intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bố cục của văn bản - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Diễm Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

182
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 8...TIẾT 7.... BỐ CỤC TRONG. VĂN BẢN.. KIỂM TRA BÀI CŨ. Câu 1: Cóế nàophươngết trong vănt?ản?là những. Câu 2: Th mấy là liên k tiện liên kế b Đó. Tính liêntiện trong văn bản có tác dụng gì?. phương kết nào?. Trả lời:.- Liên kết trong văn bản là các câu văn, đoạn văn nối liền. Trả lờ.nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau. i:. - Có hai phương văn liên có nghĩa, dễ hiểu..- Tác dụng: làm chotiện bản kết:. + Nội dung: ý nghĩa các câu nối liền, gắn bó chặt chẽ. với nhau.. + Hình thức: bằng phương tiện ngôn ngữ (từ, câu... ). thích hợp... TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN.I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN.BẢN ố cuc của văn bản. 1. B.a. Ví dụ:..a. Ví dụ:. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - tự do - Hạnh phúc.. ĐƠN XIN RA NHẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH.. Trải qua một thời gian học tập, tìm hiểu về Đội, em thấy Đội TNTP Hồ. Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn. luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt. động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo. dục trẻ em.. Tên em là: Nguyễn Bá Ngọc - thuộc chi đội 5A - Trường tiểu học Lê Hồng. phong- Thành phố Hải Dương.. Kính gửi : Anh Tổng phị trách Đội TNTP Hồ Chí Minh Trường tiểu học. Lê Hồng phong- Thành phố Hải Dương.. Vì vậy em viết đơn xin ra nhập Đội, được vào đội em xin hứa sẽ chấp. hành tốt những nội quy mà đội đề ra.. Em xin trân thành cảm ơn!. Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2010.. Kí tên.. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN.I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN.1. Bố cuc của văn bản.a. Ví dụ:.b. Nhận xét.. * Đơn xin ra nhập đội TNTP Hồ Chí Minh.- Quốc hiệu.- Tên đơn.- Nơi gửi đơn.- Lí do, nguyện vọng.- Lời hứa.- Lời cảm ơn. Ngày, tháng, năm. Kí tên.. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - tự do - Hạnh phúc.. ĐƠN XIN RA NHẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH.. Kính gửi : Anh Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh Trường.tiểu học Lê Hồng phong- Thành phố Hải Dương.. Tên em là: Nguyễn Bá Ngọc - thuộc chi đội 5A - Trường tiểu học.Lê Hồng phong- Thành phố Hải Dương.. Trải qua một thời gian học tập, tìm hiểu về Đội, em thấy Đội.TNTP Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm m ục.tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển m ọi khả.năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo.Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.. Vì vậy em viết đơn xin ra nhập Đội, được vào đội em xin hứa sẽ.chấp hành tốt những nội quy mà đội đề ra.. Em xin trân thành cảm ơn!. Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2010.. Kí tên.. Nguyễn Bá Ngọc.. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN. I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN. 1. Bố cuc của văn bản. a. Ví dụ:. b. Nhận xét. - Văn bản không được viết tùy tiện mà phải có bố cục rõ ràng,. được sắp xếp đúng trình tự, hợp lí.. => Sự sắp xếp các phần nội dung trong văn bản trên theo trình. tự như vậy gọi là bố cục của văn bản.. - Bố cục giúp giao tiếp đạt kết quả cao nhất..c. Kết luận – Ghi nhớ ý 1... TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN.I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN.1. Bố cuc của văn bản.a. Ví dụ:.b. Nhận xét.c. Kết luận. 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản.a. Ví dụ: Đọc hai câu chuyện SGK.* Câu chuyện 1..* Câu chuyện 1 – SGK Ngữ văn 7.. Có một con ếch quen thói coi trời bằng vung, nên cứ nghênh.ngang đi lại khắp nơi, nhâng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bố cục của văn bản - Ngữ văn 8

 1. BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 8 TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Cóế nàophươngết trong vănt?ản?là những Câu 2: Th mấy là liên k tiện liên kế b Đó Tính liêntiện trong văn bản có tác dụng gì? phương kết nào? Trả lời: - Liên kết trong văn bản là các câu văn, đoạn văn nối liền Trả lờ nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau. i: - Có hai phương văn liên có nghĩa, dễ hiểu. - Tác dụng: làm chotiện bản kết: + Nội dung: ý nghĩa các câu nối liền, gắn bó chặt chẽ với nhau. + Hình thức: bằng phương tiện ngôn ngữ (từ, câu... ) thích hợp.
