intTypePromotion=1

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: Estupendo Estupendo | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:67

0
275
lượt xem
64
download

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh, đối tượng đọc bảng kế hoạch kinh doanh, các bước lập kế hoạch kinh doanh, cấu trúc bảng kế hoạch kinh doanh, đánh giá tính khả thi kế hoạch kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Chương 1: Tổng quan về  lập kế hoạch kinh doanh Th.s Huỳnh Hạnh Phúc Email: phuc.hh@ou.edu.vn
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG 1 1. Trình bày được khái niệm về kế hoạch kinh  doanh 2. Nêu ra được lợi ích của việc lập kế hoạch  kinh doanh 3. Liệt kê được các đối tượng đọc bảng kế  hoạch kinh doanh 4. Trình bày được các bước lập kế hoạch kinh  doanh 5. Mô tả được cấu trúc bảng kế hoạch kinh 
 3. NỘI DUNG CHƯƠNG 1 1. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh 2. Lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh 3. Đối tượng đọc bảng kế hoạch kinh doanh 4. Các bước lập kế hoạch kinh doanh 5. Cấu trúc bảng kế hoạch kinh doanh 6. Đánh giá tính khả thi kế hoạch kinh doanh
 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH LÀ GÌ? Kế hoạch kinh doanh là một văn bản chỉ rõ  các  mục  tiêu  ngắn  hạn  và  dài  hạn  (nhiều  hơn  1  năm),  các  chiến  lược  và  nguồn  lực  cần thiết để đạt được các mục tiêu đó trong  khoản thời gian xác định.
 5. KẾ HOẠCH KINH DOANH LÀ GÌ? Kế hoạch kinh doanh là một bản tóm tắt các  phương pháp mà chủ doanh nghiệp hay nhà  quản  lý  hoạch  định,  tổ  chức  thực  hiện  các  hoạt  động  cần  thiết  để  doanh  nghiệp  đạt  được sự thành công. – http://en.wikipedia.org/wiki/Business_plan
 6. MỘT KẾ HOẠCH KINH DOANH TỐT CẦN  PHẢI v Đưa ra được định hướng kinh doanh nhất quán v Kể  một  câu  chuyện  mạch  lạc,  nhất  quán  và  liền  lạc  về  khách hàng mục tiêu; v Xác  định  rõ  ràng  thị  trường,  viễn  cảnh  thị  trường,  khách hàng, nhà cung cấp & đối thủ cạnh tranh; v Chứa  đựng  các  giả  định  hoạch  định  kinh  doanh  và  những dự báo đáng tin cậy;
 7. MỘT KẾ HOẠCH KINH DOANH TỐT CẦN  PHẢI v Mô tả doanh nghiệp sẽ đạt được  lợi thế cạnh tranh  bền vững như thế nào; v Nhận dạng và phân tích các rủi ro tiềm ẩn v Dự báo được nguồn nhân lực thực hiện nó; v Xác định nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.
 8. THE PLAN MAY BE NOTHING PLANNING IS EVERYTHING
 9. TẠI SAO CẦN PHẢI THIẾT LẬP  KHKD 1. Kế  hoạch  kinh  doanh  tốt  và  rõ  ràng  giúp  tăng  lòng nhiệt tình và cam kết từ nhân viên 2. Nâng cao lòng tin vào công ty và lãnh đạo 3. Dễ dàng thu hút nguồn vốn đầu tư
 10. TẠI SAO CẦN PHẢI THIẾT LẬP  KHKD 4. Tránh sai lầm và nhận ra các cơ hội tiềm ẩn. 5.  Sử dụng tốt nhất nguồn lực và khả năng tiềm  tàng. 6.  Nhận rõ và loại bỏ điểm yếu của tổ chức. 7.  Chuẩn bị cho doanh nghiệp trước bất kỳ sự  thay đổi nào và có thể điều chỉnh kịp thời.
 11. TẠI SAO CẦN PHẢI THIẾT LẬP  KHKD Quá trình hoạch định giúp nhà quản lý hiểu rõ  ràng hơn: • Họ phải đạt được cái gì? • Họ cần nguồn lực gì để hoàn thành mục tiêu đề  ra? • Họ có thể thực hiện điều họ muốn như thế nào? • Khi nào họ có thể thực hiện?
 12. AI ĐỌC BẢNG KHKD ??? Nhà quản lý – Kế hoạch có nhất quán với chiến lược kinh doanh? – Có phù hợp với năng lực của doanh nghiệp? – Yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả tài chính? – Kế hoạch có giúp cho việc củng cố thương hiệu? – Kế hoạch có được sử dụng để tìm nguồn tài trợ? – Ảnh hưởng của việc thực hiện kế hoạch đến các lĩnh vực khác của doanh nghiệp? – Cơ hội mới nên theo đuổi?
 13. AI ĐỌC BẢNG KHKD ??? Người góp vốn – Lợi thế cạnh tranh bền vững? – Thu nhập kỳ vọng? – Kế hoạch có được tài trợ vốn đầy đủ? Rủi ro? – Triển vọng? Trả cổ tức? – Thu nhập kỳ vọng trong trường hợp được tài trợ hoàn toàn?
 14. AI ĐỌC BẢNG KHKD ??? Ngân hàng & các chủ nợ – Nhu cầu vốn, các nguồn tài trợ và sự an toàn  của vốn? – Dòng tiền được tạo ra có đủ trả lãi và vốn  gốc? – Các tài sản vật chất & tài sản thế chấp
 15. PHÂN LOẠI KHKD 1. Kế hoạch kinh doanh đơn giản – kế hoạch chi  tiết 2. Kế hoạch chiến lược, kế hoạch chức năng và  kế hoạch hành động          Loại, chiều dài, và nội dung của kế hoạch  kinh doanh sẽ phụ thuộc vào: •. Quyết định, mục tiêu kinh doanh •. Các hoạt động mà kế hoạch được thiết kế  •. Ai là người đọc bản kế hoạch.
 16. YẾU TỐ THÀNH CÔNG TRONG KD 1. Ý tưởng kinh doanh tốt 2. Cơ hội kinh doanh 3. Mức độ phát triển của ngành kinh doanh 4. Định vị chiến lược rõ ràng 5. Khả năng quản lý 6. Đông viên nhân viên 7. Kiểm soát tài chính 8. Khả năng thích nghi sự thay đổi
 17. Ý tưởng kinh doanh 1. Sản phẩm mới 2. Cải tiến sản phẩm hiện có tốt hơn 3. Thị trường mới 4. Kênh phân phối mới 5. Tăng hòa nhập môi trường
 18. PHÂN TÍCH  HOẠCH ĐỊNH –  LƯỢNG HÓA –  ­MÔ TẢ LÊN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ Mô tả  công ty  Mục tiêu & chiến  & Sản  lược kinh doanh phẩm Phân  Phân  tích tình  tích  Kế hoạch  Tổng hợp  hình KD nhu cầu  SWOT marketing nguồn lực Mô tả  Thị  Kế hoạch  Kế hoạch  trường  hoạt động  tài chính KD sản xuất Phân  Kế hoạch  Phân tích  tích  nhân sự rủi ro ĐTCT
 19. 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY 1. Tên công ty  2. Địa điểm hoạt động ­ Thông tin liên hệ 3. Lãnh đạo công ty 4. Loại hình kinh doanh 5. Quy mô công ty 6. Mục tiêu và triển vọng của DN
 20. 2. MÔ TẢ SẢN PHẨM – DỊCH VỤ  CỦA DN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2