intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ 41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

Chia sẻ: Yiyangqianxii Yiyangqianxii | Ngày: | 41 tài liệu

3.132
lượt xem
4
download

Đây là 41 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/41

Trọn bộ 41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN chia sẻ đến quý thầy cô BST "Trọn bộ 41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS" với các chủ đề khác nhau xoay quanh các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý học sinh, môi trường học tập, ứng xử đồng nghiệp, giáo dục học sinh cá biệt,... nhằm giúp quý thầy cô thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, phát triển năng lực giáo dục đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô trải nghiệm và nêu ra được quan điểm, cách xử lý riêng của mình với các vấn đề xảy ra trong trường học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo BST.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ 41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

 1. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS

  pdf 43p 736 123

  Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS trình bày khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi HS THCS, hoạt động giao tiếp của HS THCS, phát triển nhận thức và nhân cách của học sinh trung học cơ sở.

 2. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS

  pdf 48p 478 42

  Module THCS 2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS giúp học viên nắm được đặc điểm của hoạt động dạy học và hoạt động học ở học sinh THCS, có kĩ năng vận dụng những hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ để đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở THCS,...

 3. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt

  pdf 49p 420 53

  Module THCS 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt giúp học viên nắm được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh các biệt; các phương pháp giáo dục và các phương pháp đánh giá kết quả học sinh các biệt,...

 4. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS

  pdf 28p 778 51

  Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS giúp giáo viên THCS cơ thể sử dụng thành thạo, hiệu quả phương pháp, kĩ thuật thu thập và xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS, từ đó có những tác động tích cực nhằm tạo ra một môi trường giáo dục thống nhất và hiệu quả cho học sinh.

 5. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên

  pdf 37p 549 56

  Module THCS 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên tìm hiểu về giai đoạn lứa tuổi học sinh THCS, giới thiệu về môi trường học tập, phân loại môi trường học tập, ảnh hưởng của môi trường học tập và biện pháp xây dựng môi trường học tập.

 6. Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở

  pdf 22p 39 0

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở đề cập một cách cơ bản nhất những lí thuyết cũng như những phương pháp để có thể xây dụng được một môi trường học tập tốt nhất cho mỗi học sinh THCS ở những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

 7. Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học cơ sở

  pdf 36p 78 1

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học cơ sở làm rõ khái niệm về hướng dẫn, tư vấn; các giai đoạn trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh; những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn, tư vấn; các lĩnh vực hướng dẫn, tư vấn và một số nguyên tắc đạo đức đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.

 8. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

  pdf 38p 786 54

  Module THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS giúp người học hiểu được các khái niệm cơ bản về phương pháp; kỹ thuật hướng dẫn; tư vấn cho học sinh, những yếu tố ảnh hưởng và những điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.

 9. Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

  pdf 99p 39 3

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp trình bày về bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo cấp học; bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học; bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên...

 10. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

  pdf 36p 481 63

  Module THCS 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS trình bày khái quát chung về rào cản tâm lí và rào cản tâm lí trong học tập, cách phát hiện và phòng tránh rào cản tâm lí trong học tập, phương pháp và kĩ năng hỗ trợ tâm lí cho học sinh, phát hiện và phòng tránh rào cản tâm lí trong độc tập.

 11. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS

  pdf 46p 455 46

  Module THCS 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS giúp học viên hiểu được khái niệm, nội dung của hoạt động chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS và vai trò của giáo viên khi chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh.

 12. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

  pdf 39p 604 49

  Module THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS trình bày khái quát chung về căng thằng tâm lí (stress) và căng thẳng tâm lí trong học tập, biểu hiện và mức độ stress trong học tập của học sinh THCS, phương pháp và kĩ năng ứng phó với stress trong học tập và các phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh phát hiện và ứng phó với stress trong học tập của học sinh THCS.

 13. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học

  pdf 53p 378 22

  Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học giúp người học nắm được khái niệm, cơ chế hình thành nhu cầu và động cơ, trên cơ sở đó xây dựng và sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật xác định nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trong quá trình dạy học và xây dựng kế hoạch năm học.

