intTypePromotion=3

Tuyển tập ôn thi đại học môn lịch sử hiệu quả

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | 9 tài liệu

56
36.493
lượt xem
13.787
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tuyển tập ôn thi đại học môn lịch sử hiệu quả
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Sự kiện bao gồm sự kiện bản thể luận và sự kiện nhận thức luận nên do đó, trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật". Đa số các nhà nghiên cứu các sự kiện lịch sử này (thường được gọi là sử gia) tin rằng quan điểm hiện tại của chúng ta có thể đổi cách hiểu những sự kiện xưa. Vì thế cách giải thích những sự kiện xưa thay đổi thường xuyên qua các thời kỳ. Những giải thích dựa theo các nguồn gốc "căn bản" – những văn kiện được viết ra vào lúc đó hay gần sau lúc đó – thường được xem là có giá trị nhất.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập ôn thi đại học môn lịch sử hiệu quả

 1. Tài liệu ôn thi môn Lịch sử lớp 12 năm 2010

  pdf 51p 2257 1508

  Trong lúc xã hội Việt Nam đang phân hóa sâu sắc do hậu quả của đợt khai thác lần thứ hai của Pháp thì cách mạng tháng Mười Nga thành công vang dội có tác dụng thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới

 2. Đề thi thử đại học môn Lịch sử năm 2010 khối C đề số 1

  doc 3p 501 158

  Tài liệu tham khảo đề thi thử đại học môn Lịch sử năm 2010 khối C

 3. Đề thi thử đại học môn Lịch sử năm 2010 khối C đề số 3

  doc 6p 460 142

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn lịch sử năm 2010 khối c đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Đáp án đề thi Đại học môn Sử 2007

  pdf 4p 545 91

  Tham khảo tài liệu 'đáp án đề thi đại học môn sử 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Đáp án đề thi Đại học môn Sử 2009

  pdf 3p 390 94

  Tham khảo tài liệu 'đáp án đề thi đại học môn sử 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 1

  pdf 10p 458 197

  Tham khảo tài liệu 'tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 2

  pdf 10p 296 131

  Tham khảo tài liệu 'tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 3

  pdf 10p 258 114

  Tham khảo tài liệu 'tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 4

  pdf 10p 242 95

  Tham khảo tài liệu 'tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản