intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ 10 phần tài liệu bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

1.479
lượt xem
547
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Trọn bộ 10 phần tài liệu bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp” hướng dẫn thực hành về sở hữu công nghiệp, được biên soạn dưới hình thức Hỏi – Đáp, tài liệu này còn giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt và vận dụng những qui định pháp luật liên quan đến việc đăng ký và bảo họ quyền sở hữu công nghiệp

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ 10 phần tài liệu bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp

 1. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 1

  pdf 14p 196 61

  tài liệu “Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp” hướng dẫn thực hành về sở hữu công nghiệp, được biên soạn dưới hình thức Hỏi – Đáp, tài liệu này còn giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt và vận dụng những qui định pháp luật liên quan đến việc đăng ký và bảo họ quyền sở hữu công nghiệp

 2. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 2

  pdf 14p 155 34

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 3

  pdf 14p 120 22

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 4

  pdf 14p 125 22

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 5

  pdf 25p 112 19

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 6

  pdf 25p 115 17

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 7

  pdf 25p 122 19

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 7', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 8

  pdf 25p 124 19

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 9

  pdf 25p 108 19

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 9', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 19

  pdf 21p 112 21

  Tham khảo tài liệu 'bảo hộ sở hữu công nghiệp – 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp part 19', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2