intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập các biểu mẫu tài chính

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 7 tài liệu

8.037
lượt xem
2.871
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tuyển tập các biểu mẫu tài chính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu tài chính. Tài liệu bao gồm các biểu mẫu về báo cáo tài chính, quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm, báo cáo dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách năm...

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các biểu mẫu tài chính

 1. Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính cả năm 2000

  doc 7p 692 194

  I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn: 2. Lĩnh vực kinh doanh: Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh 3. Tổng số công nhân viên và lao động khác: ? người. 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Trong năm doanh nghiệp chỉ trú trọng vào xây dựng cơ bản nên trong lĩnh vực thương mại doanh thu hạn chế.

 2. Các loại biểu mẫu kế toán tài chính

  xls 188p 1288 577

  Tài liệu tham khảo - Các loại biểu mẫu kế toán tài chính

 3. MẪU HUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  pdf 5p 690 34

  Tài liệu tham khảo Mẫu B06- H (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 4. MẪU QUYỀT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM

  pdf 3p 110 7

  Tham khảo tài liệu 'mẫu quyềt toán thu ngân sách theo sắc thuế năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. MẪU BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM

  pdf 3p 785 37

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Biểu số: 02/ĐVDT

 6. MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  pdf 3p 395 30

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính

 7. MẪU BIỄU MẪU KÊ KHAI GIÁ

  pdf 2p 174 13

  TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU BIỄU MẪU KÊ KHAI GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2