intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 2

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

82
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về cách thức để đảm bảo an toàn cho các thiết bị mạng hoạt động trên các tầng khác nhau của mô hình OSI. Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Xác định được các điểm truy nhập của hệ thống mạng. Hiểu được các điểm yếu của đường truyền mạng. Mô tả được các điểm yếu của switch, bridge và access point; trình bày được các điểm yếu của router, Server truy cập từ xa và tường lửa trên tầng 3,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 2

Chương 2<br /> <br /> An toàn cho<br /> các thi t b m ng<br /> • Các đi m truy nh p trên t ng 1<br /> • Các đi m truy nh p trên t ng 2<br /> • Các đi m truy nh p trên t ng 3<br /> • Các đi m truy nh p trên t ng 4<br /> tr lên<br /> B môn HTMT&TT<br /> <br /> 14/05/2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> M c tiêu<br /> • Cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về cách<br /> thức để đảm bảo an toàn cho các thiết bị mạng hoạt<br /> động trên các tầng khác nhau của mô hình OSI.<br /> • Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng:<br /> ▫ Xác định được các điểm truy nhập của hệ thống mạng.<br /> ▫ Hiểu được các điểm yếu của đường truyền mạng.<br /> ▫ Mô tả được các điểm yếu của switch, bridge và access point;<br /> ▫ Trình bày được các điểm yếu của router, Server truy cập từ xa và<br /> tường lửa trên tầng 3.<br /> ▫ Phân biệt được các điểm yếu của proxy server, máy trạm, máy<br /> chủ và thiết bị lưu trữ ngoài.<br /> <br /> B<br /> <br /> ▫ Trình bày được những cách thức để bảo vệ được các thiết bị<br /> trên.<br /> môn MMT&TT<br /> 14/05/2010<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> Các đi m truy c p<br /> trên t ng 1<br /> • Khái niệm<br /> • Cáp đồng: cáp đồng trục, cáp xoắn<br /> • Cáp quang<br /> • Mạng không dây<br /> • Modem<br /> B môn HTMT&TT<br /> <br /> 14/05/2010<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các đi m truy c p trên t ng 1<br /> • Khái niệm<br /> Các đi m truy nh p (access points) là nơi ngư ii<br /> Các đi m truy nh p (access points) là nơi ngư<br /> dùng h p ll và c không h p ll truy c p vào<br /> dùng h p và c không h p truy c p vào<br /> m ng đ truy xu tt các tài nguyên trên m ng.<br /> m ng đ truy xu các tài nguyên trên m ng.<br /> <br /> Nh ng v n đ an toàn trên tt ng v tt lý:<br /> Nh ng v n đ an toàn trên ng v lý:<br /> • Các lo ii cáp<br /> • Các lo cáp<br /> • M ng không dây<br /> • M ng không dây<br /> • Modem<br /> • Modem<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 14/05/2010<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các đi m truy c p trên t ng 1<br /> • Cáp đồng trục<br /> <br /> Cách 1<br /> Cách 1<br /> G n tr c ti p 1 T-connector<br /> G n tr c ti p 1 T-connector<br /> vào đâu đó trên cáp, sau đó<br /> vào đâu đó trên cáp, sau đó<br /> đ tt thi tt b nghe lén vào<br /> đ thi b nghe lén vào<br /> <br /> D<br /> D<br /> thi<br /> thi<br /> ho<br /> ho<br /> <br /> b phát hi n vì khi ll p<br /> b phát hi n vì khi p<br /> tt b s làm gián đo n<br /> b s làm gián đo n<br /> tt đ ng c a m ng<br /> đ ng c a m ng<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> Cách 2<br /> Cách 2<br /> Dùng vòi qu (vampire tab) g n<br /> Dùng vòi qu (vampire tab) g n<br /> tr c ti p vào đư ng cáp, xuyên<br /> tr c ti p vào đư ng cáp, xuyên<br /> qua các v b c và ti p xúc đ n<br /> qua các v b c và ti p xúc đ n<br /> đư ng tr c chính c a cáp<br /> đư ng tr c chính c a cáp<br /> <br /> Khó phát hi n nhưng v n<br /> Khó phát hi n nhưng v n<br /> có th dò tìm ra<br /> có th dò tìm ra<br /> 14/05/2010<br /> <br /> Cách 3<br /> Cách 3<br /> Dùng 1 thi t b c m ng<br /> Dùng 1 thi t b c m ng<br /> bao xung quanh đư ng<br /> bao xung quanh đư ng<br /> cáp, thu nh n và khuy ch<br /> cáp, thu nh n và khuy ch<br /> đ ii các tín hi u ít ii nh n<br /> đ các tín hi u ít nh n<br /> đư c khi tín hi u di<br /> đư c khi tín hi u di<br /> chuy n bên trong.<br /> chuy n bên trong.<br /> <br /> Không phát hi n đư c<br /> Không phát hi n đư c<br /> <br /> Cách b o v<br /> Cách b o v<br /> • Cô ll p đư ng cáp<br /> • Cô p đư ng cáp<br /> • Không cho ti p xúc<br /> • Không cho ti p xúc<br /> tr c ti p v ii cáp.<br /> tr c ti p v cáp.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2