BỘ TÀI LIỆU

Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự

39 Tài liệu 102 lượt tải

LÀM SAO ĐỂ CÓ MỘT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI TIẾT NHẤT?

Bản mô tả công việc là một công cụ quản trị nhân lực hữu hiệu dành cho các nhà quản lý trong một tổ chức/doanh nghiệp nhất định. Tất cả các chức danh công việc Kế toán, Hành chính nhân sự đều phải được mô tả một cách chính xác, cụ thể về trách nhiệm, mục tiêu thực hiện công việc cũng như các điều kiện yêu cầu cần thiết khác. Vậy:

 Nội dung chính của bản mô tả công việc khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự gồm những yếu tố nào?

 Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể khi đảm nhận vị trí công tác đó như thế nào? Yêu cầu kết quả hoàn thành ra sao?

 Trách nhiệm, quyền hạn của nhân viên kế toán/nhân viên nhân sự khi thực hiện công việc đó là gì?

 Phương tiên, trang bị cần thiết được cung cấp khi thực hiện công việc gồm những gì?

Bộ tài liệu “Hệ thống mô tả công việc Kế toán – Hành chính nhân sự” mà TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp tất cả các thông tin lên quan đến vị trí công tác, nhiệm vụ và trách nhiệm công việc mà nhân viên khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự đảm nhiệm trong quá trình làm việc tại tổ chức/doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CUNG CẤP CHO BẠN

  Thông tin để nhận diện công việc, hiểu được chức năng và trách nhiệm của mình.

  Cơ sở đánh giá hiệu suất công việc nhân viên khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự

  Căn cứ chính xác để lập báo cáo, kế hoạch công tác của phòng ban, tổ chức/doanh nghiệp

  Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

  Tiêu chí xác định lương thưởng, chế độ đãi ngộ, quyết định thăng chức đối với nhân viên

NỘI DUNG CỦA BỘ TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1. Mô tả công việc Phòng Hành chính Nhân sự (14 tài liệu)

  Mô tả công việc bộ phận Tổ chức hành chính

  Mô tả công việc bộ phận Nhân sự

2. Mô tả công việc các bộ phận Hành chính khác (10 tài liệu)

  Mô tả công việc bộ phận Bảo vệ

  Mô tả công việc bộ phận Lái xe

  Mô tả công việc bộ phận Y tế

  Mô tả công việc bộ phận Đời sống

3. Mô tả công việc Phòng Kế Toán (15 tài liệu)

  Mô tả công việc bộ phận Kế Toán

  Mô tả công việc bộ phận Thuế

  Mô tả công việc bộ phận Tài Chính

ĐÃ CÓ 102 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đồng bộ tài khoản