intTypePromotion=1

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen - Bài giảng Sinh 12

Chia sẻ: Hoàng Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
103
lượt xem
4
download

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen - Bài giảng Sinh 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

08/02/14 1..AA.... 200C 350C.....aa... 200C 350C.. Hình: Vai trò của kiểu gen và ảnh hưởng của nhiệt độ. môi trường đối với màu sắc hoa anh thảo..I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG.. Gen (ADN )→ mARN→ Pôlipeptit → Prôtêin → tính trạng..TT nu TT nu TT a amin Prôtêin. qđ. Tính trqđ ng trên cơqđ ể. ạ th qđ.. sinh vật là do gen quyđđ tế bào. định có hoàn toàn đúng qđ. hay không? đđ mô. qđ. đđ cơ quan. qđ.. đđ hình thái, sinh. lí cơ thể..II. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG... Đọc vd1 và rút ra nhận. xét về sự hình thành. tính trạng lông thỏ?.. Thỏ Himalaya sp... HS thảo luận trong 3’ và trả lời các câu hỏi:. a. Biểu hiện màu lông thỏ ở các vị trí khác nhau. trên cơ thể phụ thuộc vào những yếu tố nào?. b. Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến sự biểu. hiện của gen tổng hợp mêlanin như thế nào?..II. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG. Thí nghiệm chứng minh.. Không tổng Tổng hợp Melanin. hợp Melanin   Lông đen. Lông trắng..... Tai, bàn chân, đuôi, Cạo lông trắng trên KQ : Ở lưng lông. mõm  lông đen lưng + buộc đá lạnh mọc có màu đen.. MT Trong. KG KH.. Hãy đọc vd2, rút ra. nhận xét, giải thích sự. hình thành màu sắc ở. hoa cẩm tú cầu?. pH = 7: hoa màu trắng sữa......pH > 7: hoa màu đỏ, màu.hồng hoặc màu tím.. pH < 7: hoa màu lam... Gen cấu trúc bình thường Gen cấu trúc đột biến..... phênilalanin Phênilalanin ứ đọng...Enzim xúc tác.... tirôzin Máu.... Đầu. độc. Thiểu năng trí tuệ, mất trí TBTK. ở não..Qua 3 ví dụ trên,.hãy rút ra nhận xét.mối quan hệ giữa.kiểu gen và môi.trường?..Các cá thể sống trong quần.thể chịu sự tác động rất lớn.của các yếu tố MT. Chúng ta.cần phải làm gì để bảo vệ.các loài động thực vật sống.trong MT?..III. MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN. 3.1 Khái niệm.. Môi trường 1 Kiểu hình 1.. Môi trường 2 Kiểu hình 2.Kiểu gen 1. Môi trường 3 Kiểu hình 3.. ……. Môi trường n Kiểu hình n... Mức phản ứng là gì?.08/02/14 10.. Vd: Con tắc kè biến đổi màu sắc theo nền. môi trường. Trên.Trên lá. cành cây. cây..... Trên. đá.. 2. Đặc điểm. Môi trường 1 Kiểu hình 1.. Môi trường 2 Kiểu hình 2.Kiểu gen 1. Môi trường 3 Kiểu hình 3.. ……. Môi trường n Kiểu hình n.. Mức phản ứng do yếu tố nào quy định?.. Mức phản ứng được chia làm mấy loại?..Vd: ở gà.+ Nuôi rất tốt : 3kg, lông vàng.+ Nuôi tốt: 2.5kg, lông vàng.+ Nuôi bình thường: 2kg, lông vàng.+ Nuôi không tốt: 1kg, lông vàng.. Tính trạng số lượng Tính trạng chất lượng..→ chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến trọng.lượn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen - Bài giảng Sinh 12

