intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản luật về quy hoạch xây dựng năm 2012

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.597
lượt xem
193
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Văn bản luật về quy hoạch xây dựng năm 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này hưướng dẫn các quy định của Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng; về điều kiện đối với tổ chức và cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng. Các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo các quy định của Nghị định này. Điều 2. Trình tự lập và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng được thể hiện trên đồ án quy hoạch xây dựng và được thực hiện theo trình tự sau đây:

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về quy hoạch xây dựng năm 2012

 1. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND

  pdf 4p 55 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 2. Thông tư số 43/2012/TT-BCT

  pdf 24p 127 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

 3. Quyết định số 1758/QĐ-TTg

  pdf 8p 62 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 4. Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND

  pdf 59p 47 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 5. Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND

  pdf 3p 38 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 6

 6. Nghị quyết số 77/2012/NQ-HĐND

  pdf 6p 45 0

  NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 4

 7. Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

  pdf 25p 32 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 8. Quyết định số 5706/QĐ-UBND

  pdf 5p 55 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 5706/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2