intTypePromotion=1

Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 10 - Trung cấp Tây Bắc

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
41
lượt xem
8
download

Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 10 - Trung cấp Tây Bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 10 sẽ trình bày Sao Lưu – Phục hồi dữ liệu và khắc phục sự cố, cụ thể là cách sử dụng Backup XP để sao lưu thư mục, sử dụng Backup Xp để phục hồi thư mục, sử dụng Ghost để sao lưu Partition, sử dụng Ghost phục hồi Partition,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 10 - Trung cấp Tây Bắc

 1. Chương 10: Sao Lưu – Phục hồi dữ liệu và  khắc phục sự cố 1. Sử dụng Backup Xp để sao lưu thư mục  Mục Tiêu: Sao lưu dữ liệu đề phòng sự cố mất dữ liệu  Yêu cầu: 1 máy tính cài đặt hệ điều hành Windows xp    
 2. Chương 10: Sao Lưu – Phục hồi dữ liệu và  khắc phục sự cố  Hướng dẫn thực hiện: Vào môi trường Windows (XP)  Chọn Start ­> Programs ­> Accessories ­> System  Tool ­> Backup  Chọn Advance Mode ­> Tab Backup  Thực hiện sao lưu thư mục  (Có Vidio hoặc thực hành trực tiếp trên máy)    
 3. 2. Sử dụng Backup Xp để phục hồi thư mục Mục tiêu:  Sao lưu phục hồi dữ liệu, đề phòng sự cố mất dữ  liệu. Yêu cầu:  Máy tính cài đặt hệ điều hành XP     
 4. 2. Sử dụng Backup Xp để phục hồi thư mục Hướng dẫn thực hiện: Vào môi trường Windows (XP)  Chọn Start ­> Programs ­> Accessories ­> System Tool  ­> Backup  Chọn Advance Mode ­> Tab Restore and Manage  Media.  Chọn tập tin ảnh đã sao lưu trước đó  Thực hiện phục hồi thư mục.  (Có Video ho   ặc th  ực hành trực tiếp)
 5. 3. Sử dụng Ghost để sao lưu Partition Mục tiêu:  Sao lưu phục hồi dữ liệu, đề phòng sự cố mất dữ  liệu. Yêu cầu:  CD Hiren’s Boot 1 máy tính    
 6. 3. Sử dụng Ghost để sao lưu Partition Hướng dẫn thực hiện: Dùng Hiren’s Boot khởi động vào chương trình  Ghost Chọn Partition to Image  Chọn Partition cần sao lưu (C)  Chọn tên tập tin image và nơi lưu trữ (D) (Có Video hoặc thực hành trực tiếp)     
 7. 4. Sử dụng Ghost phục hồi Partition Mục tiêu:  Sao lưu phục hồi dữ liệu, đề phòng sự cố mất dữ  liệu. Yêu cầu:  CD Hiren’s Boot 1 máy tính    
 8. 4. Sử dụng Ghost phục hồi Partition Hướng dẫn thực hiện: Khởi động CD Hiren’s Boot vào chương trình  Ghost  Chọn Partition From Inmager Chọn Image cần phục hồi  Thực hiện phục hồi. (Có Video kèm hoặc thực hành trực tiếp)    
 9. 5. Acronis True Inmage Mục tiêu:  Cài đặt chương trình sao lưu phục hồi dữ liệu, đề  phòng sự cố mất dữ liệu.  Yêu Cầu:  Phần mềm cần có: Acronis True Image  Thiết bị: Máy tính cài đ   ặt h  ệ điều hành XP. 
 10. 5. Acronis True Inmage Hướng dẫn thực hiện: Vào môi trường Windows  Chạy tập tin cài đặt Acronis True Image  Tiến hành cài đặt  (Có Video hoặc thực hành trực tiếp)    
 11. 6. Sử dụng Acronis True Inmage Mục tiêu:  Sao lưu phục hồi dữ liệu, đề phòng sự cố mất dữ  liệu.  Yêu Cầu Phần mềm cần có: Acronis True Image.  Thiết bị: Máy tính cài đ   ặt h  ệ điều hành XP. 
 12. 6. Sử dụng Acronis True Inmage Hướng dẫn thực hiện: Vào môi trường Windows  Khởi động chương trình Acronis  Tạo Secure zone.  Chọn mục Backup (Create Image)  Chọn Partition cần sao lưu (C)  Chọn nơi lưu trữ (Secure zone).  (Có Video ho   ặc th  ực hành trực tiếp)
 13. 7. Sử dụng Acronis phục hồi partition Mục tiêu:  Sao lưu phục hồi dữ liệu, đề phòng sự cố mất dữ  liệu.   Yêu Cầu: Phần mềm cần có: Acronis True Image.  Thiết bị: Máy tính cài đ   ặt h  ệ điều hành XP. 
 14. 7. Sử dụng Acronis phục hồi partition Hướng dẫn thực hiện: Khởi động máy tính  Bấm F11 để vào chương trình Acronis True Image  Chọn Acronis True Image  Chọn Restore Image  Chọn nơi lưu trữ tập tin đã sao lưu trước đó  (Secure zone).  (Có Video ho   ặc th  ực hành)
 15. 8. Sử dụng Recover My file phục hồi tập tin bị  xóa nhầm Mục tiêu:  Xử lý sự cố mất dữ liệu.   Yêu Cầu: Phần mềm cần có: Recover My File.  Thiết bị: Máy tính cài đ   ặt h  ệ điều hành XP. 
 16. 8. Sử dụng Recover My file phục hồi tập tin bị  xóa nhầm Hướng dẫn thực hiện: (Video hoặc thực hành) Khởi động Recover My File  Chọn Fast Search.  Chọn partition chứa tập tin muốn khôi phục  Chọn kiểu tập tin cần phục hồi, tìm kiếm  Chọn tập tin cần phục hồi  Ch   ỉ đường dẫn lư  u tập tin đó. 
 17. 9. Cài đặt và sử dụng Deepfreeze Mục tiêu:  Phòng chống spyware, virus, bảo vệ dữ liệu trên  đĩa cứng.   Yêu Cầu: Phần mềm cần có: DeepFreeze Standard.  Thiết bị: Máy tính cài đ   ặt h  ệ điều hành XP. 
 18. 9. Cài đặt và sử dụng Deepfreeze Hướng dẫn thực hiện: Khởi động chương trình cài đặt  Chọn ổ đĩa cần bảo vệ (C)  Chọn I accept để cài đặt.  Thiết lập thông số (password, …).  (Có Video hoặc thực hành trực tiếp)    
 19. 10. Cài đặt và sử dụng Norton Antivirus Mục tiêu:  Phòng chống virus, bảo vệ dữ liệu trên đĩa cứng. Yêu Cầu:  Phần mềm cần có: Symatec Norton Antivirus.  Thiết bị: Máy tính cài đặt hệ điều hành XP.  H  ướng dẫn thự c hiện:
 20. 10. Cài đặt và sử dụng Norton Antivirus Hướng dẫn thực hiện: Khởi động chương trình cài đặt  Thực hiện quá trình cài đặt  Chọn chức năng Auto_Protect  Chọn Scan for virus, chọn Scan Drives  Chọn ổ đĩa C.  Thực hiện scan.  (Có Video ho   ặc th  ực hành)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản