intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TUYỂN TẬP CÁC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.035
lượt xem
155
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

TUYỂN TẬP CÁC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Mức thu phí đấu giá tài sản được tính như sau: 1. Đối với mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

Lưu

Tài liệu trong BST: TUYỂN TẬP CÁC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012

 1. Quyết định số 2609/QĐ-UBND

  pdf 14p 80 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 2. Quyết định số 85/2012/QĐ-UBND

  pdf 31p 57 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LĨNH VỰC CÔNG VIỆC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THÀNH PHẦN HỒ SƠ, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ÁP DỤNG THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 3. Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 63 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH THUẬN

 4. Quyết định số 2033/QĐ-UBND

  pdf 7p 55 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1785/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 5. Quyết định số 1327/QĐ-CT

  pdf 1p 74 1

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1327/qđ-ct', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Quyết định số 330/QĐ-UBDT

  pdf 10p 54 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 330/qđ-ubdt', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2