intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập giáo trình và bài giảng hay môn kinh tế lượng

Chia sẻ: Nguyen Thi Phuong Dung | Ngày: | 10 tài liệu

3.507
lượt xem
435
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập giáo trình và bài giảng hay môn kinh tế lượng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Bộ sưu tập giúp sinh viên khi học kinh tế lượng sẽ hiểu hơn về mô hình hồi quy hai biến.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập giáo trình và bài giảng hay môn kinh tế lượng

 1. Bài giảng môn học Kinh tế lượng - TS.Phạm Cảnh Huy

  pdf 112p 944 252

  Bài giảng môn học Kinh tế lượng - TS.Phạm Cảnh Huy với mục đích giúp học viên nắm rõ và vận dụng được các mô hình hồi qui để ước lượng, dự đoán giá trị trung bình của tổng thể của các biến phụ thuộc theo giá trị của biến giải thích nhằm xác định mức độ quan hệ giữa các biến, từđó thấy được bản chất của các hiện tượng và tìm được các biện pháp khắc phục. Môn học còn nhằm trang bị cho các học viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào việc xử lý phân tích các vấn đề kinh tế cụ thể. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

 2. Giáo trình về Kinh tế lượng

  pdf 70p 734 343

  Theo phương pháp luận truyền thống, còn gọi là phương pháp luận cổ điển, một nghiên cứu sử dụng kinh tế lượng bao gồm các bước như sau: (1) Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết. (2) Xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế cho lý thuyết hoặc giả thiết... (8) Dự báo và sử dụng mô hình để quyết định chính sách.

 3. Bài giảng môn Kinh tế lượng - TS. Lê Tấn Nghiêm

  ppt 55p 903 234

  Nội dung Bài giảng môn Kinh tế lượng của TS. Lê Tấn Nghiêm nhằm giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm kinh tế lượng, phân tích mô hình hồi quy đa biến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến, kiểm định và lựa chọn mô hình, hồi quy với biến giả và biến bị chặn.

 4. Giáo trình Kinh tế lượng - Lê Hồng Nhật

  pdf 66p 647 215

  Giáo trình Kinh tế lượng của Lê Hồng Nhật gồm 5 chương, nội dung trình bày giúp các bạn ôn tập lại những kiến thức phương sai, hồi quy hai biến, hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, lựa chọn mô hình và vấn đề kiểm định.

 5. Bài giảng môn Kinh tế lượng - Nguyễn Thanh Hải

  ppt 172p 456 155

  Bài giảng môn Kinh tế lượng của Nguyễn Thanh Hải trình bày khái quát về kinh tế lượng, hồi quy hai biến, mở rộng mô hình hồi quy hai biến,mô hình hồi quy bội, hồi quy với biến giả, phương sai thay đổi, đa cộng tuyến.

 6. Kinh tế lượng - Chương V: Hồi quy với biến giả

  ppt 20p 553 108

  Nếu ta có một biến phụ thuộc là biến giả tức là biến chỉ nhận hai giá trị 0 và 1. Chúng ta không thể sử dụng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) để ước lượng hàm hồi quy mà phải dùng các phương pháp khác để ước lượng như: Mô hình xác suất tuyến tính (LPM) -Mô hình Logit (Logit model) ....

 7. Bài giảng kinh tế lượng - Lê Tấn Luật

  doc 107p 2641 1444

  Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Tuy nhiên, trong thống kê kinh tế, các dữ liệu thống kê là chính yếu còn kinh tế lượng được là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học …

 8. Bài giảng học về Kinh tế lượng

  ppt 186p 573 263

  Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác gọi là biến giải thích với ý tưởng ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị đã biết của các biến giải thích.

 9. Tập bài giảng môn kinh tế lượng - ThS. Hoàng Thị Hồng Vân

  pdf 65p 1225 658

  Thiết lập mô hình Mọi phân tích hệ thống kinh tế, xã hội, chính trị hoặc vật lý dựa trên một cấu trúc logic (gọi là mô hình), cấu trúc này mô tả hành vi của các phần tử trong hệ thống và là khung phân tích chính. Trong kinh tế học, cũng như trong các ngành khoa học khác, mô hình này được thiết lập dưới dạng phương trình....

 10. Phương pháp phân tích - Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng

  pdf 551p 349 104

  Không như thống kê kinh tế, trong đó các dữ liệu thống kê là chính yếu, kinh tế lượng được phân biệt bằng sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê. Mở rộng hơn, kinh tế lượng quan tâm đến (1) ước lượng các mối quan hệ kinh tế, ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2