intTypePromotion=1

Bài 14: Luyện nói - Thuyết minh về một thứ đồ dùng - Giáo án Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Đức Việt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
247
lượt xem
9
download

Bài 14: Luyện nói - Thuyết minh về một thứ đồ dùng - Giáo án Ngữ văn 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 54 TLV.. LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ. DÙNG.I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh về một.thứ đồ dùng... - Biết trình bày thuyết minh một thứ đồ dùng bằng ngôn ngữ nói...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:..1. KiÕn thøc:.. - C¸ch t×m hiÓu, quan s¸t vµ n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, c«ng.dông cña nh÷ng vËt dông gÇn gòi víi b¶n th©n... - C¸ch x©y dùng tr×nh tù c¸c néi dung cÇn tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷.nãi vÒ mét thø ®å dïng tríc líp...2. KÜ n¨ng:.. - T¹o lËp v¨n b¶n thuyÕt minh... - Sö dông ng«n ng÷ d¹ng nãi tr×nh bµy chñ ®éng mét thø ®å dïng tr-.íc tËp thÓ líp...3. Th¸i ®é:.. - Häc sinh cã ý thøc ®óng ®¾n trong bµi luyÖn nãi...III.CHUẨN BỊ:.. 1. Giáo viên:.. -Sách giáo khoa, sách giáo viên.. 2. Học sinh:.. - Chuẩn bị bài theo sgk.. 3. Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, thảo luận nhóm,…..IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:.. 1. Ổn định lớp:.. 2. Kiểm tra bài cũ:.. - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh... - Kiểm tra về cách làm bài văn thuyết minh và bố cục bài văn thuyết minh... 3.Bài mới:.. 1- Giáo viên kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh... 2- Ghi đề lên bảng: Đề bài : Thuyết minh về cái phích nước (bình thủy).. 3: GV hướng dẫn học sinh xác định yêu cầu của ®Ò bài... 1- Kiểu bài: Thuyết minh một đồ dùng... 2- Nội dung: Giúp người nghe có những hiểu biết tương đối đầy đủ. về cái phích nước... * Cấu tạo của phích nước:.. - Chất liệu vỏ: sắt hoặc nhựa... - Màu sắc: trắng, (đỏ, xanh)..... - Ruột hai lớp thủy tinh có chân không ở giữa. Phía trong lớp thủy tinh được.tráng bạc nhằm giữ nhiệt... - Miệng bình nhỏ làm giảm khả năng truyền nhiệt.. * Công dụng:.. - Dùng trong sinh hoạt và đời sống, giữ nhiệt được trong vòng 6.tiếng đồng hồ, nước từ 100OC còn 70OC... * Cách bảo quản và sử dụng phích nước.. 4: GV nêu yêu cầu tiết luyện nói... 5 : Thảo luận nhóm: GV cho hs thảo luận nhóm thống nhất hoàn chỉnh.nội dung bài nói của nhóm mình và cử đại diện nhóm trình bày trước lớp.. 6 : Thực hiện : Mỗi nhóm cử đại diÖn trình bày trước tập thể, lớp nhận.xét bổ sung. Gv chốt lại... 7: Gv nhận xét giờ luyện nói và ghi điểm cho những hs nói tốt... IV.Hướng dẫn c¸c ho¹t ®éng tiÕp nèi:.. 1. Cñng cè:.. N¾m ®îc kÜ h¬n kiÓu bµi vÒ thuyÕt minh mét thø ®å.dïng... 2. DÆn dß:.. Chuẩn bị tiết Bài viết về thuyết minh một đồ dùng...*ĐIỀU CHỈNH RÚT KINH NGHIỆM:..……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 14: Luyện nói - Thuyết minh về một thứ đồ dùng - Giáo án Ngữ văn 8

  1. Tiết 54 TLV LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng. - Biết trình bày thuyết minh một thứ đồ dùng bằng ngôn ngữ nói. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1. KiÕn thøc: - C¸ch t×m hiÓu, quan s¸t vµ n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, c«ng dông cña nh÷ng vËt dông gÇn gòi víi b¶n th©n. - C¸ch x©y dùng tr×nh tù c¸c néi dung cÇn tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷ nãi vÒ mét thø ®å dïng tríc líp. 2. KÜ n¨ng: - T¹o lËp v¨n b¶n thuyÕt minh. - Sö dông ng«n ng÷ d¹ng nãi tr×nh bµy chñ ®éng mét thø ®å dïng tr- íc tËp thÓ líp. 3. Th¸i ®é: - Häc sinh cã ý thøc ®óng ®¾n trong bµi luyÖn nãi.
  2. III.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: -Sách giáo khoa, sách giáo viên 2. Học sinh: - Chuẩn bị bài theo sgk 3. Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, thảo luận nhóm,… IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh. - Kiểm tra về cách làm bài văn thuyết minh và bố cục bài văn thuyết minh. 3.Bài mới: 1- Giáo viên kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh. 2- Ghi đề lên bảng: Đề bài : Thuyết minh về cái phích nước (bình thủy) 3: GV hướng dẫn học sinh xác định yêu cầu của ®Ò bài. 1- Kiểu bài: Thuyết minh một đồ dùng. 2- Nội dung: Giúp người nghe có những hiểu biết tương đối đầy đủ về cái phích nước. * Cấu tạo của phích nước:
  3. - Chất liệu vỏ: sắt hoặc nhựa. - Màu sắc: trắng, (đỏ, xanh)... - Ruột hai lớp thủy tinh có chân không ở giữa. Phía trong lớp thủy tinh được tráng bạc nhằm giữ nhiệt. - Miệng bình nhỏ làm giảm khả năng truyền nhiệt * Công dụng: - Dùng trong sinh hoạt và đời sống, giữ nhiệt được trong vòng 6 tiếng đồng hồ, nước từ 100OC còn 70OC. * Cách bảo quản và sử dụng phích nước 4: GV nêu yêu cầu tiết luyện nói. 5 : Thảo luận nhóm: GV cho hs thảo luận nhóm thống nhất hoàn chỉnh nội dung bài nói của nhóm mình và cử đại diện nhóm trình bày trước lớp 6 : Thực hiện : Mỗi nhóm cử đại diÖn trình bày trước tập thể, lớp nhận xét bổ sung. Gv chốt lại. 7: Gv nhận xét giờ luyện nói và ghi điểm cho những hs nói tốt. IV.Hướng dẫn c¸c ho¹t ®éng tiÕp nèi: 1. Cñng cè: N¾m ®îc kÜ h¬n kiÓu bµi vÒ thuyÕt minh mét thø ®å dïng. 2. DÆn dß:
  4. Chuẩn bị tiết Bài viết về thuyết minh một đồ dùng. *ĐIỀU CHỈNH RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2