intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 3: Cơ sở toán học

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
112
lượt xem
25
download

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 3: Cơ sở toán học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Cơ sở toán học nằm trong bộ bài giảng Hệ thống thông tin địa lý trình bày về mô hình trái đất, hệ tọa độ địa lý, hệ quy chiếu...Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 3: Cơ sở toán học

 1. LOGO Cơ s toán h c
 2. N I DUNG 1. MÔ HÌNH TRÁI T 2. H T A A LÝ 3. H QUY CHI U 4. H CAO VI T NAM 5. H QUY CHI U TRONG GIS 2
 3. 1. MÔ HÌNH TRÁI T 3
 4. 1. MÔ HÌNH TRÁI T a.M t geoid Là m t nư c bi n trung bình yên tĩnh, tr i r ng xuyên qua các l c a t o thành m t m t cong khép kín. 4
 5. M t geoid
 6. b.M t ellipsoid d t α là s khác nhau v chi u dài gi a hai bán tr c: α = (a – b)/a Bình phương c a l ch tâm e 2 a 2 − b2 e = a2
 7. b.M t ellipsoid Mô hình tóan h c th a 3 i u ki n: a. Tâm i m c a ellipsoid trùng v i tr ng tâm c a trái t và m t xích o c a ellipsoid trùng v i m t xích o c a trái t. b. Kh i lư ng c a ellipsoid b ng kh i lư ng c a trái t.
 8. c. T ng bình phương các chênh cao ζ gi a m t ellipsoid và geoid là c c ti u M t t H ζ M t geoid M t ellipsoid Phương trình tóan 2 2 2 X Y Z 2 + 2 + 2 =1 a a b
 9. c.Thông s các elipxoid ư cs d ng Vi t Nam Everest 1830 Krasovsky 1940 WSG 1984 a (m) 6,377,276.3 6,378,245.0 6,378,137.0 1/α 300.8 298.3 298.257223563 H t a INDIAN54 HN72 VN2000 (Thai, Vietnam) (QG VN) (QG VN) 9
 10. Datum Datum là s d ch chuy n m t elipxoid trong không gian so v i elipxoid chu n nh m xác nh v trí c a elipxoid phù h p v i m t khu nào ó trên b m t trái t . 10
 11. 2. H T A A LÝ H to a lý (Geographic Coordinate System): i m trên b m t t ư c xác nh: kinh (ϕ) và vĩ (λ) 11
 12. 2. H T A A LÝ +90 -180 +180 -90 12
 13. 3. H QUY CHI U H quy chi u ư c nh nghĩa trên b m t ph ng hai chi u, nó ư c xây d ng d a trên m t h t a a lý Khác v i h t a a lý, h quy chi u có chi u dài, góc và di n tích c nh theo hai chi u c a tr c t a . V trí i m ư c xác nh b i c pt a x, y trên m t lư i t a ph ng v i g c t a (0,0). 13
 14. 3. H QUY CHI U a. N Phép chi u b n : là s bi u di n m t elipxoid ho c m t c u c a trái t lên trên m t ph ng theo m t quy lu t toán h c xác nh. 14
 15. 3. H quy chi u b.Sai s trên b n : Khi chuy n b m t trái t t m t cong xu ng m t m t luôn có sai s chi u dài, di n tích, góc… 15
 16. 3. H quy chi u c. Phân lo i lư i chi u c i m sai s : lư i chi u ng góc, ng di n tích, ng kho ng cách… V trí c a m t ph ng chi u so m t c u: ng, ngang, xiên Phương pháp chi u hình: tr , nón, phương v 16
 17. 3. H quy chi u V th c a m t ph ng chi u so m t c u: ti p xúc, c t 17
 18. 3. H quy chi u d. M t s phép chi u s d ng Vi t Nam +) Phép chi u Gauss –Kruger Ti p tuy n 18
 19. 3. H quy chi u +) Phép chi u UTM (Universal Transverse Mercator) Cát tuy n L ph t a quy chi u UTM khu v b c bán c u 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2