intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản luật về luật trọng tài thương mại chính phủ

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 13 tài liệu

1.181
lượt xem
173
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Văn bản luật về luật trọng tài thương mại chính phủ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về luật trọng tài thương mại chính phủ

 1. Quyết định số 2770/QĐ-UBND

  pdf 7p 90 4

  Quyết định số 2770/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 2. Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

  pdf 27p 99 11

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ

 3. Thông tư số 05/TM-QLTT

  pdf 9p 69 3

  Thông tư số 05/TM-QLTT về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 01/CP ngày 03/01/96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

 4. Nghị định số 1-CP

  pdf 16p 61 4

  Nghị định số 1-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thương mại do Chính phủ ban hành

 5. Nghị định số 02/CP

  pdf 9p 77 5

  Nghị định số 02/CP về việc quy định hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước do Chính Phủ ban hành

 6. Thông tư số 04/2000/TT-BVGCP

  pdf 11p 54 2

  Thông tư số 04/2000/TT-BVGCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả do Ban vật giá Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-Cp ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

 7. Nghị định số 25/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf 10p 191 34

  Nghị định số 25/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại do Chính phủ ban hành

 8. Quyết định 160/2003/QĐ-TTg

  pdf 2p 65 3

  Quyết định 160/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2