 14. Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 14: Xây dựng kế hoạch theo hướng dạy học tích hợp

  pdf 52p 18 3

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 14: Xây dựng kế hoạch theo hướng dạy học tích hợp làm rõ một số khái niệm liên quan đến dạy học theo hướng tích hợp và các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học, phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học cùng các hoạt động giáo dục của THCS.

 15. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

  pdf 46p 156 11

  Module THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học nhằm nâng cao hiểu biết về thành tố của quá trình dạy học, vai trò của việc thực hiện thực hiện kế hoạch dạy học và làm rõ các yếu tố có ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.

 16. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 16: Hồ sơ dạy học

  pdf 51p 352 53

  Module THCS 16: Hồ sơ dạy học xác định quy trình xây dựng hồ sơ dạy học ở THCS, hướng dẫn phương pháp sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học, đồng thời rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu trữ hồ sơ dạy học phục vụ cho việc tiếp cận các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học các môn học ở trường THCS.

 17. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

  pdf 48p 720 53

  Module THCS 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng giúp người học hiểu rõ các khái niệm cơ bản, nắm được phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác và xử lí thông tin phục vụ bài giảng ở THCS bằng các phần mềm tin học thông thường.

 18. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 18: Phương pháp dạy học tích cực

  pdf 64p 806 163

  Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực trình bày tóm tắt định hướng đổi mới phương pháp dạy học, liệt kê các đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực, một số biện pháp dạy học tích cực, tóm tắt bản chất, quy trình, ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp dạy học,...

 19. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 19: Dạy học với công nghệ thông tin

  pdf 59p 662 75

  Sau khi học xong "Module THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin" người học hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong dạy học ở THCS, xác định rõ định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở THCS, có kĩ năng vận dụng thành thạo CNTT trong các khâu của quá trình dạy học,...

 20. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 20: Sử dụng các thiết bị dạy học

  pdf 68p 372 63

  Sau khi nghiên cứu Module THCS 20: Sử dụng các thiết bị dạy học người học nắm được các khái niệm về thiết bị dạy học và phân loại thiết bị dạy học, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của thiết bị dạy học và xác định được vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học môn học,...

 21. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

  pdf 46p 517 50

  Module THCS 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học giúp người học nắm vững tầm quan trọng của việc bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học đối với việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THCS trong giai đoạn hiện nay.

 22. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

  pdf 64p 573 45

  Module THCS 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học giúp học viên hiểu rõ vai trò của phần mềm dạy học và căn cứ đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm dạy học, biết phân loại phần mềm dạy học và xác định các tiêu chí lựa chọn phần mềm dạy học phù hợp với yêu cầu môn học.

 23. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

  pdf 34p 509 59

  Module THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh hướng dẫn cho học viên cách huy động những hiểu biết cũng như những kinh nghiệm đã có về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập vào lĩnh hội kiến thức mới, thực hành áp dụng chúng để rèn luyện kĩ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

 24. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

  pdf 37p 1101 83

  Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học trình bày những kĩ thuật cơ bản, hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. Module giúp học viên nắm được các bước cơ bản để xây dựng đề kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 25. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

  pdf 41p 479 32

  Module THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS trình bày bản chất của sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, ý nghĩa của việc viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, lựa chọn đề tài và thực hành viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trong trường THCS.

 26. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

  pdf 126p 476 54

  Module THCS 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS giúp học viên biết cách tiến hành, thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo một quy trình khoa học, hiệu quả góp phần giải quyết các khó khăn/hạn chế trong dạy và học/giáo dục học sinh nhằm nâng cao kết quả học tập, chất lượng giáo dục THCS,...

 27. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

  pdf 61p 328 34

  Module THCS 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS tập trung vào hướng dẫn cách thực hiện triển khai một số đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong các điều kiện khác nhau và cách phổ biến các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sau khi được tổ chức thực hiện nghiên cứu.

 28. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS

  pdf 46p 548 38

  Module THCS 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS trình bày tóm tắt được vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục; thiết kế và tổ chức kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm, môi trường giáo dục.

