intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử - ThS. Trần Đoàn Hạnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
380
lượt xem
89
download

Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử - ThS. Trần Đoàn Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử của thạc sĩ Trần Đoàn Hạnh, dành cho các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh đang học bộ môn kinh tế, nhằm giúp các bạn hiểu thêm về quy định pháp luật thương mại điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử - ThS. Trần Đoàn Hạnh

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI LỊCH SỬ ĐIỆN TỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Giảng viên: TS. Nguyễn Văn A Th.S Trần Đoàn Hạnh Điện thoại/E-mail: 0913.08.3399-trandoanhanh@gmail.com1 …………….. Mẫu Mẫu tham khảo Bộ môn: Kinh tế - tế - Khoa QTKD1 Kinh Khoa QTKD 1 trang bìa bài giảng Slide show Học kỳ/Năm biên soạn:…………. 2010
 2. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT thƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NỘI DUNG - Chương 1: Môi trường pháp lý của TMĐT - Chương 2: Những quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực TMĐT và các lĩnh vực liên quan đến TMĐT - Chương 3: Tranh chấp trong giao dịch TMĐT và chế tài xử phạt www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊNVIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 2 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 3. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT thƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊNVIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 3 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 4. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chương 1- Môi trường pháp lý của TMĐT Khái quát chung về môi trường pháp lý của TMĐT  Khái niệm môi trường pháp lý  Môi trường pháp lý trong nước  Môi trường pháp lý quốc tế www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊNVIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 4 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 5. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Những nội dung cơ bản của môi trường pháp lý thương mại điện tử Nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý TMĐT ở Việt Nam Sự cần thiết hoàn thiện môi trường pháp lý TMĐT ở Việt Nam www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊNVIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 5 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 6. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Khái niệm môi trường pháp lý TMĐT Là toàn bộ các quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh lĩnh vực TMĐT, nó có mục đích khuyến khích hoặc ngăn chặn các hành vi thương mại điện tử phù hợp với chính sách, mục tiêu của Đảng và Nhà nước www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 6 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 7. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Các yếu tố Môi trường pháp lý Môi trường pháp Môi trường pháp lý trong nước lý quốc tế www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 7 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 8. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Môi trường pháp lý trong nước  Luật giao dịch điện tử  Bộ luật dân sự  Luật thương mại  Luật hải quan  Luật sở hữu trí tuệ Luật công nghệ thông tin  Các văn bản pháp luật khác cơ liên quan đến TM điện tử www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 8 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 9. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Môi trường pháp lý quốc tế  Các quy định của Liên hiệp quốc về thương mại điện tử  Pháp luật thương mại điện tử của Mỹ  Pháp luật TMĐT của Canada  Pháp luật của Liên minh châu Âu (EU)  Pháp luật TMĐT của Singapore  Pháp luật TMĐT của Thái lan www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 9 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 10. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Những nội dung cơ bản của môi trường pháp lý TMĐT trong nước Nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý TMĐT ở Việt Nam  Quan điểm phát triển Mục tiêu www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 10# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 11. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Sự cần thiết hoàn thiện môi trường pháp lý TMĐT ở Việt Nam  Thực trạng phát triển thương mại điện tử ở VN + Việc ban hành và thực hiện các VB luật + Việc ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 11# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 12. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Việc ứng dụng thương mại điện tử Tỷ lệ website phân theo nhóm sản phẩm/dịch vụ Hàng hoá tổng hợp 3,9 Cơ khí máy móc 9,4 Thiết bị điện tử, viễn thông 16,3 Hàng tiêu dùng 15,0 Hàng thủ công mỹ nghệ 9,9 Nông lâm thủy sản 7,7 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 12# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 13. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Việc ứng dụng thương mại điện tử Tỷ lệ website phân theo nhóm sản phẩm/dịch vụ Sản phẩm dệt may, giầy dép 7,7 Sách, văn hoá phẩm 3,1 Vật liệu xây dựng 6,9 Hàng hoá khác 12,0 Dịch vụ du lịch 15,9 Dịch vụ luật, tư vấn 3,4 Dịch vụ giao nhận, vận tải 10,7 Dịch vụ khác 16,3 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 13# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 14. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Sự cần thiết hoàn thiện môi trường pháp lý TMĐT ở Việt Nam Để thương mại điện tử phát triển cần có hệ thống pháp luật và chính sách vững vàng, tạo môi trường thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử, khuyến khích các chủ thể tham gia, tạo được lòng tin và bảo vệ người tiêu dùng www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 14# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 15. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 15# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 16. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Thảo luận GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH www.ptit.edu.vn Trang 16# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 17. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT thƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊNVIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 17# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 18. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÁP LUẬT DÂN SỰ Bộ luật dân sự Khoản 1 Điều 124 “ Hình thức giao dịch dân sự” Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 18# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 19. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÁP LUẬT DÂN SỰ Bộ luật dân sự Các quy định về hợp đồng dân sự là nền tảng cho pháp luật về hợp đồng nói chung, trong đó có hợp đồng điện tử www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 19# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 20. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÁP LUẬT DÂN SỰ Bộ luật dân sự Các quy định về thông tin cá nhân, bảo vệ thông tin cá nhân www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN HẠNH Trang 20# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2