intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản luật về thẩm định dự án đầu tư

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.341
lượt xem
145
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Văn bản luật về thẩm định dự án đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về thẩm định dự án đầu tư

 1. Thông tư 11/2000/TT-BKH về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạc và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

  pdf 2p 260 60

  Thông tư 11/2000/TT-BKH về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạc và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

 2. Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 4p 74 5

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 3. Quyết định số 2973/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 3p 92 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TƯỚI TIÊU CHÍNH THUỘC HỆ THỐNG THỦY NÔNG XUÂN THỦY” TỈNH NAM ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 4. Thông tư số 176/2011/TT-BTC

  pdf 5p 140 22

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 5. Quyết định số 974/QĐ-BNN-XD

  pdf 10p 65 3

  QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: “XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC LIÊN CƠ SỐ 2”, ĐỊA ĐIỂM: 16 THỤY KHUÊ- TÂY HỒ- HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 6. Quyết định số 960/QĐ-BNN-TCTL

  pdf 17p 98 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẪU TƯỚI, TIÊU HIỆN ĐẠI VÀ TIẾT KIỆM NƯỚC HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 7. Quyết định số 612/QĐ-BNN-KH

  pdf 5p 67 6

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, TỔNG DỰ TOÁN KHẢO SÁT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÙNG SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ TẬP TRUNG VÂN ĐỒN - QUẢNG NINH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 8. Quyết định số 321/QĐ-BNN-TC

  pdf 5p 63 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN (VỐN ĐỐI ỨNG) DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 9. Quyết định số 3125/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 2p 67 5

  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH 2974/QĐ-BNN-KHCN NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2