intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản luật về quy định mức thu phí

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.158
lượt xem
211
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Văn bản luật về quy định mức thu phí
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Đối tượng chịu phí: đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại khai thác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 2. Người nộp phí: người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại thuộc đối tượng chịu phí.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về quy định mức thu phí

 1. Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 50 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 2. Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND

  pdf 5p 44 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 3. Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND

  pdf 3p 59 2

  NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 242/2010/NQ-HĐND NGÀY 23/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG - VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

 4. Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 60 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH ĐI XE ĐẠP, XE GẮN MÁY VÀ MÔ TÔ MUA VÉ THÁNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2011/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHÍ QUA CÁC PHÀ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM QUẢN LÝ PHÀ VÀ BẾN XE BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

 5. Thông tư số 145/2012/TT-BTC

  pdf 5p 47 2

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ CAM THỊNH

 6. Thông tư số 233/2012/TT-BTC

  pdf 4p 48 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ BOT VÀ TRẠM CHUYỂN GIAO QUYỀN THU PHÍ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2