intTypePromotion=1

Trọn bộ bài giảng luật hiến pháp của trường Đại học Luật Hà Nội

Chia sẻ: Skinny Skin | Ngày: | 13 tài liệu

0
1.690
lượt xem
159
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Trọn bộ bài giảng luật hiến pháp của trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiến pháp là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Nhiều hiến pháp cũng bảo đảm các quyền nhất định của nhân dân. Bộ bài giảng ngoài Hiến pháp được hiểu như hiến pháp chính quyền còn có một số hình thức khác mang nghĩa rộng hơn như là hiến chương, luật lệ, nguyên tắc giữa các tổ chức chính trị.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng luật hiến pháp của trường Đại học Luật Hà Nội

 1. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 1

  ppt 37p 249 67

  Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ VHXH, an ninh quốc phòng, đối ngoại. Mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân: quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 2. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 2

  ppt 48p 228 62

  Cần có một văn bản có hiệu lực pháp lý cao ràng buộc mọi cơ quan nhà nước, tạo cơ sở tổ chức và hoạt động của nhà nước. Tránh sự xâm phạm từ phía nhà nước. Đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho người dân (công dân trong xã hội)

 3. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 3

  ppt 55p 202 54

  Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà... Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ.

 4. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 4

  ppt 68p 360 90

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng luật hiến pháp của trường đh luật hà nội - chương 4', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 5

  ppt 37p 183 49

  Văn hoá là tổng thể các nét riêng biệt về tinh thần và vật chất trí tuệ và cảm xúc quyết định tính cách của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội.

 6. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 7

  ppt 65p 338 75

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng luật hiến pháp của trường đh luật hà nội - chương 7', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 8

  ppt 60p 186 47

  Quốc tịch là mối quan hệ pháp lý chính trị có tính chất lâu dài, bền vững, ổn định về thời gian, không bị giới hạn về không gian giữa một cá nhân cụ thể với một chính quyền nhà nước nhất định

 8. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 10

  ppt 81p 174 52

  Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

 9. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 11

  ppt 14p 170 43

  Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

 10. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 12

  ppt 48p 229 61

  Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ CT, KT, VH, XH, QP, AN và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước từ TƯ đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

 11. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 13

  ppt 67p 284 57

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng luật hiến pháp của trường đh luật hà nội - chương 13', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 15

  ppt 37p 158 41

  Hoạt động xét xử được thực hiện bởi những thẩm phán và hội thẩm có chuyên môn và nghiệp vụ xét xử được bầu, bổ nhiệm theo những trình tự được pháp luật quy định

 13. Bài giảng luật hiến pháp của trường ĐH luật Hà Nội - Chương 16

  ppt 37p 150 32

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

ADSENSE
ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=3
p_intCateID2=277
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2