 1. Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN
 2. TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ 1 R Ễ T H Ở 1 2 L Ô N G H Ú T 2 3 M Ạ C H R Â Y 3 4 N Ư Ớ C 4 Sống phận nàomànệnrthicây Nthiạcuặthểrệchcây ngược nuôitrên mặt đất. Bộ trong điMiề khôngếuếkhôngễđc binớmọchxanh. lên cây? Đây là chất t M chuy ở ều ki hút cóthểvbàoR khí,i v t inào? ữu cơ đ trong ễ Lông hút rây ễ ất ậnếch ố ướ Đây là loại rễ nào?
 3. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN Quan sát hình 13.1: Hãy xác định 1.Cấu tạo ngoài của thân thân cây mang những bộ phận nào? Chồi ngọn Chồi nách Cành Thân chính
 4. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN THẢO LUẬN NHÓM ( 3 phút) 1.Cấu tạo ngoài của thân Tìm những điểm giống và khác nhau giữa thân với cành? Chồi ngọn *Giống nhau: Đều có chồi ngọn, có lá, kẽ lá có chồi nách. *Khác nhau: Chồi nách Thân Cành Cành -Do chồi ngọn -Do chồi nách phát triển thành. phát triển thành. -Thường mọc -Thường mọc Thân chính xiên. đứng.
 5. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân Chồi ngọn Thân cây gồm có: -Thân chính Có lá, kẽ lá là -Cành chồi nách. Chồi nách Cành Thân chính
 6. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân 1.Vị trí của chồi ngọn trên Chồi ngọn thân và cành? 2.Chồi ngọn phát triển sẽ làm cây thay đổi như thế Chồi nách nào? Cành 1.Ở ngọn thân và đầu cành. 2.Chồi ngọn phát triển Thân chính giúp thân và cành dài ra ( cây lớn lên)
 7. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân Thân cây gồm có: -Thân chính Có lá, kẽ lá là -Cành chồi nách. -Chồi ngọn: phát triển giúp thân và cành dài ra .
 8. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân 1.Vị trí của chồi nách? Chồi ngọn 2.Có mấy loại chồi nách? 1.Ở kẽ lá ( nách lá). Chồi nách 2.Có 2 loại chồi nách: chồi Cành lá và chồi hoa. Thân chính
 9. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân Chồi hoa Chồi lá
 10. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân THẢO LUẬN NHÓM ( 4 phút) Tìm những điểm giống và khác nhau về cấu tạo giữa chồi lá và chồi hoa? Mô phân Mầm sinh hoa ngọn Mầm lá
 11. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân *Giống: đều có mầm lá bao bọc. *Khác: Chồi lá Chồi hoa Trong là mô phân sinh ngọn Trong là mầm hoa cành cành mang lá. mang hoa hoặc hoa. Mô phân Mầm sinh hoa ngọn Mầm lá
 12. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân Chồi lá sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây? Chồi lá sẽ phát triển thành cành mang lá.
 13. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân Chồi hoa sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây? Chồi hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.
 14. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 1.Cấu tạo ngoài của thân Thân cây gồm có: -Thân chính Có lá, kẽ lá là -Cành chồi nách. -Chồi ngọn: phát triển giúp thân và cành dài ra . -Chồi nách: +Chồi lá: phát triển thành cành mang lá. +Chồi hoa: phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.
 15. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 2.Các loại thân Quan sát hình 13.3: hãy cho biết có những loại thân nào?
 16. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 2.Các loại thân Loại thân Đặc điểm Ví dụ Thân đứng Thân leo Thân bò
 17. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 2.Các loại thân Thân gỗ: cứng, ững Thân cộthân đứng nào? cỏ: mềm, Có nh dạng t: cứng, Thân cao, có cành. c điểm cao, a mỗcành. ng. yếu, thấp. Đặ củ không i dạ
 18. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 2.Các loại thân Loại thân Đặc điểm Ví dụ Cứng, cao, có cành. Xoài, vú sữa… Thân Thân gỗ đứng Thân cột Cứng, cao, không cành. Dừa, cau… Thân cỏ Mềm, yếu, thấp. Lúa, bắp… Thân leo Thân bò
 19. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 2.Các loại thân Quan Thân quấn sát hình và cho biết cuốn leo Tua thân có mấy cách leo?
 20. CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 2.Các loại thân Loại thân Đặc điểm Ví dụ Cứng, cao, có cành. Xoài, vú sữa… Thân Thân gỗ đứng Thân cột Cứng, cao, không cành. Dừa, cau… Thân cỏ Lúa, bắp… Mềm, yếu, thấp. Thân Thân quấn Cả thân quấn lên trụ bám leo lên Mồng tơi… leo Từ thân mọc ra những tua cuốn Tua cuốn vào trụ bám để leo lên Khổ qua… Thân bò
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2