intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập quy định về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

1.397
lượt xem
116
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tuyển tập quy định về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên; Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công ước HS); Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập quy định về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

 1. Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND

  pdf 3p 80 4

  Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND về việc quy định danh mục hàng hoá, dịch vụ phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

 2. Nghị định số 29/2005/NĐ-CP

  pdf 198p 135 14

  Nghị định số 29/2005/NĐ-CP về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

 3. Nghị định số 29/2005/NĐ-CP

  pdf 75p 174 16

  Nghị định số 29/2005/NĐ-CP về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

 4. Quyết định số 616/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 102 10

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÁI XUẤT HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC HÀNG CẤM XUẤT KHẨU, TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU, TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU QUA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH QUẢNG NINH

 5. Quyết định số 2914/QĐ-BTC

  pdf 2p 79 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 156/2011/TT-BTC NGÀY 14/11/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

 6. Thông tư số 42/2012/TT-BCT

  pdf 5p 79 4

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI NHẬP KHẨU VÀO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DƯỚI HÌNH THỨC MUA, BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CƯ DÂN BIÊN GIỚI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2