Trọn bộ bài giảng Quản lý dự án công nghệ phần mềm

Chia sẻ: Sdasf Dgfcg | Ngày: | 9 tài liệu

1
1.025
lượt xem
43
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Trọn bộ bài giảng Quản lý dự án công nghệ phần mềm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Quản lý dự án công nghệ phần mềm được biên soạn gồm chương 9, trình bày chi tiết, súc tích các công cụ lập và quản lý dự án phần mềm.

Lưu
Vậy quản lý dự án phần mềm là gì? Quản lý dự án phần mềm là việc lên kế hoạch có tính khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản lý các dự án phần mềm. Bộ bài giảng hữu ích cho sinh viên đang có nhu cầu tìm hiểu về quản lý dự án phần mềm. Thông qua bộ bài giảng sinh viên hiểu thêm về cách lập dự án phần mềm.

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Quản lý dự án công nghệ phần mềm

 1. Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 1 Tổng quan

  pdf 51p 51 6

  Tổng quan về quản lí dự án trình bày: Tổng quan về quản lí dự án, kỹ năng trao đổi, tư duy chiến lược về dự án, lập kế hoạch dự án, theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án. Các kỹ năng quản lí chung. Quản lý dự án trong thực tế Việt Nam.

 2. Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 2 Kỹ năng trao đổi

  pdf 56p 44 4

  Bài giảng kỹ năng trao đổi trong quản lí dự án trình bày: tổng quan kỹ năng trao đổi, tư duy chiến lược dự án, lập kế hoạch dự án, theo dõi và kiểm soát dự án, khoán ngoài. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án.

 3. Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 3 Tư duy chiến lược về dự án

  pdf 34p 63 6

  Tư duy chiến lược về dự án nhằm trả lời câu hỏi tại sao cần tư duy chiến lược dự án? Thế giới ngày càng tăng phức tạp, tính không chắc chắn. Vấn đề hóc búa hơn và cơ hội lớn hơn. Các công cụ tốt hơn cho việc đi từ ý tưởng đến hành động.

 4. Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 4 Lập kế hoạch dự án

  pdf 45p 92 9

  Bài giảng trình bày kế hoạch dự án: kế hoạch phạm vi, lập nguyên tắc phát triển hệ thống, xác định phạm vi, kế hoạch lịch biểu, kế hoạch nguồn lực. Kế hoạch đảm bảo chất lượng. Kế hoạch quản lí rủi ro...

 5. Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 5 Theo dõi và kiểm soát dự án

  pdf 20p 59 8

  Bài giảng trình bày: kiểm soát thực hiện dự án, kiểm soát vấn đề, đánh giá việc hoàn thành qui trình, báo cáo trạng thái dự án. Kiểm soát tiến độ, kiểm soát nguồn lực, quản lý và tổ chức nhân viên.

 6. Quản lí dự án công nghệ thông tin - Chương 6 Khoán ngoài (outsourcing)

  pdf 61p 43 5

  Tại sao cần khoán ngoài: để có được ưu thế cạnh tranh. Để tận dụng được tri thức chuyên gia cao cấp và những kinh nghiệm thực tế công nghiệp tốt nhất. Dành nguồn lực nhân lực khan hiếm cho việc kinh doanh cốt lõi. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cấu trúc vận hành và giảm chi phí.

 7. Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 7 Quản lí thay đổi và kết thúc

  pdf 13p 44 4

  Thay đổi là không tránh khỏi: Hệ thống quản lí thay đổi nên được thiết lập để bao quát những thay đổi có thể. Mục tiêu được thay đổi: lịch biểu, phạm vi, chất lượng, cấu trúc tổ chức, nhân viên. Quản lí thay đổi tập trung: Mọi thay đổi cần được quản lí trên cơ sở tập trung.

 8. Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 8 Kĩ năng quản lí chung

  pdf 33p 37 4

  Nội dung bài giảng: Trình bày kĩ năng cần có của người quản lý dự án, kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng trao đổi và kĩ năng tổ chức. Kĩ năng quản lý xung khắc. Kĩ năng động viên.

 9. Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 9 Quản lí dự án ở Việt Nam

  pdf 24p 37 5

  Việc thực hiện các dự án ở Việt Nam phải tính đến hoàn cảnh pháp lí và các qui định pháp qui của chính phủ. Các dự án CNTT được coi là dự án thuộc vào đầu tư cơ bản và trang bị mua sắm tài sản lớn (hầu như không tính tới đầu tư vào con người). Hoàn cảnh thực tế.

Đồng bộ tài khoản