intTypePromotion=1

BỘ 320+ BIỂU MẪU

Hành Chính Thông Dụng

325 Tài liệu 643 lượt tải

CÔNG CỤ TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

Quản trị hành chính gồm các công việc liên quan đến xây dựng quy trình làm việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp cho doanh nghiệp thông qua các chính sách, nội quy, quy chế của công ty. Công tác quản trị hành chính cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, đầy đủ và phải tuân theo định hướng phát triển nhằm đảm bảo kết quả làm việc tốt nhất đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Để việc quản trị hành chính trở nên dễ dàng hơn bạn cần nắm được:

 Hệ thống văn bản, biểu mẫu hành chính

 Quy trình, quy chế làm việc trong 1 doanh nghiệp

 Cách thức xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

 Phương pháp duy trì các chính sách, chế độ đãi ngộ

Để các hoạt động hành chính của doanh nghiệp diễn ra xuyên suốt nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, TaiLieu.VN cung cấp đến bạn bộ “320+ biểu mẫu hành chính thông dụng”. Bộ tài liệu gồm các Mẫu đơn, Mẫu biên bản, Mẫu giấy - chứng từ, Mẫu quy chế - quy định,... phục vụ cho khối phòng hành chính trong công tác kiểm tra, bàn giao công việc, đánh giá kết quả công việc, đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự...

BỘ BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH SẼ GIÚP BẠN:

 Nắm được các loại giấy tờ thường dùng trong hành chính

 Nắm được cách thức soạn thảo biểu mẫu hành chính

 Rút ngắn thời gian soạn thảo, tìm kiếm mẫu biểu hành chính

 Lưu trữ hồ sơ, biên bản hành chính một cách dễ dàng

 Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

BỘ BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG GỒM:

1. Mẫu đơn (23 tài liệu)

  Mẫu Đơn đề xuất tăng lương

  Mẫu Đơn xin nghỉ phép

  Mẫu Đơn xin nghỉ việc

  Mẫu Đơn khiếu nại, tố cáo

  Mẫu Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

2. Mẫu biên bản (27 tài liệu)

  Mẫu Biên bản chung

  Mẫu Biên bản bàn giao công việc

  Mẫu Biên bản đánh giá công việc

  Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định

  Mẫu Biên bản vi phạm

3. Mẫu giấy, chứng từ (25 tài liệu)

  Mẫu Giấy mời

  Mẫu Giấy giới thiệu

  Mẫu Giấy nghỉ phép

  Mẫu Giấy giao nhận tiền

  Mẫu Giấy xác nhận lương

4. Mẫu quy chế, quy định (20 tài liệu)

  Mẫu Quy định chế độ công tác

  Mẫu Quy định quản lý nhân sự

  Mẫu Quy chế lương

  Mẫu Quy chế khen thưởng

  Mẫu Quy chế bổ nhiệm

5. Mẫu sổ theo dõi (20 tài liệu)

  Mẫu Sổ quản lý lao động

  Mẫu Sổ theo dõi nghỉ phép

  Mẫu Sổ theo dõi khen thưởng

  Mẫu Sổ theo dõi khiếu nại

  Mẫu Sổ theo dõi kỷ luật

6. Mẫu hội họp (20 tài liệu)

  Mẫu Thư mời họp

  Mẫu Phiếu đăng ký phòng họp

  Mẫu Biên bản cuộc họp

  Mẫu Biên bản cuộc họp giao ban

  Mẫu Biên bản hội nghị người lao động

7. Mẫu thông báo (38 tài liệu)

  Mẫu Thông báo chung của công ty

  Mẫu Thông báo triển khai công việc

  Mẫu Thông báo gửi khách hàng

  Mẫu Thông báo về tổ chức sự kiện

  Mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

8. Mẫu công văn (18 tài liệu)

  Mẫu Công văn chung

  Mẫu Công văn cam kết

  Mẫu Công văn đề nghị chung

  Mẫu Công văn đăng ký thang lương, bảng lương

  Mẫu Công văn tuyển lao động

9. Mẫu quyết định (30 tài liệu)

  Mẫu Quyết định tăng lương

  Mẫu Quyết định cho thôi việc

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm

  Mẫu Quyết định tiếp nhận thử việc

  Mẫu Quyết định cử nhân viên đi công tác

10. Mẫu cam kết (13 tài liệu)

  Mẫu Bản cam kết chung

  Mẫu Bản cam kết nghỉ việc

  Mẫu Bản cam kết bảo mật tiền lương

  Mẫu Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

  Mẫu Bản cam kết thanh toán nợ

11. Mẫu đề nghị (11 tài liệu)

  Mẫu Giấy đề nghị tăng ca

  Mẫu Giấy đề nghị đi công tác

  Mẫu Giấy đề nghị tăng lương

  Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

  Mẫu Giấy đề xuất điều động nhân sự

12. Mẫu báo cáo (26 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự

  Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Mẫu Báo cáo kết quả công tác

  Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng

  Mẫu Báo cáo tuần/tháng/quý

13. Mẫu phiếu, ý kiến (20 tài liệu)

  Mẫu Phiếu lương nhân viên

  Mẫu Phiếu đánh giá nhân viên

  Mẫu Phiếu đề xuất thăng chức

  Mẫu Phiếu đề xuất nhân sự

  Mẫu Phiếu thanh lý khi nghỉ việc

14. Mẫu kê khai (34 tài liệu)

  Mẫu Bảng chấm công

  Mẫu Bảng lương nhân viên

  Mẫu Bảng kê chi tiết tiền lương

  Mẫu Bảng kê thanh toán phụ cấp

  Mẫu Bảng đánh giá năng lực nhân viên

ĐÃ CÓ 643 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

70 tài liệu
1363 lượt tải
125 tài liệu
757 lượt tải
136 tài liệu
677 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2