intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Top tài liệu về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hữu ích nhất

Chia sẻ: Thai Quynh | Ngày: | 9 tài liệu

10.978
lượt xem
4.633
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Top tài liệu về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hữu ích nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn mực kế toán quốc tế là điều kiện để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc kế toán thống nhất trong công tác báo cáo tài chính. Đây là những tài liệu thật sự hữu ích cho những ai đang làm trong ngành kế toán và kiểm toán.

Lưu

Tài liệu trong BST: Top tài liệu về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hữu ích nhất

 1. Báo cáo tài chính quốc tế 1

  pdf 91p 867 671

  First-time Adoption of International Financial Reporting Standards This version includes amendments resulting from IFRSs issued up to 17 January 2008. IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards was issued by the International Accounting Standards Board in June 2003. It replaced SIC-8 First-time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting (issued by the Standing Interpretations Committee in July 1998) IFRS 1 and its accompanying documents have been amended by the following IFRSs: • • • • • • • • • • • • • • IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (issued December...

 2. Báo cáo tài chính quốc tế 2

  pdf 136p 270 130

  Share-based Payment This version includes amendments resulting from IFRSs issued up to 17 January 2008. IFRS 2 Share-based Payment was issued by the International Accounting Standards Board in February 2004. The IASB has issued the following amendment to IFRS 2: • Vesting Conditions and Cancellations (issued January 2008). IFRS 2 and its accompanying documents were also amended by IFRS 3 Business Combinations (as revised in 2008). The following Interpretations refer to IFRS 2: • • • SIC-12 Consolidation—Special Purpose Entities (as amended in 2004) IFRIC 8 Scope of IFRS 2 (issued January 2006) IFRIC 11 IFRS 2—Group and Treasury Share Transactions (issued...

 3. Báo cáo tài chính quốc tế 3

  pdf 203p 294 120

  Business Combinations This version includes amendments resulting from IFRSs issued up to 17 January 2008. IAS 22 Business Combinations was issued by the International Accounting Standards Committee in October 1998. It was a revision of IAS 22 Business Combinations (issued in December 1993), which replaced IAS 22 Accounting for Business Combinations (issued in November 1983). In April 2001 the International Accounting Standards Board (IASB) resolved that all Standards and Interpretations issued under previous Constitutions continued to be applicable unless and until they were amended or withdrawn. In March 2004 the IASB issued IFRS 3 Business Combinations. It replaced IAS 22 and...

 4. Báo cáo tài chính quốc tế 4

  pdf 138p 257 119

  Insurance Contracts This version includes amendments resulting from IFRSs issued up to 17 January 2008. IFRS 4 Insurance Contracts was issued by the International Accounting Standards Board (IASB) in March 2004. IFRS 4 and its accompanying documents have been amended by the following IFRSs: • • • • • • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (issued August 2005) Amendments to IAS 39 and IFRS 4—Financial Guarantee Contracts (issued August 2005) IFRS 8 Operating Segments (issued November 2006) IAS 1 Presentation of Financial Statements (as revised in September 2007) IFRS 3 Business Combinations (as revised in January 2008) IAS 27 Consolidated and...

 5. Báo cáo tài chính quốc tế 5

  pdf 51p 225 108

  Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations This version includes amendments resulting from IFRSs issued up to 17 January 2008. IAS 35 Discontinuing Operations was issued by the International Accounting Standards Committee in June 1998. In April 2001 the International Accounting Standards Board (IASB) resolved that all Standards and Interpretations issued under previous Constitutions continued to be applicable unless and until they were amended or withdrawn. In March 2004 the IASB issued IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, which replaced IAS 35. IFRS 5 and its accompanying documents have been amended by the following IFRSs: •...

 6. Báo cáo tài chính quốc tế 6

  pdf 30p 224 104

  Exploration for and Evaluation of Mineral Resources This version includes amendments resulting from IFRSs issued up to 17 January 2008. IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources was issued by the International Accounting Standards Board in December 2004. IFRS 6 and its accompanying documents have been amended by the following IFRSs: • • • Amendments to IFRS 1 and IFRS 6 (issued June 2005) IFRS 8 Operating Segments (issued November 2006) IAS 1 Presentation of Financial Statements (as revised in September 2007)....

 7. Báo cáo tài chính quốc tế 7

  pdf 68p 238 116

  Financial Instruments: Disclosures This version includes amendments resulting from IFRSs issued up to 17 January 2008. IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions was issued by the International Accounting Standards Committee in August 1990. In April 2001 the International Accounting Standards Board (IASB) resolved that all Standards and Interpretations issued under previous Constitutions continued to be applicable unless and until they were amended or withdrawn. In August 2005 the IASB issued IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, which replaced IAS 30. IFRS 7 and its accompanying documents have been amended by the following IFRSs: • •...

 8. Báo cáo tài chính quốc tế 8

  pdf 63p 257 97

  Operating Segments This version includes amendments resulting from IFRSs issued up to 17 January 2008. IAS 14 Segment Reporting was issued by the International Accounting Standards Committee in August 1997. It replaced IAS 14 Reporting Financial Information by Segment (issued in August 1981 and reformatted in 1994). In April 2001 the International Accounting Standards Board (IASB) resolved that all Standards and Interpretations issued under previous Constitutions continued to be applicable unless and until they were amended or withdrawn. IAS 14 was subsequently amended by the following IFRSs: • • • • • • IAS 2 Inventories (as revised in December 2003)...

 9. Báo cáo tài chính quốc tế 9

  pdf 28p 229 105

  Financial Instruments IFRS 9 Financial Instruments was issued by the International Accounting Standards Board in November 2009. Its effective date is 1 January 2013 (earlier application permitted).

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2