intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 11: b – bễ (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

Chia sẻ: Chu Thảo Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:12

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 11: b – bễ (Trường Tiểu học Ái Mộ B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen và nhận biết được các vần b – bễ; luyện tập tìm những tiếng có âm b và tiếng có thanh ngã; tập viết b - bê - bễ - 2 - 3;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 11: b – bễ (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B TIẾNG VIỆT 1
 2. Bµi 11 b – bÔ
 3. 1. Lµm que n Bµi 11: b – bÔ bª b ª bê - ª - bª bª
 4. 1. Lµm que n Bµi 11: b – bÔ bÔ b Ô bê - ª - bª bÔ
 5. 2. TiÕng  nµo  c ã ©m b?   l¸ bª bµn b¸nh bÐ bãng
 6. 3. TiÕng  nµo  thanh ng ∙ ?   vÏ nh∙n vâ ®ò a qu¹ s ÷a
 7. 140 160 30 9012345678 130 60 50 20 80 40 170 150 180 100 120 110 90 70 10 THẢO LUẬN NHÓM T×m nh÷ng  tõ  tiÕng  c ã ©m  b vµ tiÕng  c ã thanh ng ∙. Yêu cầu - Làm việc theo nhóm 8 - Các nhóm tìm chữ cái rồi gắn vào bảng phụ của nhóm mình… - Nhóm nào tìm được nhiều sẽ giành chiến thắng.
 8. 4. TËp ®äc : §©y lµ h×nh ¶nh nh÷ng  c o n vËt g ×?   c o n dª, c o n dÕ, c o n bª
 9. LuyÖn ®äc ë  bê  ®ª Dª la c µ ë  bê  ®ª Bê  ®ª c ã dÕ Bê  ®ª c ã c ¶ bª. Bª  be  be
 10. 5. TËp viÕt Gi¸o  viªn ®äc  c ho  häc  s inh viÕt b¶ng  c o n
 11. Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2