intTypePromotion=1

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 12

Chia sẻ: Nguyen Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
201
lượt xem
89
download

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '15 đề thi thử môn vật lý - đề số 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 12

  1. ĐỀ THI THỬ THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC MÔN : Vật lí - Khối A (Đề thi có 5 trang) Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 006 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Dao động cơ (7 câu) Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (b ỏ qua lực cản của môi trường)? A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao đ ộng điều hòa. D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. Câu 2: Dao động của con lắc lò xo có biên độ A . Khi động năng bằng thế năng thì vật có li độ x : A2 A2 A. x =  B. x =  A/2 C. x =  D. x = A/4 2 4 Câu 3: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1=3sin(10t - /3) (cm); x2 = 4cos(10t + /6) (cm) (t đo bằng giây). Xác định vận tốc cực đại của vật. A. 50m/s B. 50cm/s C. 5m/s D. 5cm/s 2 Câu 4: Một con lắc là xo dao động điều hoà với chu kì T = 5(s). Biết tại thời điểm t = 5s quả lắc có li độ x0  cm và 2 2 có vận tốc v 0  cm/s. Phương trình dao động của con lắc là: 5     2 2 2 2 A. x  cos(  t  )cm . B. x  2cos(  t  )cm . C. x  2cos(  t  )cm . D. x  cos(  t  )cm . 5 4 5 2 5 2 5 4 Câu 5: Một con lắc đơn gồm một chất điểm treo vào đ ầu sợi dây dài không dãn, khối lượng dây không đáng kể thì chu kì dao động của con lắc là 2(s). Nếu cho chiều dài sợi dây tăng lên 2 lần thì thì chu kì dao động của con lắc là A. 1(s). B. 1,4(s). C. 4(s). D. 2,8(s). Câu 6: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A. Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. B. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng C. Với tần số bằng tần số dao động riêng D. Mà không chịu ngoại lực tác dụng   Câu 7: Một chất điểm dao động đi ều hòa theo phương trình x  6cos  5t   (x tính bằng cm và t tính bằng giây). 6  Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = + 2cm A. 7 lần. B. 6 lần. C. 4 lần. D. 5 lần. Sóng cơ (4 câu) Câu 8 : Các bầu đàn đều có chức năng A. tạo nên các hoạ âm cơ bản. B. tạo nên các hoạ âm. C. cộng hưởng. D. tạo nên âm cơ bản. Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động . B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các đi ểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên. C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu. D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đ ều dừng lại không dao động. Câu 10 : Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động có tần số 100 Hz, chạm vào mặt nước tại hai điểm S , S . Khoảng cách 1 2 S1S2 = 9,6 cm. Vận tốc truyền sóng nước là 1,2 m/s. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2 ? A. 17 gợn sóng B. 14 gợn sóng C. 15 gợn sóng D. 8 gợn sóng Trang 1/5 - Mã đề thi 006
  2. t x Câu 11 : Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos  (  )mm. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng 0 .1 2 giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3 m ở thời điểm t = 2 s l à A. u = 5 mm B. u = 0 mm C. u = 5 cm D. u = 2.5 cm M M M M Dòng điện xoay chiều : 9 câu Câu 12: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng Z = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng Z = 200Ω mắc nối tiếp C L  nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng u L  100 cos(100t  )V . Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện 6 có dạng như thế nào?  5 A. u C  50 cos(100t  B. u C  50 cos(100t  )V )V 3 6   C. u C  100 cos(100t  )V D. u C  100 cos(100t  )V 6 2 Câu 13: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng, R có giá trị thay đổi đ ược. Điều chỉnh R ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100 thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau. Công suất này có giá trị là A. 200W. B. 400W. C. 50W. D. 100W. 10-4 0,6 F , f = 50Hz. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch H, C = Câu 14: Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. L = π π U = 80V. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 80W thì giá trị điện trở R là A. 30. B. 80. C. 20. D. 40. Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng đối với máy phát điện xoay chiều? A. tần số của suất điện động không phụ thuộc vào tốc đ ộ quay của rôto. B. tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng. C. cơ năng cung cấp cho máy đ ược biến đổi hoàn toàn thành điện năng. D. tần số của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm. Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng: A. tạo ra từ trường. B. tạo ra dòng điện xoay chiều. C. tạo ra lực quay máy. D. tạo ra suất điện động xoay chiều. Câu 17: Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V – 50Hz thì cường đ ộ dòng đi ện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? A. k = 0,25. B. k = 0,5. C. k = 0,75. D. k = 0,15. Câu 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz. Biết điện  1 trở thuần R = 25  , cuộn dây thuần cảm có L  H . Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ  4 A. 100 B. 150 C. 125 D. 75 dòng điện thì dung kháng của tụ điện là Câu 19: Đặt hiệu điện thế u  100 2 cos 100t (V ) vào hai của hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có 1 độ lớn không đổi, và L  H ~. Khi đó hiệu điện thế ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất  tiêu thụ của đoạn mạch là A. 350W B. 100W C. 200W D. 250W 2 Câu 20: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L  H , tụ điện  10 4 có điện dung C  F và một điện trở thuần R. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua   đoạn mạch có biểu thức là u  U o cos100t (V ) và i  I o cos(100t  )( A) . Điện trở có giá trị là 4 A. 200 B. 400 C. 100 D. 50 Dao động điện từ và sóng điện từ: 4 câu Câu 21: Công thức tính tần số của mạch dao động là Trang 2/5 - Mã đề thi 006
  3. 1 1 1 D. f = 2 LC . A. f = . B. f = . C. f = . 2 LC  LC 4 LC Câu 22: Sự biến thiên của dòng điện i trong mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện A. i cùng pha với q. B. i ngược pha với q.   C. i sớm pha so với q. D. i trễ pha so với q 2 2 Câu 23: Chọn câu SAI A. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không B. Các sóng ngắn phản xạ tốt hơn trên tần điện li và trên mặt đất so với sóng dài C. Sóng điện từ là điện trường lan truyền trong không gian D. Vùng khí quyển chứa các phân tử khí bị ion hóa rất mạnh dưới tác dụng của tia tử ngoại gọi là tầng điện li Câu 24: Chu k ỳ dao động riêng của mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 200 pF và cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H có giá trị là : A. 12,5.10-6 s B. 1,25.10-6 s C. 125.10-6 s D. 12,5.10-4 s Sóng ánh sáng : 5 câu Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có có màu trắng khi chiếu xiên. B. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc. C. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc. D. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc. Câu 26: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có b ước sóng λ1 = 0,6µm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên b ề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm , bước sóng của bức xạ λ2 là: A. 0,38µm. B. 0,4µm. C. 0,76µm. D. 0,65µm. Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghi ệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64µm và λ2 = 0,48µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là: A. 3,6mm. B. 4,8mm. C. 1,2mm. D. 2,4mm. Câu 28: Máy quang phổ là dụng cụ quang học dùng để A. nghiên cứu quang phổ của các nguồn sáng. B. phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc. C. tạo vạch quang phổ cho các bức xạ đơn sắc. D. tạo quang phổ của các nguồn sáng. Câu 29: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ. B. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp đ ược kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng. C. Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối. D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối. Lượng tử ánh sáng: 5 câu Câu 30: Chọn câu đúng.Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu A. trắng C. đ ỏ B. xanh D. vàng Câu 31: Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang ? A. Tia lửa điện B. Hồ quang C. Bóng đèn ống D. Bóng đèn pin. Câu 32: Chỉ ra câu khẳng định sai : A. Mỗi phôtôn có năng lượng xác định. B. Trong chân không phôtôn có vận tốc xác định. Trang 3/5 - Mã đề thi 006
