intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược kinh doanh

Cạnh tranh bây giờ là chuyện không đơn giản. Một nhà nước cũng như một công ty phải tìm ra thế mạnh độc đáo của mình, sự khác biệt của mình so với đối thủ cạnh tranh. Một ví dụ điển hình cho sự thành công khi nghĩ về vấn đề này là Singapore. Nhờ biết tận dụng lợi thế về vị trí địa lý là trạm trung chuyển của thế giới mà vươn lên trở thành cường quốc về kinh tế với số dân ít ỏi.

Tham khảo và download 22 Chiến lược kinh doanh chọn lọc sau:
ADSENSE

strTagCode=chien-luoc-kinh-doanh

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2