Tuyển tập kinh nghiệm nuôi gà nòi

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 10 tài liệu

0
10.503
lượt xem
4.495
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập kinh nghiệm nuôi gà nòi
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nuôi gà và đá gà là một trong những thú vui chơi dân gian của dân tộc ta vốn có từ rất lâu đời. Ngày nay thú vui chơi đó vẫn còn tồn tại và không ít người đã dày công đi sâu, nghiên cứu, tìm hiểu về kỹ thuật cũng như nghệ thuật trong việc tuyển chọn, chăm sóc nhằm tạo ra cho mình một con gà nòi đắc ý nhât. Và tài liệu " Thú nuôi gà nòi " được biên soạn để đáp ứng nhu cầu của những người ham thích thú vui truyền thống đó

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập kinh nghiệm nuôi gà nòi

 1. Thú nuôi gà nòi part 1

  pdf 14p 495 185

  Nuôi gà và đá gà là một trong những thú vui chơi dân gian của dân tộc ta vốn có từ rất lâu đời. Ngày nay thú vui chơi đó vẫn còn tồn tại và không ít người đã dày công đi sâu, nghiên cứu, tìm hiểu về kỹ thuật cũng như nghệ thuật trong việc tuyển chọn, chăm sóc nhằm tạo ra cho mình một con gà nòi đắc ý nhât. Và tài liệu " Thú nuôi gà nòi " được biên soạn để đáp ứng nhu cầu của những người ham thích thú vui truyền thống đó...

 2. Thú nuôi gà nòi part 9

  pdf 14p 212 120

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 9', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Thú nuôi gà nòi part 8

  pdf 14p 271 127

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Thú nuôi gà nòi part 7

  pdf 14p 260 123

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Thú nuôi gà nòi part 6

  pdf 14p 360 137

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Thú nuôi gà nòi part 5

  pdf 14p 266 135

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Thú nuôi gà nòi part 4

  pdf 14p 259 126

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Thú nuôi gà nòi part 3

  pdf 14p 293 137

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Thú nuôi gà nòi part 2

  pdf 14p 326 140

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Thú nuôi gà nòi part 10

  pdf 7p 282 172

  Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 10', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản