Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch cà phê, ca cao - ThS. Lương Hồng Quang

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
27
lượt xem
7
download

Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch cà phê, ca cao - ThS. Lương Hồng Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch cà phê, ca cao do ThS. Lương Hồng Quang biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản về Mặt cắt trái cà phê, chế biến cà phê trái thành cà phê nhân, qui trình chế biến cà phê nhân xuất khẩu, một số thuật ngữ dùng cho cà phê,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch cà phê, ca cao - ThS. Lương Hồng Quang

3/25/2012<br /> <br /> Công nghệ sau thu hoạch cà phê,<br /> cacao<br /> Lương Hồng Quang<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Cà phê chè (Coffea arabica)<br /> C. arabica Var mokka<br /> C.<br /> C arabica Var catimor<br /> C. arabica Var bourbon<br /> <br /> Cà phê vối (Coffea Canephora)<br /> C. canephora Var Robusta<br /> <br /> Cà phê mít (Coffea dewevriei)<br /> (Cà phê Chari)<br /> Coffea excelsa<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3/25/2012<br /> <br /> Mặt cắt trái cà phê<br /> 1- Rốn<br /> 22 Vỏ quả<br /> ả<br /> 3- Thịt quả<br /> 4- Vỏ thóc<br /> 5- Vỏ lụa (Vỏ bạc)<br /> 6- Nhâ Nhân<br /> <br /> phát triển lá mầm<br /> <br /> 7- Phôi<br /> <br /> Nguồn: From Wilson, 1999. Coffee, Cocoa, and Tea, CABI Publishing.<br /> <br /> Mặt cắt trái cà phê<br /> Bean- Nhân<br /> Center cut- mặt cắt<br /> C<br /> ắ<br /> Outer skin- vỏ quả<br /> Parchment- vỏ thóc<br /> Pectin layer- Pectin<br /> Pulp- Thịt<br /> P l Thị quả<br /> ả<br /> Silver skin- Vỏ lụa<br /> <br /> Nguồn: http://coffee-roasting.blogspot.com/2007/01/coffee-bean-pictorial-roaster-roasting.html<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3/25/2012<br /> <br /> Sơ đồ chế biến cà phê trái thành cà phê nhân<br /> PP Khô<br /> <br /> PP ½ Khô<br /> <br /> PP Ướt<br /> <br /> PP ½ Ướt<br /> <br /> Thu hái<br /> Lọc rửa sơ bộ<br /> Xát vỏ<br /> Lên men<br /> Đánh nhớt<br /> <br /> Bảo quản<br /> <br /> Rửa<br /> <br /> Cà phê nhân<br /> <br /> Làm khô<br /> <br /> Xát vỏ<br /> <br /> Qui trình chế biến cà phê nhân xuất khẩu<br /> Ẩm độ đạt<br /> <br /> Nguyên liệu<br /> (Cà phê nhân)<br /> <br /> Ẩm độ cao<br /> Sấy<br /> y<br /> <br /> Đấu trộn<br /> Sàng sơ bộ<br /> Tách đá<br /> Phân loại theo kích thước<br /> Phân loại theo trọng lượng<br /> Phân loại theo màu sắc<br /> Đánh bóng khô<br /> <br /> Đánh bóng ướt<br /> Phân loại theo màu sắc<br /> Đóng bao<br /> <br /> Nguồn: Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lương Hồng Quang. 2008.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3/25/2012<br /> <br /> Một số thuật ngữ dùng cho cà phê<br /> <br /> Trái cà phê khô<br /> <br /> Hạt cà phê rang<br /> <br /> (Dried whole cherry)<br /> <br /> (Roasted Bean)<br /> <br /> Hạt cà phê thóc<br /> (Bean with hull-parchment)<br /> <br /> Vỏ thóc (vỏ trấu)<br /> (Hull-parchment)<br /> (H ll<br /> h<br /> )<br /> <br /> Hạt cà phê nhân còn vỏ lụa<br /> (De-hulled green bean with silver skin)<br /> <br /> Hạt cà phê nhân đã đánh bóng<br /> (Polished green bean)<br /> <br /> Qui trình chế biến cà phê bột (rang xay)<br /> Cà phê nhân<br /> <br /> Chất lượng nguyên liệu??<br /> <br /> Rang<br /> <br /> Nhiệt độ, thời gian rang?<br /> Thiết bị công nghệ?<br /> bị,<br /> <br /> Nghiền<br /> <br /> Thiết bị, công nghệ?<br /> Kích thước hạt bột?<br /> <br /> Cà phê bột<br /> Bao gói<br /> <br /> Vật liệu, qui cách?<br /> Phương thức bao gói?<br /> <br /> Thành phẩm<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3/25/2012<br /> <br /> Thiết bị rang cà phê<br /> <br /> Nguồn: http://www.indiamart.com/vmac-inds/products.html<br /> <br /> Sự chuyển màu hạt cà phê khi rang<br /> Hạt cà phê nhân<br /> <br /> Màu nâu<br /> <br /> (Green unroasted)<br /> <br /> (Brown)<br /> <br /> Chuyển sang màu nhạt<br /> (Starting to pale)<br /> <br /> Màu vàng nhạt<br /> (Early yellow)<br /> <br /> Màu vàng-nâu<br /> (Yellow-tan stage)<br /> <br /> Nâu nhạt<br /> (Light brown)<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản