intTypePromotion=1

Bài giảng Hóa học 11 bài 20: Mở đầu về hóa hữu cơ

Chia sẻ: Đoàn Trung Dũng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
315
lượt xem
73
download

Bài giảng Hóa học 11 bài 20: Mở đầu về hóa hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng Mở đầu về hóa hữu cơ được thiết kế chi tiết và đẹp mắt dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo trong giảng dạy và học tập. Thông qua bài học, học sinh được giáo viên cung cấp kiến thức để hiểu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ và đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ. Cách phân loại hợp chất hữu cơ theo mạch cacbon. Phương pháp xác định định tính, định lượng các nguyên tố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học 11 bài 20: Mở đầu về hóa hữu cơ

 1. Điều chế urê từ Điều chế benzen từ amoni xianat axetilen F. Wohler Marcellin Berthelot
 2. BÀI GIẢNG HÓA HỌC LỚP 11
 3. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ NỘI DUNG BÀI HỌC I) Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ II) Phân loại hợp chất hữu cơ III) Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ IV) Sơ lược về phân tích nguyên tố
 4. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
 5. NhữHợhợchcht hữữu cơ ng p p ấ ất h u này có điểm chung gì về cơ là gì? thành phần nguyên tố ? C2H5OH CH3COOH C12H22O11 CCl4 ( CH2-CH2 )n
 6. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon -
 7. Dãy chất nào dưới đây đều là hợp chất hữu cơ ? A. C2H5OH; C2H7N; CaCO3 B. C6H6; CH3COOH ; C6H12O6 C. C2H4; CO ; CCl4 D. CH3COOH; CO2 ; C6H12O6
 8. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon - ( trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua….)
 9. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon - ( trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua….) - Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. Hóa học hữu cơ là gì?
 10. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ II. Phân loại hợp chất hữu cơ - Dựa vào thành phần nguyên tố Hợp chất hữu cơ thường được phân loại dựa vào đặc điểm nào ?
 11. Cho các hợp chất hữu cơ sau: CH4 ; C2H4 ; C6H6 ; C2H5OH; CH3COOH; CH3Cl Chỉ chứa hai (1) Ngoài nguyên tố C,H (2) nguyên tố C và H Hãy nhận xét thành phần O,Cl còn có nguyên tố của các hợp chất trong nhóm (1) và nhóm (2). Hiđrocacbon cho biết chúng thuộủa hiđrocacbon Từ đó Dẫn xuất cc loại hợp chất hữu cơ gì ?
 12. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ II. Phân loại hợp chất hữu cơ - Dựa vào thành phần nguyên tố Hợp chất hữu cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon ( Chỉ chứa C,H ) (Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..)
 13. Một số hiđrocacbon Metan Axetilen Etilen (Hiđrocacbon no) (Hiđrocacbon không no) Benzen (Hiđrocacbon thơm)
 14. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ II. Phân loại hợp chất hữu cơ - Dựa vào thành phần nguyên tố Hợp chất hữu cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon ( Chỉ chứa C,H ) (Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..) Hiđro Hiđro Hiđro cacbon cacbon cacbon no không thơm no
 15. MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON Nhóm chức CH3Cl OH CH3OH CH3COOH COOH CH3CHO CHO Dẫn xuất Ancol Axit Andehit halogen
 16. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ II. Phân loại hợp chất hữu cơ - Dựa vào thành phần nguyên tố Hợp chất hữu cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon ( Chỉ chứa C,H ) (Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..) Hợp Hiđro Hiđro Dẫn Hiđro Ancol, Axit, chất cacbon cacbon xuất Anđehit Amin, cacbon phenol, este tạp no không halo xeton nitro thơm ete chức, no gen polime
 17. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ II. Phân loại hợp chất hữu cơ - Dựa vào thành phần nguyên tố - Dựa vào mạch Mạch vòng cacbon Mạch không (hở) vòng
 18. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ Đặc điểm cấu tạo Tính chất vật lý Tính chất hóa học
 19. Bài 20: MỞ ĐẦU VỀ HĨA HỌC HỮU CƠ O H C phenol
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2