 3. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN ố cuc của văn bản 1. B a. Ví dụ:
 4. a. Ví dụ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN RA NHẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Trải qua một thời gian học tập, tìm hiểu về Đội, em thấy Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tên em là: Nguyễn Bá Ngọc - thuộc chi đội 5A - Trường tiểu học Lê Hồng phong- Thành phố Hải Dương. Kính gửi : Anh Tổng phị trách Đội TNTP Hồ Chí Minh Trường tiểu học Lê Hồng phong- Thành phố Hải Dương. Vì vậy em viết đơn xin ra nhập Đội, được vào đội em xin hứa sẽ chấp hành tốt những nội quy mà đội đề ra. Em xin trân thành cảm ơn! Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2010 Kí tên
 5. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản a. Ví dụ: b. Nhận xét * Đơn xin ra nhập đội TNTP Hồ Chí Minh - Quốc hiệu - Tên đơn - Nơi gửi đơn - Lí do, nguyện vọng - Lời hứa - Lời cảm ơn Ngày, tháng, năm Kí tên
 6. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN RA NHẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Kính gửi : Anh Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh Trường tiểu học Lê Hồng phong- Thành phố Hải Dương. Tên em là: Nguyễn Bá Ngọc - thuộc chi đội 5A - Trường tiểu học Lê Hồng phong- Thành phố Hải Dương. Trải qua một thời gian học tập, tìm hiểu về Đội, em thấy Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm m ục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển m ọi khả năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Vì vậy em viết đơn xin ra nhập Đội, được vào đội em xin hứa sẽ chấp hành tốt những nội quy mà đội đề ra. Em xin trân thành cảm ơn! Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2010 Kí tên Nguyễn Bá Ngọc
 7. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản a. Ví dụ: b. Nhận xét - Văn bản không được viết tùy tiện mà phải có bố cục rõ ràng, được sắp xếp đúng trình tự, hợp lí. => Sự sắp xếp các phần nội dung trong văn bản trên theo trình tự như vậy gọi là bố cục của văn bản. - Bố cục giúp giao tiếp đạt kết quả cao nhất. c. Kết luận – Ghi nhớ ý 1.
 8. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản a. Ví dụ: b. Nhận xét c. Kết luận 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản a. Ví dụ: Đọc hai câu chuyện SGK * Câu chuyện 1
 9. * Câu chuyện 1 – SGK Ngữ văn 7 Có một con ếch quen thói coi trời bằng vung, nên cứ nghênh ngang đi lại khắp nơi, nhâng nháo nhìn trời và kêu ồm ộp. Trước kia, ếch sống ở trong g iÕng . Tại vì năm ấy trời mưa, nước trong g iÕng dềnh lên tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Trước đó, ếch ta từ đáy g iÕng nhìn lên và nó thấy trời bé tí, chỉ bằng cái vung thôi. Còn nó lại oai ghê lắm, vì nó mà cất tiếng kêu thì tất thảy bọn cua, ốc, nhái ở g iÕng đều phải hoảng sợ. Cuối cùng, nó bị một con trâu giẫm bẹp. Từ đấy, trâu trở thành bạn của nhà nông.
 10. * Văn bản: Ếch ngồi đáy giÕng – SGK Ngữ văn 6 Có một con ếch sống lâu ngày trong một giêngs nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giêngs, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giêngs dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
 11. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản a. Ví dụ: b. Nhận xét c. Kết luận 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản a. Ví dụ: Đọc hai câu chuyện SGK * Câu chuyện 1 b. Nhận xét Câu chuyện SGK Ngữ Văn bản Ếch ngồi đáy Văn 7 giếng - SGK Ngữ Văn 7 Giống nhau - Đều có các ý giống nhau Khác nhau - Các ý lộn xộn, khó hiểu, - Các câu trong mỗi đoạn tập thừa từ. trung vào một ý thống nhất. - Gồm hai đoạn. - Gồm ba đoạn.
