intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài 6: Trợ từ, thán từ - Bài giảng Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Diễm Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

260
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 6:...TRỢ TỪ , THÁN TỪ.. Xác định những từ loại đã học trong ví dụ dưới. đây:... Ôi ! Những nói đã mệt rồi ..Đáp án:.. Ôi ! Những nói đã mệt rồi .. ĐT PT TT PT.. TIẾT 23: TRỢ TỪ, THÁN TỪ..... I. TRỢ TỪ. 1, Ví dụ A, Nó ăn hai bát cơm. - Những: nhấn.mạnh, đánh giá việc quá. B, Nó ăn những hai bát.mức bình thường. cơm. - Có: nhấn mạnh C, Nó ăn có hai bát cơm.đánh giá việc không đạt.mức bình thường.. TIẾT 23: TRỢ TỪ, THÁN TỪ.....I. TRỢ TỪ.1, Ví dụ Trợ từ là những từ. chuyên đi kèm một từ.2, Kết luận. ngữ trong câu để. nhấn mạnh hoặc. biểu thị thái độ đánh. giá sự vật sự việc. được nói đên ở từ. ngữ đó ... TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ. TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ. • Đúng, đúng là (nhấn mạnh với. sắc thái xác nhận).I. TRỢ TỪ • Đúng là tụi giặc đuổi theo rồi ..1, Ví dụ • Cả (nhấn mạnh, với sắc thái.2, Kết luận khẳng định sự bao hàm). • Rồi lại cả vợ tôi nữa, ông ạ.. • Mà (nhấn mạnh với 1 sắc thái. không bình thường). • Ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem.. • Là (nhấn mạnh với sắc thái. khẳng định). • Cô ấy đẹp ơi là đẹp... TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ. TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ.. Trong các câu dưới đây, từ. nào (in đậm) là trợ từ, từ.I. TRỢ TỪ nào không phải là trợ từ?.1, Ví dụ. a, Chính thầy hiệu trưởng.2, Kết luận đã tặng tôi quyển sách. Bài tập này. ị Dậu là nhân vật. b, Ch. chính của tác phẩm “ Tắt. đèn ,,. c, Ngay tôi cũng không. biết đến việc này.. d, Anh phải nói ngay điều. này cho cô giáo biết... TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ. TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ.. Đáp án:..I. TRỢ TỪ. a, Chính thầy hiệu trưởng.1, Ví dụ đã tặng tôi quyển sách.2, Kết luận này. ị Dậu là nhân vật. b, Ch. Bài tập chính của tác phẩm “ Tắt. đèn ,,. c, Ngay tôi cũng không. biết đến việc này.. d, Anh phải nói ngay điều. này cho cô giáo biết... TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ. TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ.....I. TRỢ TỪ Cần phân biệt.1, Ví dụ hiện tượng đồng.2, Kết luận âm khác loại. Do. Lưu ý: vậy khi xác định. phải dựa vào văn. cảnh, ngữ nghĩa. của mỗi từ loại... TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ. TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ... a, Này ! Ông giáo ạ ! Cái giống nó.I. TRỢ TỪ cũng khôn ! Nó cứ làm im như nó. trách tôi ; nó kêu ư ử , nhìn tôi như.1, Ví dụ muốn bảo tôi rằng : “ A ! Lão già tệ.2, Kết luận lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão. xử với tôi như thế này à ?,,.II. THÁN TỪ. (Nam Cao, Lão Hạc ).1, Ví dụ -Này: gọi, nhắc, gây sự chú ý. với người đối thoại. -A: biểu thị sự tức giận khi. nhận ra điều gì đó không tốt... TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ. TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ. b, - Này, bảo bác ấy có trốn đi. đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc.I. TRỢ TỪ nữa họ vào thúc sưu, không có, họ. lại đánh trói th

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: Trợ từ, thán từ - Bài giảng Ngữ văn 8

 1. BÀI 6: TRỢ TỪ , THÁN TỪ
 2. Xác định những từ loại đã học trong ví dụ dưới đây: Ôi ! Những nói đã mệt rồi . Đáp án: Ôi ! Những nói đã mệt rồi . ĐT PT TT PT
 3. TIẾT 23: TRỢ TỪ, THÁN TỪ I. TRỢ TỪ 1, Ví dụ A, Nó ăn hai bát cơm - Những: nhấn mạnh, đánh giá việc quá B, Nó ăn những hai bát mức bình thường cơm - Có: nhấn mạnh C, Nó ăn có hai bát cơm đánh giá việc không đạt mức bình thường
 4. TIẾT 23: TRỢ TỪ, THÁN TỪ I. TRỢ TỪ 1, Ví dụ Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ 2, Kết luận ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật sự việc được nói đên ở từ ngữ đó .
