intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ 12 bài 3: Thực hành - Điện trở, tụ điện, cuộn cảm

Chia sẻ: Trần Minh Châu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

441
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đáp ứng nhu cầu học tập và áp dụng bài học vào thực tế thành công hơn, chúng tôi đã tuyển tập những bài giảng Thực hành - Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, mời các bạn tham khảo. Các bạn sẽ có được những tiết học thực hành hiệu quả nhất, thông qua những bài giảng này giáo viên cần giúp học sinh có kỹ năng đọc và đo được các thông số kĩ thuật của các linh kiện, sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng. Có ý thức tuân thủ các quy trình và quy định về an toàn. Chúc các bạn luôn đạt kết quả cao nhất rong học tập và trong cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ 12 bài 3: Thực hành - Điện trở, tụ điện, cuộn cảm

 1. Qui ước vòng màu ở sổ tra cứu R Màu các Vòng1;2: Vòng3: Vòng4: vòng sốthứ1;2 x10x ± ∆R% Vòng1-số thứnhất-đỏ :2 ĐEN 0 100 Vòng2 -số thứhai -tím :7 NÂU 1 101 ± 1% Vòng3 - x10x –vàng x104 ĐỎ 2 102 ± 2% Vòng4- ± ∆R -nhủvàng :5% CAM 3 103 VÀNG 4 104 ⇒R = 27.104 (Ω) ± 5% LỤC 5 105 ± 0,5% = 270. (KΩ) ± 5% LAM 6 106 TÍM 7 107 XÁM 8 108 TRẮNG 9 109 nhủVàng - 10-1 ± 5% Bài 3 THỰC HÀNH BẠC - 10-2 ± 10% 0Vòng - --- ± 20% ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM
 2. Bài 3 . THỰC HÀNH : ĐO & ĐỌC : R – C – L I. ĐỌC & ĐO : R A. Cách đọc R có vòng màu :
 3. I. ĐỌC & ĐO : R tômàu A. Cách đọc R có vòng màu : * a) Minh họa : Qui ước vòng màu ở sổ tra cứu R Màu các Vòng1;2: Vòng3: Vòng4: vòng sốthứ1;2 x10x ± ∆R% Vòng1-số thứnhất-đỏ :2 ĐEN 0 100 Vòng2 -số thứhai -tím :7 NÂU 1 101 ± 1% Vòng3 - x10x –vàng x104 ĐỎ 2 102 ± 2% Vòng4- ± ∆R -nhủvàng :5% CAM 3 103 VÀNG 4 104 ⇒R = 27.104 (Ω) ± 5% LỤC 5 105 = 270. (KΩ) ± 5% LAM 6 106 TÍM 7 107 Về nhà tô màu tùy ý↔cho hợp lý XÁM 8 108 TRẮNG 9 109 nhủVàng - 10-1 ± 5% BẠC - 10-2 ± 10% 0Vòng - --- ± 20%
 4. I. ĐỌC & ĐO : R A. Cách đọc R có vòng màu : * a) Minh họa : Vẻ & ghi vào ! * b) Kết quả : Qui ước vòng màu ở sổ tra cứu R Màu các Vòng1;2: Vòng3: Vòng4: vòng sốthứ1;2 x10x ± ∆R% Vòng1-số thứnhất-đỏ :2 ĐEN 0 100 Vòng2 -số thứhai -tím :7 NÂU 1 101 ± 1% Vòng3 - x10x –vàng x104 ĐỎ 2 102 ± 2% Vòng4- ± ∆R -nhủvàng :5% CAM 3 103 VÀNG 4 104 ⇒R = 27.104 (Ω) ± 5% LỤC 5 105 ± 0,5% = 270. (KΩ) ± 5% LAM 6 106 TÍM 7 107 Về nhà tô màu tùy ý↔cho hợp lý XÁM 8 108 TRẮNG 9 109 nhủVàng - 10-1 ± 5% BẠC - 10-2 ± 10% NOTE tômàu 0Vòng - --- ± 20%
 5. * illustrate Examples : = ??? Ω (Vòng 3: màu cam) cam Nâu - 1 Đỏ - 2 Vàng - x104 nhủVàng - ± 5% ⇒R = 12.104 (Ω) ± 5% = 120. (KΩ) ± 5%
 6. * illustrate Examples : Lại có Cả 5 vòng màu Là loại R CHÍNH XÁC đó ! (± 1% thôi kìa ! ) Qui ước vòng màu ở sổ tra cứu R Màu các Vòng Vòng Vòng vòng 1;2 : 3: 4 :± ?????? số x10x ∆R% thứ Vòng màu 1;2 ..... ĐEN 0 100 NÂU 1 101 ĐỎ 2 102 CAM 3 103 Số VÀNG LỤC 4 5 104 105 thứ LAM 6 106 ba TÍM 7 107 XÁM 8 108 chỉ: TRẮN nhủVàn 9 - 109 10-1 5% số g - 10-2 10% số 0 BẠC - --- 20% 0Vòng Lại có số ghi trên R nữa nè !
 7. I. ĐỌC & ĐO : R A. Cách đọc R có vòng màu : Cách đo R cho các loại R : B. * a) Minh họa : Bước 1 : chập 2que để chỉnh về số 0 ( nhờ chiết áp, &: R lớn ↔thang xHệ số lớn, R nhỏ ↔thang xHệ số nhỏ) Bước 2 : tách que ra →để đo Bước 3 : đo R : 2que đo vào hai đầu củaR. Giá trị R =số kim chỉ trên vạch (x)hệsố núm chỉ ở thang. ↔” liệu cơm gắp mắm ” →cho bước 5 hoặc 4 x10 ví dụ :Bước 4 : để thangđo quácao thì kim x1K chỉ lên ít , ↔ đọc số chỉ sẽ không chính xác ví dụ :Bước 5 :để thang đo quá thấp, kim lên quá nhiều, ↔đọc trị số cũng không chính xác Thay cho bước 4&5 :chọn thang đo sao cho kim chỉ cở giữa vạchchỉsố → độ chính xác cao nhất. Kim đhồ Thực hiện Bước nào thì Trigger bước đó ! Lưu ý :cò-Trigger B1 B2 B3 B4 B5 B6
 8. I. ĐỌC & ĐO : R A. Cách đọc R có vòng màu : B. Cách đo R cho các loại R : Vẻ & ghi vào ! * a) Minh họa : * b) Kết quả : ∞ 0 Bước 1 : chập 2que để chỉnh về số 0 ( nhờ chiết áp, &: R lớn ↔thang xHệ số lớn, R nhỏ ↔thang xHệ số nhỏ) Bước 2 : tách que ra →để đo x...Ω x...Ω x...Ω Bước 3 : đo R : dí 2que đo vào hai đầu củaR. Giá trị R =số kim chỉ trên vạch (x)hệsố núm chỉ ở x...Ω thang ↔” liệ:Bcơm gắp ể ắm ” →cho bướcthì hoặcchỉ lên ít , ví dụ u ước 4 : đm thangđo quácao 5 kim 4 ↔ đọc số chỉ sẽ không chính xác ví dụ :Bước 5 : để thangđo quá thấp,kim lên quá nhiều, và đọc trịsố cũng không chínhxác Thay cho bước 4&5 :chọn thang đo sao cho kim chỉ cỡ giữa vạch số ↔ độ chính xác cao nhất. NOTE
 9. *Minh họa :KiỂM TRA : kíp nổ mìn BẰNG ΩKế : NHƯ VẬY ! Ý nói : DÙNG ĐỒNG đo được cả R HỒ ĐA kíp nổ (còn hay đứt) NĂNG LÚC mà không gây NẢY NỔ CÓ Kíp THẾ SỨT
 10. I. ĐỌC & ĐO : R II. KIỂM TRA TỤ BẰNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG * a.1) Minh họa cho TỤ thường : Tô tè t  vät lªn, xuè ng ngay Tô rß  vät lªn thÊp, kh«ng xuè ng Tô c hËp  vät lªn m ax (kh«ng xuè ng) K2hiện C1 C2 C3 K1biến
 11. II. KIỂM TRA TỤ BẰNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG Tô tèt  vät lªn, xuè ng Tô dß  vät ngay * a.2) Minh họa cho TỤ hóa : lªn thÊpkh«ngxuè Tô chËp  vät ng m ax (kh«ng lªn xuè ng) C1 Phần vừa xem xong 200 μF + _ + - _ + _ + Que(+) của đồng hồ →đặt vào Chân(-) của tụ
 12. I. ĐỌC & ĐO : R II. KIỂM TRA TỤ BẰNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG * a.1, a.2 ) Minh họa cho TỤ thường và hóa : Vẻ & ghi vào ! * b) Kết quả : * Vẫn dùng phần ΩKế của đồng hồ 0 ∞ + - Tô tè t  Kim vät lªn, xuè ng ngay Tô dß  Kim vät lªn thÊp, kh«ng + xuèc hËp  Kim vät lªn m ax, Tô ng x...Ω * Đối với Tụ hóang Que(+) của đồng hồ kh«ngxuè :?? x...Ω x...Ω x...Ω →đặt vào Chân(-) của tụ NOTE
 13. I. ĐỌC & ĐO : R II. KIỂM TRA TỤ BẰNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG III. KIỂM TRA CUỘN CẢM BẰNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG 1) kiểm tra cuộn cảm ~ ĐO R : 0 ∞ A) Chú ý : Vẫn dùng phần ΩKế của đồng hồ, Và ta nhớ căn về số 0, x...Ω  Dùng xHỆ SỐ nhỏ nhất? Hay lớn nhất ?? . x...Ω x...Ω x...Ω B) Kết quả : a) R = ∞ => bị đứt b) R = 0 => Khả năng bị cháy chập – “ đoản mạch” c) R = có chút đỉnh => cuộn cảm thông, và khả năng còn tốt . C) Minh họa lại cuộn cảm : âm tần, trung tần, cao tần . :
 14. loa_cuộn cảm âm tần Có cuộn cảm âm tần ở bên trong Mic ro kh«ng d©y ÂM ? TRUNG ? CAO ?
 15. TRUNG TẦN Cuén c¶m lâi Ferit
 16. Cuộn CẢM ở bo điện tử Lỏi Không khí cao tần ? Cuộn cảm cao tần trong công nghiệp
 17. ̃ ́ Rai xuông  Flip ̀ Loi to ra  Expand ́ Nem xuông ́  Swich To dâǹ  Faden Zoom Ra lân lượt ̀  Padedv Swivel Rung2 và lòi to ra  Crow/Shrink  Clor TypeWriter  Well basic :ở mức độ đơn gian nhât và thâp nhât; ̉ ́ ́ ́  Chekerboard tiêu chuân̉  Unfold ̀ Bay1/2vong Right  Spiral In Bay to ra, thut về  Magnify ̣ Bay right tới … Bay left tới … Dai về right ̀  Ease In Dai về left ̀  Strips ̀ Dai ra 2 phia ́  Wedge Ngăn lai ́ ̣  Wipe Trôi lên đi luôn  Credits {}∞×÷≥Ω μωφρπσбγβαηθλεδγ§≈ Exsiting-[ik'saitiη]: kich thich, kich đông hứng thu,lý thu, hôi hôp; lam say mê, lam nao đông ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ Khi nao NÔI KÊT Rồi , mà không được thì OUTO mẹ đi ! ̀ ́ ́ Cho TO Picture,Character  ZOOM ở remote , TO wall  zoom ở Launcher(hoặc : enlarger) Khi gỏ : Sau từ thhứ 2Caps kế nó(-) rồi có khoãng trắng thì:-: dài ra: – :DÀI RA, r ồi ta xóa UPPERCASE đó đi là đ ược thôi !
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=441

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2