 12. * Câu chuyện 1 – SGK Ngữ văn 7 (đã sửa) Có một con ếch sống ở trong giêngs, ếch ta từ đáy giêngs nhìn lên và nó thấy trời bé tí, chỉ bằng cái vung thôi. Còn nó lại oai ghê lắm, vì nó mà cất tiếng kêu thì tất thảy bọn cua, ốc, nhái ở giếng đều phải hoảng sợ. Tại vì năm ấy trời mưa, nước trong giêngs dềnh lên tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Ếch quen thói coi trời bằng vung, nên cứ nghênh ngang đi lại khắp nơi, nhâng nháo nhìn trời và kêu ồm ộp. Cuối cùng, nó bị một con trâu giẫm bẹp.
 13. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản a. Ví dụ: b. Nhận xét c. Kết luận 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản a. Ví dụ: Đọc hai câu chuyện SGK * Câu chuyện 1 b. Nhận xét => Nội dung các phần, các đoạn phải thống nhất chặt chẽ với nhau, đồng thời giữa chúng phải có sự phân biệt rạch ròi. * Câu chuyện 2
 14. * Câu chuyện 2 – SGK Ngữ văn 7 Ngày xưa, có một anh tính rất hay khoe. Một hôm, anh ta may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Nhưng rồi anh ta cũng khoe được áo với một người rằng: “Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này, tôi chả thấy con lợn nào chạy qua cả”. Đấy là do người kia, tính cũng hay khoe, bỗng không biết từ đâu tất tưởi chạy đến hỏi anh ta: “ Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?”.
 15. * Văn bản: Lợn cưới, áo mới – SGK Ngữ văn 6 Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to: - Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo: - Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này, tôi chả thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
 16. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản a. Ví dụ: b. Nhận xét c. Kết luận 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản a. Ví dụ: Đọc hai câu chuyện SGK * Câu chuyện 1 b. Nhận xét * Câu chuyện 2 - Có hai đoạn. - Ý mỗi đoạn đã phân biệt tương đối rõ ràng. - Có thể hiểu câu chuyện nhưng là chuyện cười mà không gây cười, ý nghĩa phê phán không rõ ràng. => Các phần, các đoạn xếp đặt theo trình tự hợp lí -> đạt mục đích giao tiếp.
 17. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản a. Ví dụ: b. Nhận xét c. Kết luận 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản a. Ví dụ: Đọc hai câu chuyện SGK b. Nhận xét c. Kết luận – Ghi nhớ ý 2 3. Các phần của bố cục
 18. 3. Các phần của bố cục Nhiệm vụ Văn bản tự sự Văn bản miêu tả Mở bài - Giới thiệu chung về nội - Giới thiệu đối tượng miêu dung sự việc. tả Thân bài - Kể lại diễn biến sự việc. - Miêu tả chi tiết đối tượng theo một trình tự. Kết bài - Kể kết cục sự việc. - Nêu cảm nghĩ về đối tượng miêu tả.
 19. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản 3. Các phần của bố cục - Gồm ba phần + Mở bài : Thông báo đề tài, làm cho người đọc (nghe) có thể đi vào đề tài một cách dễ dàng, tự nhiên. + Thân bài: Nội dung chính của đề tài. + Kết bài: Có nhiệm vụ nhắc lại đề tài. * Ghi nhớ ý 3:
 20. TIẾT 7 BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cuc của văn bản 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản 3. Các phần của bố cục II. LUYỆN TẬP Bài tập 2 - SGK - Bố cục của văn bản cuộc chia tay của những con búp bê gồm ba phần. + Phần một: chia đồ chơi và búp bê. + Phần hai: Thủy chia tay cô giáo và các bạn. + Phần ba: Hai anh em chia tay nhau. => Bố cục trên rành mạch, hợp lí, đạt mục đích giao tiếp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2