 5. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ • Đúng, đúng là (nhấn mạnh với sắc thái xác nhận) I. TRỢ TỪ • Đúng là tụi giặc đuổi theo rồi . 1, Ví dụ • Cả (nhấn mạnh, với sắc thái 2, Kết luận khẳng định sự bao hàm) • Rồi lại cả vợ tôi nữa, ông ạ. • Mà (nhấn mạnh với 1 sắc thái không bình thường) • Ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem. • Là (nhấn mạnh với sắc thái khẳng định) • Cô ấy đẹp ơi là đẹp.
 6. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ Trong các câu dưới đây, từ nào (in đậm) là trợ từ, từ I. TRỢ TỪ nào không phải là trợ từ? 1, Ví dụ a, Chính thầy hiệu trưởng 2, Kết luận đã tặng tôi quyển sách Bài tập này. ị Dậu là nhân vật b, Ch chính của tác phẩm “ Tắt đèn ,, c, Ngay tôi cũng không biết đến việc này. d, Anh phải nói ngay điều này cho cô giáo biết.
 7. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ Đáp án: I. TRỢ TỪ a, Chính thầy hiệu trưởng 1, Ví dụ đã tặng tôi quyển sách 2, Kết luận này. ị Dậu là nhân vật b, Ch Bài tập chính của tác phẩm “ Tắt đèn ,, c, Ngay tôi cũng không biết đến việc này. d, Anh phải nói ngay điều này cho cô giáo biết.
 8. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ I. TRỢ TỪ Cần phân biệt 1, Ví dụ hiện tượng đồng 2, Kết luận âm khác loại. Do Lưu ý: vậy khi xác định phải dựa vào văn cảnh, ngữ nghĩa của mỗi từ loại.
 9. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ a, Này ! Ông giáo ạ ! Cái giống nó I. TRỢ TỪ cũng khôn ! Nó cứ làm im như nó trách tôi ; nó kêu ư ử , nhìn tôi như 1, Ví dụ muốn bảo tôi rằng : “ A ! Lão già tệ 2, Kết luận lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à ?,, II. THÁN TỪ (Nam Cao, Lão Hạc ) 1, Ví dụ -Này: gọi, nhắc, gây sự chú ý với người đối thoại -A: biểu thị sự tức giận khi nhận ra điều gì đó không tốt.
 10. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ b, - Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc I. TRỢ TỪ nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề 1, Ví dụ như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn . 2, Kết luận - Vâng, cháu cũng đã nghĩ như II. THÁN TỪ cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. 1, Ví dụ ( Ngô Tất Tố, Tắt đèn ) -Này: gọi, nhắc, gây sự chú ý với người đối thoại -Vâng: đáp lời người khác một cách lễ phép, tỏ ý nghe theo.
 11. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ c, Than ôi ! Thời oanh liệt nay I. TRỢ TỪ còn đâu ? 1, Ví dụ (Thế Lữ, Nhớ rừng) 2, Kết luận -Than ôi: biểu thị cảm xúc II. THÁN TỪ tiếc nuối. 1, Ví dụ
 12. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ •Thán từ là những từ dùng để I. TRỢ TỪ bộc lộ tình cảm , cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi 1, Ví dụ đáp .Thán từ thường đứng ở đầu 2, Kết luận câu , có khi nó được tách ra thành một câu đặc biệt . II. THÁN TỪ •Thán từ gồm hai loại chính : 1, Ví dụ - Thán từ bộc lộ tình cảm , 2, Kết luận cảm xúc: a, ái, ơ, ôi, ô hay, than ôi, trời ơi… - Thán từ gọi đáp: này, ơi, vâng, dạ, ừ …
 13. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ Chỉ ra các thán từ trong các câu dưới đây: I. TRỢ TỪ a, Đột nhiên lão bảo tôi : - Này! Thằng cháu nhà tôi , Này! 1, Ví dụ đến một năm nay , chẳng có 2, Kết luận giấy má gì đấy , ông giáo ạ ! À! Thì ra lão đang nghĩ đến à! II. THÁN TỪ thằng con lão . 1, Ví dụ b, - Con chó là của cháu nó mua đấy chứ!… Nó mua về 2, Kết luận nuôi , định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt … Bài tập Ấy! Sự đời lại cứ thường ấY như vậy đấy. Người ta định ! rồi chẳng bao giờ người ta làm được.
 14. TIẾẾT 23: TRỢ TỪ, THÁN TỪ TI T 23: TRỢ TỪ,V Chỉ ra các thán từ trong các câu dưới đây: I. TRỢ TỪ Vâng! c, Vâng ! Ông giáo dạy 1, Ví dụ phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. 2, Kết luận d, Chao ôi! ôi ! Đối với Chao II. THÁN TỪ những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì 1, Ví dụ ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu 2, Kết luận ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi … toàn những cớ để cho ta tàn Bài tập nhẫn …Hỡi e, Hỡi ơi lão Hạc ! Thì ra ơi đến lúc cùng lão cũng có thể
 15. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ I. TRỢ TỪ Đặt 5 câu với 5 trợ từ 1, Ví dụ và thán từ khác nhau 2, Kết luận II. THÁN TỪ 1, Ví dụ 2, Kết luận III. LUYỆN TẬP 1, Bài tập 1
 16. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ • Giải thích nghĩa của các trợ từ in I. TRỢ TỪ đậm trong những câu sau: • a, Nhưng đời nào tình thương yêu và 1, Ví dụ lòng kính mến mẹ tôi lại bị những 2, Kết luận rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến… Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi II. THÁN TỪ không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và 1, Ví dụ gửi cho tôi lấy một đồng quà . • (Nguyên Hồng, Những ngày thơ 2, Kết luận ấu) III. LUYỆN TẬP • - Lấy : nhấn mạnh ý không có gì hết (thư, lời nhắn, đồng quà) 1, Bài tập 1 • b, Tính ra cậu Vàng cậu ấy ăn khoẻ hơn cả tôi, ông giáo ạ ! 2, Bài tập 2 • ( Nam Cao , Lão Hạc ) • - Cả : nhấn mạnh việc ăn quá mức bình thường
 17. TIẾẾT 23: TRỢ TỪTHÁVN TỪ TI T 23: TRỢ TỪ, , THÁN TỪ • Giải thích nghĩa của các trợ từ in I. TRỢ TỪ đậm trong những câu sau: • c, Hai đứa mê nhau lắm .Bố mẹ đứa 1, Ví dụ con gái biết vậy, nên cũng bằng lòng 2, Kết luận gả .Nhưng họ thách cưới nặng quá: nguyên tiền mặt phải một trăm đồng bạc, lại còn cau, còn rượu … cả cưới II. THÁN TỪ nữa thì mất đến cứng hai trăm bạc . 1, Ví dụ • ( Nam Cao , Lão Hạc ) • - Nguyên : nhấn mạnh chỉ kể tiền 2, Kết luận thách cưới đã cao quá • - Đến : nhấn mạnh sự vô lí III. LUYỆN TẬP • d, Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám 1, Bài tập 1 • Tựa nhau trông xuống thế gian cười 2, Bài tập 2 • Cuội ) (Tản Đà , Muốn làm thằng • - Cứ: nhấn mạnh một việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán
 18. TIẾT 23: TRỢ TỪ THÁN TỪ TIẾT 23: TRỢ TỪ,,THÁN TỪ I. TRỢ TỪ Giải thích nghĩa của 1, Ví dụ câu tục ngữ: “Gọi dạ 2, Kết luận bảo vâng” II. THÁN TỪ Đáp án: 1, Ví dụ - Nghĩa đen : dùng thán từ gọi 2, Kết luận đáp biểu thị sự lễ phép - Nghĩa bóng : nghe lời một cách III. LUYỆN TẬP máy móc thiếu suy nghĩ 1, Bài tập 1 2, Bài tập 2 3, Bài tập 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2