intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ bài giảng 13 chương môn quản trị marketing của Nguyễn Tiến Dũng

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | 13 tài liệu

639
lượt xem
20
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Trọn bộ bài giảng 13 chương môn quản trị marketing của Nguyễn Tiến Dũng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị Marketing là quá trình lập kế hoạch, và thực hiện kế hoạch đó, định giá,khuyến mại và phân phối hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng,để thực hiên dễ dàng hơn chúng tôi mang đến cho các bạn chọn bộ bài giảng môn quản trị marketing của Nguyễn Tiến Dũng giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng 13 chương môn quản trị marketing của Nguyễn Tiến Dũng

 1. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 1

  pdf 40p 92 7

  Một số phát biểu về marketing: “Marketing là quảng cáo.” “Marketing là xúc tiến bán (quảng cáo, khuyến mại, chào hàng) “Marketing là tiêu thụ sản phẩm” hay “Marketing là bán hàng (selling).” Sự khác nhau giữa marketing và tiêu thụ sản phẩm(selling)

 2. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 2

  pdf 39p 78 7

  Vai trò của nghiên cứu marketing , Là quá trình nhằm thu thập, phân tích và diễn giải những thông tin nhằm giải quyết những vấn đề marketing cụ thể. Vai trò: NCTT (NCMKT) là không cần thiết. NCTT (NCMKT) là cây đũa thần giúp làm cho việc ra quyết định marketing chính xác, không rủi ro.

 3. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 3

  pdf 32p 88 7

  Tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi mua của người tiêu dùng(Importance of Consumer Behavior). Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình mua sắm của người tiêu dùng cá nhân (Influences to Consumer Buying) .Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân (Buying Decision-Making Process)

 4. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 4

  pdf 24p 70 5

  Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình mua sắm của tổ chức Influences on Organizational Buying .Kiểu nhiệm vụ mua Cơ cấu tổ chức Hành vi mua của cá nhân. Quá trình ra quyết định mua của tổ chức Organizational Buying Process

 5. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 5

  pdf 43p 65 9

  Khách hàng rất đa dạng về mong muốn và khả năng thanh toán. Trong đa số các lĩnh vực kinh doanh, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều. Nguồn lực của doanh nghiệp là có hạn Không phân khúc, không thể thiết kế sản phẩm và chương trình marketing có hiệu quả

 6. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 6

  pdf 43p 57 7

  Giới thiệu chung: Ba quan điểm về sản phẩm .Sản phẩm hữu hình: vật thể hữu hình được chào bán , Sản phẩm mở rộng: SP hữu hình + dịch vụ đi kèm .Sản phẩm tổng thể (generic product): phương tiện cung cấp những lợi ích cho khách hàng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng

 7. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 7

  pdf 27p 73 5

  Thực tế về phát triển SP mới .Tỷ lệ thất bại cao: từ 33% đến 90% tuỳ theo ngành . Doanh thu có được từ SP mới tạo sức tăng trưởng mạnh cho DN . Hiệu quả của các chương trình phát triển SP mới ở các DN khác nhau là rất khác nhau .Trở ngại chính của việc dự báo nhu cầu về SP mới là sự hạn chế về tầm nhìn của ban lãnh đạo

 8. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 8

  pdf 27p 86 10

  Truyền thông marketing tích hợp (IMC). Các mục tiêu của truyền thông marketing . Hỗn hợp xúc tiến bán (promotion-mix) . Truyền thông marketing tích hợp (IMC) Ba loại mục tiêu chung trong truyền thông: Thông báo (to inform) Thuyết phục (to persuade) Nhắc nhớ (to remind) Các dạng mục tiêu cụ thể Tạo sự nhận biết Xây dựng hình ảnh tích cực

 9. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 9

  pdf 32p 68 4

  Bản chất của chào bán hàng cá nhân. Quá trình truyền thông hai chiều giữa một người bán và một người mua tiềm năng . Việc sử dụng BHCN nhiều hay ít phụ thuộc một phần vào bản chất của SP. Nhân viên bán hàng đóng vai trò chính trong việc cung cấp thông tin về SP

 10. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 10

  pdf 27p 73 7

  Giới thiệu chung về phân phối và nhà trung gian marketing Introduction to Distribution and Marketing Intermediaries Lựa chọn kênh phân phối(Selecting Distribution Channels) Quản trị kênh phân phối,Bán sỉ,Bán lẻ

 11. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 11

  pdf 28p 96 11

  Những ảnh hưởng từ phía cầu tới quyết định về giá Yếu tố nhân khẩu Yếu tố tâm lý Độ đàn hồi của cầu theo giá.Số người mua tiềm năng . Địa điểm của người mua tiềm năng . Địa vị của người mua tiềm năng. Lượng tiêu dùng kỳ vọng của người mua tiềm năng

 12. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 12

  pdf 23p 70 6

  Bản chất của dịch vụ là Hoạt động hay kết quả thực hiện mà một bên cung cấp cho bên kia, mà về bản chất không dẫn đến việc sở hữu bất kỳ thứ hữu hình nào. Phân biệt: Sản phẩm dịch vụ: Một khoản vay ngân hàng Dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm hữu hình: bảo hành

 13. Quản trị marketing (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 13

  pdf 24p 75 14

  Quyết định về thị trường toàn cầu sẽ thâm nhập Quyết định về chiến lược thâm nhập thị trường toàn cầu Quyết định về chiến lược và chương trình marketing toàn cầu Quyết định về tổ chức hoạt động marketing toàn cầu .

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2