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là giành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp.

 8. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

  pdf 67p 239 77

  Dự án đầu tư là tổng thể các giải pháp sử dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn hiện có để tạo ra những lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư và cho xã hội

 9. Đầu tư gián tiếp nước ngoài lên thị trường chứng khoán

  ppt 37p 363 107

  Phân tích đầu tư gián tiếp nước ngoài vào sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư gián tiếp là loại hình di chuyển vốn giữa các quốc gia mà người chủ sở hữu vốn không trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sử dụng vốn.Quyền điều hành các hoạt động sử dụng vốn thuộc về bên nhận đầu tư.

 10. Khó kiểm soát tín dụng doanh nghiệp FDI

  pdf 3p 103 8

  Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả. Gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện tình trạng có những doanh nghiệp (DN) FDI vay vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam nhưng lại hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động. Có trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bỏ trốn gây ảnh hưởng tiêu cực tới...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2