intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 7: Vẽ tranh Đề tài an toàn giao thông

Chia sẻ: Thái Từ Khôn | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:16

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 7: Vẽ tranh Đề tài an toàn giao thông được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu được an toàn giao thông là gì; khi tham gia giao thông chúng ta phải lưu ý điều gì; luyện tập vẽ một bức tranh để tuyên truyền cho mọi người hãy nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 7: Vẽ tranh Đề tài an toàn giao thông

 1. TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ BẾN TRE MĨ  THUÂT 7 ̣ Bà i 7: Vẽ  tranh  ĐỀ  TÀ I AN TOA ̀ N GIAO  THÔNG GIÁ O VIÊN: VÕ  THI YÊ ̣ ́ N  NGOC ̣
 2. *Trò  chơi: ĐỐ   VUI Câu 1: Đườ ng  gì ? Đường gì tàu ch ạy sóng xô Mênh mông xa tít không bờ bạn ơi? ĐƯỜNG THỦY
 3. CÂU 2: ĐƯỜNG GÌ? Đường gì mà có nhiều xe Ngược xuôi lại có vỉa hè bạn ơi? ĐƯỜNG BỘ
 4. CÂU 3: ĐƯỜNG GÌ? Đường gì mà có đường ray Xình xịch tàu chạy đêm ngày bạn ơi? ĐƯỜNG s ¾t
 5. CÂU 4: ĐƯỜNG GÌ? Đường gì ở tít trên cao Máy đưa lên tận vì sao, đường gì? ĐƯỜNG hµng  kh«ng
 6. *Một số loại hình giao thông chính  1 Đường bộ 2 Đường sắt 3 Đường thuỷ 4 Đường hàng không
 7. An Toàn Là   Giao Thông Không   là gì ?  Tai  ̣ Nan 
 8.    Bà i 7:           ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG   Vẽ tranh I/ Tìm và chọn nội dung đề tài: * Khi tham gia giao thông chú ng ta phai l ̉ ưu ý  điề u gì ? §é i mò  b¶o  hiÓm khi ng åi Phai ti ̉ ̀ m hiêu luât ATGT ̉ ̣ Trªn xe  m« t«, xe  g ¾n m¸y §i ®ó ng  phÇn ®­ưê ng  quy ®Þnh Kh«ng  ®Ìo  ba ,bè n, c hë  hµng ChÊp hµnh hiÖu lÖnh c ña CS GTChÊp hµnh tÝn hiÖu ®Ìn g iao  th«ng  c ång  kÒnh…..
 9. * Môt sô ̣ ́  biên ba ̉ ́ o.    1 2 3 4 5 6 7 8
 10. *Các phương tiện tham gia giao thông
 11. ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO     Bà i 7:           THÔNG   Vẽ tranh I/ Tìm và chọn nội dung đề tài:        * Nh÷ng  né i dung  c ¸c  e m c ã thÓ vÏ thµnh  tranh: •  §i ®ó ng  ®­ưê ng  quy ®Þnh •  Kh«ng  c h¬i ng hÞc h ng o µi ®ư­ê ng  dµnh c ho  xe   c h¹y. •  Kh«ng  phãng  nhanh v­ưît Èu. •  Ca ng îi nh÷ng  ng ư­ê i x©y dùng , b¶o  vÖ g iao   th«ng  trªn c ¸c  tuyÕn ®­ưê ng . •  Chó ng  e m tham g ia g ãp phÇn b¶o  vÖ trËt tù an  to µn g iao  th«ng .
 12. II. CÁCH VẼ Bước 1 : Tì m nôi dung tranh  ̣ B Bướ ước 5 : Vẽ màu  c 2 : Tìm b ố cế ụt c, Phác mảng chính và mảng phụ Bước 4 : V Bướ ẽ chi ti c 3:  Phác nét chính
 13. II. Cách vẽ tranh: Sắp xếp thứ tự các bước vẽ cho phù hợp với các hình B1. Tìm nội dung B4. Vẽ màu A C B3. Vẽ hình  vào mảng B2. Phác mảng  chính,phụ B D
 14. BÀI THAM KHẢO
 15. ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO     Bà i 7:           THÔNG   Vẽ tranh 1. Tìm và chọn nội dung đề tài. 2. Cách vẽ.   3. Thực hành. Em hãy vẽ một bức tranh để tuyên truyền cho mọi người  hãy  nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT.
 16. *DĂN DO ̣ ̀: ­HS hoà n thà nh bà i ở nhà . - Xem bà i và  là m phá c thao ̉ bà i:  Đề  tà i Trò  chơi dân gian
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2