intTypePromotion=1

Bài giảng Địa lý 7 bài 32: Các khu vực châu Phi

Chia sẻ: Nguyễn Linh Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
346
lượt xem
37
download

Bài giảng Địa lý 7 bài 32: Các khu vực châu Phi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng Các khu vực châu Phi được thiết kế chi tiết và đẹp mắt dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo trong giảng dạy và học tập. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh nắm được đặc điểm tự nhiên, kinh tế của khu vực Bắc Phi, Trung Phi. Biết hoạt động kinh tế của các quốc gia khu vực Trung Phi đều làm cho đất nhanh chóng bị thoái hóa và suy giảm diện tích rừng. Có kĩ năng phân tích lược đồ kinh tế - xã hội, ảnh địa lí rút ra những kiến thức địa lý về đặc điểm kinh tế - xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 7 bài 32: Các khu vực châu Phi

 1. BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 7 Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
 2. Bài 32: Các khu vực châu Phi * Phân chia Các khu vực của châu Phi Bắc Phi Châu Phi chia làm ba khu Trung Phi vực Nam Phi 1. KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN KHU VỰC BẮC VÀ TRUNG PHI
 3. : Bài 32: Các khu vực châu Phi * PHÂN CHIA CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU PHI 1. KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN KHU VỰC BẮC VÀ TRUNG PHI - Vị Trí: + Bắc Phi nằm ở phía Bắc của châu lục. + Trung Phi nằm ở giữa châu lục - Địa hình, khí hậu và cảnh quan thiên nhiên.
 4. C¸c thµnh Khu vùc B¾c Phi Khu vùc Trung Phi phÇn tù nhiªn PhÝa T©y PhÝa nam PhÝa T©y PhÝa §«ng B¾c §Þa h×nh KhÝ hËu C¶nh quan thiªn nhiªn
 5. C¸c Khu vùc B¾c Phi Khu vùc Trung Phi thµnh PhÝa T© B¾c y PhÝa nam PhÝa T©y PhÝa §«ng phÇn tù nhiªn -Núi trẻ át-lát - Hoang mạc nhiệt đối -Bồn địa - Sơn nguyên, Địa Đồng bằng ven ĐTD lớn nhất thế giới hồ kiến tạo hình Xa-ha-ra Hồ Vich-to-ri-a - Địa trung hải - Nhiệt đới rất khô - Xích đạo ẩm - Gió mùa Khí - ( mưa nhiều) và nóng và nhiệt đới xích đạo hậu - Xa-van, cây bụi - Xavan công - Rừng lá rộng rậm - Rừng rậm xanh nghèo nàn , thưa thớt viên trên các sơn Cảnh rạp phát triển trên quanh năm; Rừng nguyên. Rừng ốc đảo cây cối xanh quan sườn đón gió tốt chủ yếu là Chà là thưa và Xavan rậm trên sườn thiên đón gió nhiên
 6. * Phân chia Các khu vực của châu Phi 1. KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN KHU VỰC BẮC VÀ TRUNG PHI - Vị Trí: + Bắc Phi nằm ở phía Tây Bắc của châu lục. + Trung Phi nằm ở giữa châu lục - Địa hình, khí hậu và cảnh ? ? Quatìm em rút ra những đặc Qua đó hiểu ,em hãy cho quan tự nhiên. biếểm tự nhiên nàoakháccbiệt đi t thiên nhiên củ Bắ phi và Trung Phivực ( vhoá ịnhư giữa 2 khu phân ề đ a hình, thế nào? Vìảsao? khí hậu, c nh quan thiên nhiên) ?
 7. Tiết 37: Bài 32: Các khu vực châu Phi * Phân chia Các khu vực của châu Phi 1. Khái quát tự nhiên Khu vực Bắc và trung Phi - Vị Trí: - Địa hình, khí hậu và cảnh quan tự nhiên. 2. Khái quát về kinh tế xã hội của khu vực Bắc và Trung Phi
 8. C¸c thµnh phÇn KT-XH B¾c Phi Trung Phi Dân cư Chñng té c T«n g i¸o C¸c ng µnh KT c hÝnh
 9. Câu hỏi tìm hiểu kiến thức Những hình ảnh về hoạt động tôn giáo , tín ngưỡng ở Bắc và Trung Phi. Những hình ảnh về hoạt động kinh tế ở Bắc và Trung Phi.
 10. C¸c thµnh phÇn KT-XH B¾c Phi Trung Phi Dân cư Chñng té c T«n g i¸o C¸c ng µnh KT c hÝnh
 11. C¸c thµnh B¾c Phi Trung Phi phµn KT-XH Người a-Rập và người Béc K/v ® «ng d© nhÊt n Dân cư be ch© phi, chñ yÕu lµ u ng­êi Ban Tu Chñng té c ¬-r«-pª-«-Ýt Nª- gr«-Ýt T«n g i¸o §¹o Håi Tín ngưỡng đa dạng -Khai th¸c, xuÊt khÈu -CN ch­a ph¸t triÓn. dÇu má khÝ ® èt -KT chñ yÕu dùa vµo C¸c ng µnh -Du lÞch trång trät, ch¨n nu«i KT c hÝnh -trång lóa m× c© CN , y theo lèi cæ truyÒn, nhiÖt ® : b«ng,ng«,¤liu, íi khai th¸c l© s¶n, m c© ¨n qu¶ y kho¸ng s¶n, trång c© y CN xuÊt khÈu
 12. Một số hình ảnh về hoạt động kinh tế ở Bắc Phi
 13. Khai thác dầu mỏ ở An-giê-ri
 14. Tham quan – du lịch
 15. Tham quan – du lịch
 16. Thắng cảnh đẹp ở Bắc Phi
 17. Trồng bông, lạc ở Bắc Phi
 18. Chà là, ô liu trên ốc đảo
 19. Thành phố Li-bi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản