intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập văn bản luật về quy hoạch mạng lưới bán buôn, kinh doanh...

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.270
lượt xem
211
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Tuyển tập văn bản luật về quy hoạch mạng lưới bán buôn, kinh doanh...
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch trung tâm thương mại huyện Bình Chánh đối với chợ Phú Lạc tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập văn bản luật về quy hoạch mạng lưới bán buôn, kinh doanh...

 1. Quyết định 03/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

  doc 2p 99 2

  Quyết định 03/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 2. Quyết định số 5791/QĐ-UBND

  pdf 10p 60 3

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 5791/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày...

 3. Quyết định số 5058/QĐ-UBND

  pdf 16p 62 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 4. Quyết định số 1640/QĐ-UBND

  pdf 11p 37 5

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

 5. Quyết định 877/QĐ-UBND

  pdf 15p 59 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2006-2020” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

 6. Quyết định số 831/QĐ-UBND

  pdf 11p 59 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020

 7. Quyết định số 3869/QĐ-UBND

  pdf 11p 83 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 8. Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

  pdf 3p 100 3

  Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

 9. Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND

  pdf 2p 101 4

  Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND về việc quy hoạch trung tâm thương mại Quận Bình Thạnh đối với chợ Thanh Đa do ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh ban hành để điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch trung tâm thương mại quận Bình Thạnh đối với chợ Thanh Đa tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 08 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện...

 10. Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND

  pdf 2p 93 2

  Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh phần quy hoạch phát triển mang lưới chợ trên địa bàn quận 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành...

 11. Quyết định số 243/2005/QĐ-UBND

  pdf 2p 107 5

  Quyết định số 243/2005/QĐ-UBND về việc quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị-Trung tâm Thương mại của 22 Quận Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận Bình Thạnh đối với chợ Bà Chiểu tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát...

 12. Quyết định số 169/2005/QĐ-UBND

  pdf 3p 85 4

  Quyết định số 169/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy họach phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị-Trung tâm Thương mại của 22 Quận-Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành...

 13. Quyết định số 2427/QĐ-UBND

  pdf 2p 102 5

  Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch phát triển siêu thị quận 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ...

 14. Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

  pdf 2p 121 6

  Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch trung tâm thương mại huyện Bình Chánh đối với chợ Phú Lạc tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2