Tuyển tập các kiến thức hay nhất về Nguyên lý và thực hành bảo hiểm cho sinh viên Tài chính Ngân hàng

Chia sẻ: Nguyen Thi Linh Linh | Ngày: | 10 tài liệu

0
646
lượt xem
27
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập các kiến thức hay nhất về Nguyên lý và thực hành bảo hiểm cho sinh viên Tài chính Ngân hàng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập cung cấp cho các bạn sinh viên ngành Tài chính ngân hàng những kiến thức cơ bản, thiết thực nhất về nguyên lý thực hành bảo hiểm để các bạn tham khảo và học tập tốt.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các kiến thức hay nhất về Nguyên lý và thực hành bảo hiểm cho sinh viên Tài chính Ngân hàng

 1. Bài giảng Nguyên lý Bảo hiểm - ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

  pdf 141p 200 72

  Tham khảo "Bài giảng: Nguyên lý Bảo hiểm của ThS. Nguyễn Thị Kim Liên" gồm 6 chương với nội dung như sau: tổng quan về bảo hiểm, cơ sở kỹ thuật và khung pháp lý của hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tư bảo hiểm, thị trường bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường.

 2. Bài giảng: Nguyên lý bảo hiểm

  pdf 59p 115 39

  "Bài giảng: Nguyên lý bảo hiểm" trình bày 6 chương về nguyên lý bảo hiểm. Trong đó, chương 1 Rủi ro và các phương thức xử lý rủi ro, chương 3 Những vấn đề lý luận chung về bảo hiểm, chương 3 Cơ sở kỹ thuật bảo hiểm, chương 4 Hợp đồng bảo hiểm, chương 5 Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chương 6 Môi trường pháp lý cho hoạt động bảo hiểm.

 3. Bài giảng Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

  pdf 22p 380 139

  Nội dung của "Bài giảng Nguyên lý và thực hành bảo hiểm" nhằm mục tiêu giúp bạn nhận biết rủi ro bảo hiểm, hiểu được nguyên tắc chung của bảo hiểm, nhận biết hợp đồng bảo hiểm, phân loại các loại hình bảo hiểm, phân tích, nhận xét thị trường bảo hiểm. Cùng tham khảo nhé.

 4. NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM - ĐẾ CHẾ BẮT ĐẦU TỪ QUÁN CÀ PHÊ

  pdf 15p 961 161

  Vào thế kỷ 16- 17, London như một trung tâm thương mại. Tại thời điểm đó rất ít doanh nhân tại London có văn phòng riêng. Họ thường tiến hành kinh doanh tại Sở giao dịch. Tuy nhiên các tin tức và thông tin lại được thu thập tại các quán cà phê.

 5. Tổng quan về bảo hiểm

  pdf 67p 159 48

  Bảo hiểm có tính chất cá cược. Bạn phải đánh đổi một số tiền nhỏ cho phí bảo hiểm với khả năng xảy ra tai nạn trong tương lai. Khác biệt lớn nhất giữa bảo hiểm và đánh bạc là người đánh bạc tìm kiếm rủi ro trong nỗ lực để kiếm nhiều tiền hơn còn với người mua bảo hiểm, …

 6. BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  pdf 18p 125 32

  Tình huống 1: Mục tiêu nghiên cứu: Nhận dạng yếu tố cấu thành và phân tích môi trường bảo hiểm Việt Nam. Tình huống 2: Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá, dự báo và giải pháp thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam.

 7. HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM - Module 1:THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM - NGUYỄN TIẾN HÙNG

  pdf 31p 93 20

  Rủi ro là một điều không may mắn, không lường trước được về khả năng xảy ra, về thời gian và không gian xảy ra, cũng như mức độ nghiêm trọng và hậu quả của nó.

 8. HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM - Module 2:RỦI RO & QUẢN TRỊ RỦI RO - NGUYỄN TIẾN HÙNG

  pdf 59p 101 21

  Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm:Công ty bảo hiểm gốc (nhân thọ, phi nhân thọ), Các công ty tái bảo hiểm, Khác (giám định, tư vấn quản trị rủi ro, tư vấn pháp lý, vận chuyển cấp cứu & chăm sóc y tế,…), Trung gian bảo hiểm.

 9. HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM - Module 3:NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA BẢO HIỂM - NGUYỄN TIẾN HÙNG

  pdf 37p 101 28

  Bảo hiểm là một hoạt độngï qua đó, một bên là người mua bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ 3 trong trường hợp xẩy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác.

 10. HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM - Module 4:HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM - NGUYỄN TIẾN HÙNG

  pdf 8p 87 22

  HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM, MỐI QUAN HỆ TRÊN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ NHỮNG TÁC NHÂN TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG BẢO HIỂM Định nghĩa HDBH: • Sự thỏa thuận • Các bên: - Bên bảo hiểm - Bên mua bảo hiểm - Bên được bảo hiểm • Sự kiện bảo hiếm

Đồng bộ tài khoản