intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ TÀI LIỆU

Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Doanh Nghiệp Sản Xuất

78 Tài liệu 2503 lượt tải

TẠI SAO MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT LẠI QUAN TRỌNG?

Mô tả công việc các vị trí/chức danh trong doanh nghiệp sản xuất là một phần thiết yếu trong công tác xây dựng và quản lý ở bất kỳ tổ chức hay phân xưởng nào, bản mô tả công việc thường sử dụng với mục đích nhằm:

 Nêu ý nghĩa của công việc, giải thích lý do tại sao công việc đó tồn tại, và hiểu được giá trị của công việc đó.

 Cho mọi người nhận diện được các đầu việc cần làm cũng như các công việc cần ưu tiên tập trung thực hiện.

 Đưa ra các kỳ vọng rõ ràng cho nhân viên, từ đó có thể quản lý hiệu suất phù hợp với những kỳ vọng đã đưa ra.

Ngoài ra, bản mô tả công việc còn là bản cam kết công việc giữa người quản lý và nhân viên, là cơ sở để hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc của mình một cách phù hợp nhất, góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động của bộ phận, cũng như của công ty/tổ chức.

Hiểu được tầm quan trọng của việc mô tả công việc các vị trí trong các doanh nghiệp/xí nghiệp sản xuất, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn bộ tài liệu “Hệ thống mô tả công việc trong doanh nghiệp sản xuất” với đầy đủ thông tin về mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng chức danh công việc cần có trong xí nghiệp/phân xưởng sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SẼ CUNG CẤP CHO BẠN

 Cách thức nhận diện các đầu việc cần thực hiện.

 Thiết lập và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của công/nhân viên trong phân xưởng/xí nghiệp

 Tiêu chuẩn đánh giá công việc và xếp ngạch lương cho công/nhân viên

 Đảm bảo hoàn thành kế hoạch và phát triển phân xưởng

 Mẫu mô tả công việc dành cho công/nhân viên trong xí nghiệp.

NỘI DUNG BỘ HỆ THỐNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1. Mô tả công việc Kỹ thuật sản xuất (10 tài liệu)

  Mô tả công việc bộ phận Kỹ thuật sản xuất

  Mô tả công việc bộ phận Quản lý sản xuất

2. Mô tả công việc Cung ứng - Tổng kho (10 tài liệu)

  Mô tả công việc bộ phận Cung ứng

  Mô tả công việc Tổng kho

3. Mô tả công việc xưởng sản xuất (5 tài liệu)

  Mô tả công việc Quản đốc

  Mô tả công việc Tổ trưởng sản xuất

  Mô tả công việc công nhân sản xuất

4. Mô tả công việc Phòng QA (4 tài liệu)

  Mô tả công việc Trưởng phòng QA

  Mô tả công việc KCS nguyên vật liệu

  Mô tả công việc KCS sản phẩm

5. Mô tả công việc Phòng Bảo trì - Vận tải (8 tài liệu)

  Mô tả công việc bộ phận Bảo trì

  Mô tả công việc bộ phận Vận tải

6. Mô tả công việc Phòng Xuất nhập khẩu (12 tài liệu)

  Mô tả công việc bộ phận Giao nhận

  Mô tả công việc bộ phận Xuất nhập khẩu

7. Mô tả công việc Phòng Kinh tế kế hoạch (9 tài liệu)

  Mô tả công việc Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch

  Mô tả công việc nhân viên cân đối nguyên liệu

  Mô tả công việc nhân viên cân đối phụ liệu

8. Mô tả công việc Xí nghiệp sản xuất (20 tài liệu)

  Mô tả công việc bộ phận Sản xuất

  Mô tả công việc bộ phận Vận hành

  Mô tả công việc bộ phận An toàn lao động

ĐÃ CÓ 2503 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

70 tài liệu
1376 lượt tải
136 tài liệu
767 lượt tải
125 tài liệu
851 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2