intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử 12 bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
206
lượt xem
24
download

Bài giảng Lịch sử 12 bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mong muốn giúp các em HS nắm được kiến thức bài “Bước phát triển của cuộc KC toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)”, mời các bạn tham khảo BST sau. Bài học này giúp cho các em hiểu được vì sao Mĩ can thiệp sâu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương nét chính của kế hoạch Đờ lát đơ tátxinhi, nội dung và ý nghĩa lịch sử của đại hội đại biểu toàn quốc lầ II của Đảng, những thành tựu chính trong công tác xây dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thư – đông năm 1950 và mục đích của chiến dịch và ý nghĩa của những chiến thắng quân sự của ta từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 12 bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

  1. Bài giảng Lịch sử 12 - Bài 19
  2. I. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp 1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh 2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) 1. Hoàn cảnh triệu tập 2. Nội dung cơ bản của đại hội
  3. I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương 1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh: Từ năm 1949 Mĩ từng bước can thiệp - Để thực hiện âm mưu thay chân Pháp, t ừ sâu và “dính líu” vào cuộc chiến tranh tháng 5/1949, Mĩ can thiệp sâu vào cuộc Đông Dương. Vậy Mĩ can thiệp sâu chiến tranh ở Đông Dương thông qua hình ?vào ữngcsự kiệnở Đôngứng tỏ âm ằm thức viện trợ cho Pháp về kinh tế, tài Nh cuộ chiến nào ch Dương nh âm ưu Mĩ? mưumcủagì? chính, quân sự. - 23/12/1950 Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ Đông Dương - Tháng 9/1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ để ràng buộc Chính phủ Bảo Đại vào mình. Bảo Đại tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913 tại Huế, là con của vua Khải Định và bà Từ Cung Hoàng Thị Cúc. Ông qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Paris hưởng thọ 84 tuổi.
  4. I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương 1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến -Để thực hiện âm mtranh: chân Pháp, từ tháng ưu thay 5/1949, Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương thông qua hình thức viện trợ cho Pháp về kinh tế, tài chính, quân sự. - 22/12/1950 Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ Đông Dương - Tháng 9/1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ để ràng buộc Chính phủ Bảo Đại vào mình. Kế hoạch Đờ Lát đơ 2. ? Nhờ vào đâu Pháp thực hiện Kế - Được sự giúp đỡ của Mĩ, cuối năm 1950, Tátxinhi : hoạch Đờ lát đơ tátxinhi? Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi : + Gấp rút xây dựng lực lượng cơ động + ạnh; mLập “vành đai trắng”; + Bình định vùng tạm chiếm và vơ vét sức người, sức của; Đờ-lát Đờ Tát-xi-nhi là thống chế + đánh phá hậu phương kháng chiến của quân đội Pháp, anh hùng nước ta,… Pháp hoạch Đờế látđđơtátxinhi . Sau ??Kế trong Thờlát ến tátxinhi Kế hoạch Đ chi ơ thứ hai thế chiững khó dung chínhtham gia  Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi gây cho ta ggây nh ến, nội khăn gìục nào? ồm cho ta ông tiếp t ? Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất nhiều khó khăn, tổn thất, nhất là ở vùng sau lưng địch. và mất vì bệnh trong khi chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn.
  5. Eisenhower - Zhukov - Montgomery - Jean de Lattre de Tassigny
  6. II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) 1. Hoàn cảnh triệu tập : - Từ năm 1950, quân ta giữ vững quyền ? Đại hội đại biểu lần thứ II của chủ động ở chiến trường, Pháp liên tiếp Đảng được triệu tập trong hoàn cảnh thất bại và Mĩ từng bước can thiệp sâu vào lịch sử nào? chiến tranh ở Đông Dương  cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. 2/1951, Đảng họp đại hội lần II ở - Tháng Chiêm Hóa - Tuyên Quang 2. Nội dung cơ bản của đại hội : - Thảo luận và thông qua hai báo cáo quan trọng : + Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ? Đại hội đại biểu lần thứ II của + Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của ĐChủđãchTrường những đọc dung ảng tị thông qua Chinh nội Báo Hồ Chí Minh Tổng bí thư Trường Chinh. cơ bản nào? bítrị tạicĐa i hội II cáo ổng thư ủạ Đảng Tchính - Quyết định tách ĐCS Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác - Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là ĐLĐ Việt Nam, đưa Đảng ra hoạt động công - Thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ mới, khai. xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng.
  7. II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) 1. Hoàn cảnh triệu tập : - Từ năm 1950, quân ta giữ vững quyền chủ động ở chiến trường, Pháp liên tiếp thất bại và Mĩ từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh ở Đông Dương  cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. - Tháng 2/1951, Đảng họp đại hội lần II ở Chiêm Hóa - Tuyên Quang 2. Nội dung cơ bản của đại hội : - Thảo luận và thông qua hai báo cáo quan trọng : + Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh + Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh. - Quyết định tách ĐCS Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác - Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là ĐCS Việt Nam, đưa Đảng ra hoạt động công khai. - Thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng. - Bầu ra Ban chấp hành Trung ương (Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí thư).
  8. II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) 1. Hoàn cảnh triệu tập : 2. Nội dung cơ bản của đại hội : - Thảo luận và thông qua hai báo cáo quan trọng : + Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của + Báo Tổng bí thư Trường Chinh. - Quyết định tách ĐCS Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác - Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là ĐLĐ Việt Nam, đưa Đảng ra hoạt động công khai. - Thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng. - Bầu ra Ban chấp hành Trung ương (Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí thư). ? Đại hội đại biểu lần thứ II của 3. Ý nghĩa: Đảng có ý nghĩa như thế nào - Đây là mốc đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của Đảng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng, củng cố niềm tin vào Đảng.
  9. Tháng 5 I. Thực dân Pháp đẩy mạnh Mĩ can thiệp sâu vào Cuố Kế hoạch Đờ Lát đơ cuộc chiến tranh 1949 chiến tranh xâm lược i 1950 Tátxinhi Đông Dương 23-12 Tháng 9 1950 1951 Xây Hiệp Hiệp định ước Bước phát triển của dựng lực Lập Bình hợp định Đánh phòng tác cuộc kháng chiến lượn “Vành vùng phá hậu thủ g cơ chung kinh toàn quốc chống động đai tạm phương trắng chiếm tế Đông Việt - thực dân Pháp mạn h Dương Mĩ Hoàn cảnh triệu tập II. Đại hội đại biểu lần thứ Nội dung cơ bản của Đại hội nghị II của Đảng (2/1951) hội Từ Tháng 2 1950 1951 Ý nghĩa Tách  Thông Thảo Bầu ra Quân ta Họp tại luận ĐCS  qua Ban giữ vững Chiêm thông Đông  tuyên chấp quyền Hóa - qua 2 Dương. ngôn, hành chủ Tuyên Đây là mốc đánh dấu bước trưởng báo Chính Trung động ở Quang thành, lớn mạnh của Đảng củng cố mối cáo ĐLĐ  cương Ương chiến quan hệ giữa Đảng và quần chúng … , điều
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2