 29. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục

  pdf 48p 643 52

  Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục giúp giáo viên THCS nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của hoạt động giáo dục trong nhà trường và có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng đó.

 30. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

  pdf 52p 593 46

  Module THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS nhằm giúp người học có kĩ năng xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, nắm vững các nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, các quy định chung của Bộ GD & ĐT về vấn đề đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 31. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

  pdf 30p 678 77

  Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm giúp người học hiểu được thế nào là kế hoạch công tác chủ nhiệm, sự cần thiết khi làm công tác chủ nhiệm phải lập kế hoạch, nội dung và các yêu cầu của một bản kế hoạch công tác chủ nhiệm.

 32. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm

  pdf 50p 509 55

  Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm là một trong những năng lực cần thiết, quan trọng trong các năng lực làm công tác chủ nhiệm. Học tập "Module THCS 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm" giúp người học hiểu được sự cần thiết phải tổ chức các hoạt động để thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm.

 33. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

  pdf 37p 1236 149

  Module THCS 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm giúp người học hiểu được thế nào là tình huống sư phạm, các yếu tố để hình thành tình huống, sự cần thiết phải ứng xử có hiệu quả giáo dục đối với các tình huống sư phạm.

 34. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

  pdf 48p 554 58

  Module THCS 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS trình bày về vị trí, vai trò và mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS, nội dung, phương pháp và thực hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.

 35. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

  pdf 44p 777 78

  Module THCS 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS làm rõ những vấn đề cơ bản, giúp giáo viên giáo dục kĩ năng sống cho học sinh hiệu quả hơn như các quan niệm về kĩ năng sống và phân loại kĩ năng sống; vai trò và mục tiêu giáo dục kĩ năng sống; nội dung và nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống; phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho HS THCS.

 36. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

  pdf 52p 669 78

  Module THCS 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS giúp giáo viên nêu lên được quan niệm về giá trị, định hướng giá trị và giá trị sống, phân loại giá trị sống và sự liên kết giữa chúng, xác định được vai trò, mục tiêu giáo dục giá trị sống cho HS THCS, vận dụng các phương pháp giáo dục giá trị sống cho HS THCS, thực hành xây dựng, thiết kế các hoạt động giáo dục giá trị sống.

 37. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS

  pdf 44p 534 47

  Module THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS giúp người học có khả năng nhận thức được các khái niệm và những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, giải thích được vai trò của giáo dục với sự phát triển bền vững và khái niệm "giáo dục vì sự phát triển bền vững", phân tích các mục tiêu về kiến thức, giá trị và kĩ năng để định hướng lại giáo dục vì một tương lai bền vững.

 38. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS

  pdf 62p 300 29

  Module THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS trình bày các nội dung về học sinh khuyết tật, một số vấn đề cơ bản về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, quy trình giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, dạy học lớp có học sinh khuyết tật và tổ chức giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

 39. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 39: Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

  pdf 38p 680 49

  Module THCS 39: Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS giúp người học hiểu rõ ý nghĩa, vai trò và mục tiêu của việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng, hiểu rõ các nội dung, biện pháp phối hợp, biết cách lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phối hợp giáo dục có hiệu quả.

 40. Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

  pdf 32p 37 1

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục xác định giáo dục nhà trường có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc định hướng, điều chỉnh, điều khiển khai thác các yếu tố khác, trong đó có trách nhiệm phối hợp các lực lượng xã hội tạo ra một môi trường lành mạnh, phát huy cao độ những yếu tố tích cực, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới thế hệ trẻ; tạo ra sự thống nhất của các lực lượng xã hội.

 41. Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

  pdf 35p 509 36

  Module THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS nhằm giúp người học phân tích được đặc trưng của các loại hình hoạt động tập thể của HS THCS, thấy rõ vai trò giáo dục của các loại hình hoạt động tập thể đối với sự phát triển nhân cách của học sinh THCS, xác định các phương pháp và các bước hướng dẫn HS tổ chức các hoạt động tập thể.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2