Thư viện An ninh - Bảo mật

Hiện tượng tấn công hệ thống CNTT trên thế giới ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. An ninh mạng và bảo mật hệ thống trở thành nhiệm vụ quan trọng của bộ phận CNTT trong mỗi tổ chức. Các vấn đề về an ninh mạng và bảo mật thông tin là chủ đề không thể thiếu khi thiết kế và xây dựng một hệ thống CNTT. Các chuyên gia về an ninh & bảo mật không ngừng công bố các kỹ thuật, công cụ và biện pháp nhằm bảo mật thông tin, an ninh hệ thống và chống lại các phương thức tấn công của Hacker. Các chủ đề về an ninh & bảo mật phổ biến như: an ninh mạng/hệ thống Firewall-VPN-IPS-NAC-SSL, bảo vệ khôi phục dữ liệu, an toàn thông tin Password-Credit Card,... Tham khảo nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và các giải pháp an ninh bảo mật để đảm bảo cho hệ thống và thông tin của bạn an toàn.
Hiển thị 1-10 trên 440 kết quả
 • Bài báo trình bày việc giải mã mềm sử dụng thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp LDPC dựa trên các ma trận kiểm tra tương đương nhằm khắc phục vấn đề vòng kín ngắn trong mã LDPC. Phương pháp này không những cho phép giảm đáng kể thời gian giải mã so với kỹ thuật giải mã BPA-EH mà còn mang lại độ lợi mã hóa cao hơn.

   blackwidow123 15-06-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng - Chương 3: Phát hiện xâm nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập, dấu hiệu tấn công và chữ ký; phát hiện xâm nhập dựa trên danh tiếng; phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký với Snort và Suricata; phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường với dữ liệu thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu06 09-06-2018 2 1   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thu thập dữ liệu, kiến trúc cảm biến, dữ liệu phiên, dữ liệu bắt gói tin đầy đủ, dữ liệu kiểu chuỗi trong gói tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu06 09-06-2018 3 1   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng - Chương 1: Giới thiệu giám sát an toàn mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và thuật ngữ, phát hiện xâm nhập, giám sát an toàn mạng, phòng thủ theo lỗ hổng bảo mật và phòng thủ theo nguy cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   tieu_vu06 09-06-2018 5 2   Download

 • "Bài giảng Tội phạm máy tính" có nội dung trình bày về khái niệm về tội phạm trong lĩnh vực CNTT, thực trạng tội phạm trong lĩnh vực CNTT, cơ sở pháp lý về tội phạm trong lĩnh vực CNTT, các hình thức phạm tội trong lĩnh vực CNTT, những vấn đề đặt ra của tội phạm trong lĩnh vực CNTT.

   xuanhieu981996 31-05-2018 4 0   Download

 • The topic discussed in this chapter are: Security threats in mobile devices environment, cryptography, what is cryptology? terminology, another way to represent the concept of cryptography, goals of the adversary, cryptanalysis, language redundancy and cryptanalysis,...

   deja_vu7 10-05-2018 2 0   Download

 • This is the last part of the course. The main concepts that are discussed in this part are: Tools and techniques to protect data during the transmission over the Internet, Sobig F. worm, grappling Hook attack, Morris Internet worm, Overview of the Internet security protocols such as https and ssh.

   deja_vu7 10-05-2018 1 0   Download

 • The topic discussed in this chapter are: Secure Socket Layer (SSL), three SSL-specific protocols that use the SSL Record Protocol, integrating SSL/TLS with HTTP => HTTPS, HTTPS and SSH. This chapter you would be able to present an understanding of how web security is achieved through different protocols; you would be able demonstrate knowledge about SSH, HTTPS, TLS etc.

   deja_vu7 10-05-2018 1 0   Download

 • The topic discussed in this chapter are email security, pretty good privacy, secure/multipurpose internet mail extensions (S/MIME). In this chapter you would be able to present an understanding of how to secure email over the internet, you would be able demonstrate knowledge about PGP and its operation.

   deja_vu7 10-05-2018 1 0   Download

 • In this chapter: We will talk about what Internet security is and how to ensure security while browsing through the internet, we will also see what spyware are and how do they look like, we will also discuss few methods that can be used to avoid spywares, we will also see a couple of examples of phishing on the internet.

   deja_vu7 10-05-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản