§5. Phép chiếu song song

Chia sẻ: Huỳnh Văn Phước | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
416
lượt xem
85
download

§5. Phép chiếu song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa phép chiếu song song: Cho mp(P) và đưòng thẳng l cắt mp(P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường thẳng qua M và song song với l, cắt (P) tại M’. Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M’ như vậy gọi là Phép chiếu song song lên mp(P) theo phương l. (P): Mặt phẳng chiếu; l: Phương chiếu; M’: Hình chiếu song song của M qua phép chiếu trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: §5. Phép chiếu song song

  1. §5. Phép chiếu song song 1. Lí thuyết 2. Bài tập
  2. 1. Định nghĩa phép chiếu song song Cho mp(P) và đưòng thẳng l cắt mp(P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường l M thẳng qua M và song song với l, cắt (P) tại M’. Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với M' điểm M’ như vậy gọi là Phép chiếu song song lên mp(P) P theo phương l. (P): Mặt phẳng chiếu; l: Phương chiếu; M’: Hình chiếu song song của M qua phép chiếu trên.
  3. 2. Tính chất  Tính chất 1: Hình chiếu song song của một đường thẳng là một đường thẳng. l Q M a a' M' P Hệ quả: Hình chiếu song song của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng, của một tia là một tia.
  4. M a P b Tính chất 2: Hình chiếu song N song của hai đường thẳng l song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. a’ R M’ b’ P N’ l Q M a b N a'≡ b' M' ≡ N' P
  5. Tính chất 3: Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số của hai đoạn thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng. B A l A C C B D D l A’ B’ A' B' C' P C’ D’ P D’ A ' B ' AB = C ' D ' CD
  6. Hình biểu diễn của đường tròn Hoạt động 1, 2 CABRI
  7. Hình biểu diễn của hình không gian? Escher

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản