intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý

Xem 1-20 trên 209 kết quả Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý
 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý giới thiệu các kiến thức, khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin quản lý. Bài giảng gồm 7 chương có nội dung cụ thể như sau: giới thiệu về Gis, các mô hình dữ liệu, nhập dữ liệu, quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, hiển thị và xuất dữ liệu, các phát triển mới trong Gis.

  pdf110p lg123456 24-03-2014 237 60   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Giới thiệu Gis" trình bày tổng quan về GIS, các bộ phận cấu thành của GIS, quan hệ GIS với các ngành khoa học khác, mục đích chung của các hệ thông tin địa lý, hỏi đáp và phân tích, phân biệt GIS với một số hệ thống thông tin khác, một số ứng dụng của GIS.

  pdf17p dien_vi10 02-10-2018 41 4   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 5: Xử lý dữ liệu trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Chồng xếp bản đồ (Map Overlaying), tìm kiếm không gian (Searching), tạo vùng đệm (Buffer Zone),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p dien_vi10 02-10-2018 50 4   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 6: Web GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: ‘Web-based GIS’ là gì, phân loại web-based GIS, sự khác nhau giữa web-based và các hệ thống GIS khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p dien_vi10 02-10-2018 22 4   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Mô hình số hóa độ cao" cung cấp cho người học các kiến thức: DEM là gì, phương pháp tạo DEM, vai trò của DEM, xây dựng bản đồ hướng dốc, xây dựng bản đồ độ dốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p dien_vi10 02-10-2018 39 3   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 2: Hệ thống tham chiếu không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc do dữ liệu trái đất, các phép chiếu tọa độ, phép chiếu bản đồ, phép chiếu bằng diện tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p dien_vi10 02-10-2018 42 2   Download

 • Chương 6 Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý nằm trong bộ bài giảng Hệ thống thông tin địa lý trình bày về các ứng dụng về xây dựng hệ thống địa chính.

  pdf9p canon_12 27-03-2014 117 27   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS, trình bày chồng xếp bản đồ (Map Overlaying), tìm kiếm không gian (Searching), tạo vùng đệm (Buffer Zone), nội suy không gian (Spatial Interpolation), đo đạc tính toán (Area Calculation).

  ppt54p hongmai1604 18-05-2014 250 46   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Phần I trình bày các nội dung chính: giới thiệu về GIS, thành phần và chức năng của GIS, ứng dụng của GIS, chi phí cho GIS, các mô hình dữ liệu, giới thiệu chung về dữ liệu, giới thiệu chung về bản đồ, cấu trúc dữ liệu, cấu trúc cơ sở dữ liệu, nhập dữ liệu, công nghệ thu thập dữ liệu,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf56p mnhat91 15-04-2014 149 37   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý gồm có 9 chương, cung cấp cho người học các nội dung sau: Giới thiệu về GIS, cơ sở định vị đối tượng không gian, mô hình dữ liệu không gian, cấu trúc dữ liệu không gian, truy vấn dữ liệu GIS, thống kê và phân tích trong GIS, hiển thị dữ liệu GIS, một vài ứng dụng của GIS, thực hiện một dự án ưd công nghệ GIS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf414p youcanletgo_03 14-01-2016 128 34   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu GIS, giúp sinh viên mô tả mô hình dữ liệu vector và cho ví dụ, mô tả mô hình dữ liệu Raster và cho ví dụ, mô tả mô hình dữ liệu Raster và cho ví dụ, mô tả mô hình dữ liệu TINMô tả mô hình dữ liệu TIN, giải thích “topology”, giải thích “topology”, mô tả các định dạng chính sử dụng trong, mô tả các định dạng chính sử dụng trong GIS.

  ppt93p hongmai1604 18-05-2014 126 31   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Phần II trình bày các nội dung: quản lý dữ liệu, nguyên tắc quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, các phép phân tích dữ liệu cơ bản, hiển thị và xuất dữ liệu, các phát triển mới trong GIS. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf54p mnhat91 15-04-2014 94 24   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Giới thiệu Gis, trình bày tổng quan về GIS, các bộ phận cấu thành của GIS, quan hệ GIS với các ngành khoa học khác, mục đích chung của các hệ thông tin địa lý, hỏi đáp và phân tích, phân biệt GIS với một số hệ thống thông tin khác, một số ứng dụng của GIS.

  ppt32p hongmai1604 18-05-2014 112 16   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 2: Hệ thống tham chiếu không gian tập trung làm rõ kinh độ và vĩ độ, các biến của Elipsoid, mốc tọa độ, phép chiếu bản đồ, phép chiếu biến dạng và một số nội dung khác.

  pdf65p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 85 15   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 1: Giới thiệu GIS được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm GIS, bộ phận cấu thành GIS, quan hệ của GIS với các ngành khoa học khác, mục đích của GIS.

  pdf17p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 194 13   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Chồng xếp bản đồ, tìm kiếm không gian, tạo vùng đệm, nội suy không gian, đo đạc tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt54p doinhugiobay_13 26-01-2016 76 11   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 4: Mô hình số hóa độ cao nêu lên khái niệm DEM, phương pháp tạo DEM, vai trò của DEM, xây dựng bản đồ độ dốc, xây dựng bản đồ hướng dốc.

  pdf16p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 81 11   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 5: Ứng dụng Mapinfo trong quản lý thông tin đại lý" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các thành phần cơ bản của MapInfo; xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ, khả năng cập nhật và làm mới cơ sở dữ liệu và những kỹ năng hiển thị các đối tượng địa lý trên bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt71p doinhugiobay_13 26-01-2016 81 8   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong lâm nghiệp: Bài 5 - GPS - Dữ liệu GPS trong Lâm nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về các tính năng GPS & phần mềm MapSource; dữ liệu GPS - MapInfo. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Địa lý, Lâm nghiệp, mời các bạn tham khảo.

  ppt5p cocacola_05 22-10-2015 80 7   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Tổng quan về GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Hệ thống thông tin, GIS; các chức năng cơ bản của GIS; các yêu cầu cơ bản của GIS; các ứng dụng GIS; khái niệm Hệ tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt62p doinhugiobay_13 26-01-2016 79 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý
p_strCode=baigianghethongthongtindialy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2