  4. C. Phôtôn có mang điện tích D. Năng lượng của một phô tôn là  = hf. Câu 33: Năng lượng của nguyên tử hidrô ở hai trạng thái K và M lần lượt là E K =  13,6eV; EM =  1,51eV.Tính bước sóng của vạch quang phổ mà nguyên tử hidrô phát ra khi electron chuyển từ quĩ đạo M về quĩ đạo K. A. 0,103m B. 0,164m C. 1,03m D. 1,64m Câu 34: Công thoát electron khỏi một kim loại là 1,88eV. Dùng kim loại này làm catốt của một tế bào quang điện. Giới hạn quang điện của kim loại trên có thể nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau : A. 6,6m B. 0,66m C. 0,56m D. 0,66nm Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu C©u 35. Nguyên tử của đồng vị phóng xạ 292 U có : 35 A. 92 electron và tổng số prôton và electron bằng 235 B. 92 prôton và tổng số nơtron và electron bằng 235 C. 92 prôton và tổng số prôton và nơtron bằng 235 D. 92 nơtron và tổng số prôton và electron bằng 235 C©u 36. Điều nào sau đây đúng cho chu kỳ bán rã của chất phóng xạ ? A. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ thay đổi theo nhiệt độ B. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ phụ thuộc hợp chất trong đó chất phóng xạ tồn tại C. Chu kỳ bán rã của các chất phóng xạ khác nhau thì khác nhau D. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ phụ thuộc khối lượng của chất phóng xạ C©u 37. Tính năng lượng liên kết tạo thành Cl37, cho biết: Khối lượng của nguyên tử 17 Cl37 = 36,96590 u; khối lượng proton, mp = 1,00728 u; khối lượng electron, me = 0,00055 u; khối lượng nơtron, mn = 1,00867 u; 1u = 1,66043.10-27kg; c = 2,9979.108 m/s; 1J = 6,2418.1018 eV. A. 315,11 MeV B. 316,82 MeV C. 317,26 MeV D. 318,14 MeV C©u 38. Quá trình biến đổi từ 92 U thành 86 Rn chỉ xảy ra phóng xạ  và  - . Số lần phóng xạ  và  - là : 238 222 A. 4 và 2 B. 2 và 4 C. 4 và 6 D. 6 và 8 C©u 39. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T . Sau thời gian 420 ngày thì số hạt của nó giảm đi 8 lần so với ban đầu . T có giá trị là : D. Một giá trị khác A. 140 ngày B. 280 ngày C. 35 ngày Câu 40. Mêzôn là các hạt A. Có khối lượng trung bình vài trăm lần khối lượng electron. B. lượng tử ánh sáng với khối lượng nghỉ bằng 0. C. Các hạt p, n và phản hạt của chúng. D. Các hạt nơtrinô, electron, muyôn,… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. PHẦN RIÊNG (10 câu): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn : (Từ câu 41 đến câu 50) Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều(2); Dao động và sóng điện từ: 6 câu Câu 41: Khi đang đ ứng yên t ại vị trí cân bằng, vật m = 100g nhận được năng lượng là 0,2(J). Nó thực hiện dao động điều hoà và trong một chu kì nó đi được quãng đường 8cm. Chu kì T của dao động là A. 0,628s. B. 0,314s C. 0,0628s. D. 0,0314s Câu 42: Người ta tạo sóng dừng trong ống hình trụ AB có đầu A bịt kín đầu B hở. ống đặt trong không khí, sóng âm trong không khí có tần số f = 1kHz, sóng dừng hình thành trong ống sao cho đầu B ta nghe thấy âm to nhất và giữa A và B có hai nút sóng. Biết vận tốc sóng âm trong không khí là 340m/s. Chiều dài dây AB là: A. 42,5cm B. 4,25cm. C. 85cm. D. 8,5cm Câu 43: Nguồn sóng tạo nên trên b ề mặt chất lỏng có pha ban đầu bằng 0, có tần số f = 10Hz, vận tốc sóng trên b ề mặt chất lỏng là v = 20cm/s. Điểm M trên b ề mặt chất lỏng có phương trình: x  2 cos( 20t  1,5 ) mm . Khoảng cách từ M đến nguồn là: A. 1,5cm. B. 3cm C. 2,5cm. D. 2cm Câu 44: Dòng địện xoay chiều có tần số góc   100 (rad / s ) . Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần? A. 100 B. 5 0 C. 25 D. 200 Câu 45: Đặt hiệu điện thế u  U o cos t (V ) (Uo và  không đ ổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung đ ược giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng Trang 4/5 - Mã đề thi 006
  5. 2 A. 1. B. 0,85. C. . D. 0,5. 2 Câu 46: Mạch dao động có tần số riêng là 1 MHz , mắc vào mạch một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H và một tụ điện . Điện dung của tụ nhận giá trị nào dưới đây? A. 1250 F B. 25 pF C. 0,25 pF D. 0,25 F Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu. Câu 47: Gọi n c , n l , n L và n v là chi ết suất của thủy tinh lần lượt đối với các tia chàm, lam, lục và vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng ? A. n c > n l > n L > n v B. n c < n l < n L < n v C. n c > n L >n l > n v D. n c < n L < n l < n v C©u 48. Một chất phóng xạ sau 16 ngày đêm giảm đi 75% số hạt ban đầu. Tính chu kỳ bán rã D. Giá trị khác A. 8 ngày B. 32 ngày C. 16 ngày Câu 49: Điều nào sau đây là sai khi nói về pin quang điện ? A. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. B. Pin quang điện là một thiết bị điện sử dụng điện năng để biến đổi thành quang năng. C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện bên trong. D. Pin quang điện được dùng trong các nhà máy điện Mặt trời, trên các vệ tinh nhân tạo. Câu 50: Thông tin nào sau đây là sai khi nói về cấu trúc của mặt trời : A. Mặt Trời được cấu tạo thành hai thành phần là quang cấu và khí quyển B. Quang cầu của Mặt Trời có bán kính khoảng 7, 10 5 Km và có nhiệt độ hiệu dụng vào cỡ 6000 K C. Khí quyển của quang cầu Mặt Trời giống hệt như bầu khí quyển bao quanh trái đất D. Khí quyển của Mặt Trời có hai lớp là Sắc cầu và Nhật hoa Trang 5/5 - Mã đề thi 006
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2