intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 8: XML

Chia sẻ: Sao Cũng được | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

0
39
lượt xem
5
download

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 8: XML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 8 giới thiệu về XML. XML là viết tắt cho chữ eXtensible Markup Language, XML là ngôn ngữ đánh dấu tương đối là mới, được phát triển từ một ngôn ngữ đánh dấu Standard Generalized Markup Language (SGML). Cùng tìm hiểu thêm về XML qua bài giảng sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 8: XML

 1. CHƯƠNG VIII: XML Lý thuyết 3 tiết Thực hành 6 tiết
 2. CƠ BẢN VỀ XML  Giới thiệu XML  Cấu trúc của tài liệu XML
 3. Giới thiệu XML  XML là viết tắt cho chữ eXtensible Markup  Language.  XML là ngôn ngữ đánh dấu tương đối là  mới, được phát triển từ một ngôn ngữ đánh  dấu Standard Generalized Markup Language  (SGML).
 4. Cấu trúc của tài liệu XML  Gồm nhiều phần tử (element), mỗi thành  phần được bắt đầu với một thẻ bắt đầu  (start­tag) và một thẻ kết thúc (end­tag).  Giữa start­tag và end­tag là nội dung của  phần tử này .  Nội dung có thể bao gồm dữ liệu văn bản  hay có thể là một phần tử khác.
 5. Cấu trúc của tài liệu XML (Vd) F10 Shimano 47.76
 6. Cấu trúc của tài liệu XML (tt)  Một tài liệu XML không có tồn tại một thẻ nào  không đúng quy định .  Khi xây dựng tài liệu XML cần phải tuân thủ theo  một số quy luật nào đó, nếu tuân thủ đúng quy luật  thì được gọi là well­formed.  Một tài liệu XML well­formed chưa chắc là một tài  liệu hợp lệ, nó chỉ được xem là hợp lệ nếu đảm  bảo những quy tắc trong tài liệu Document Type  Definition (DTD) hay giản đồ (schema)
 7. Một tài liệu XML well­formed  Phải có một root Element duy nhất, gọi là  Document Element.  Mỗi tag mở phải có một tag đóng tương  ứng.  Tags trong XML thì case sensitive.  Mỗi child Element phải nằm trong Element  cha .  Giá trị thuộc tính trong XML phải được bao  trong một cặp ngoặc kép hay một cặp ngoặc 
 8. Processing Instructions và Comments  Processing Instructions (chỉ thị về cách chế  biến) nằm trong cặp tag  .  Mặc dù một tài liệu XML well­formed  không cần có một Processing Instruction,  nhưng thông thường ta sẽ để ở hàng đầu tài  liệu, được gọi là prologue 
 9. Processing Instructions và Comments    2002­6­14  Helen Mooney    1  2   
 10. Processing Instructions và Comments  Có một loại Processing Instruction khác cũng  khá thông dụng là cho biết tên stylesheet của  XML này 
 11. Namespace  Cho ta cách dùng một Elemet để nói đến hai  dữ liệu khác nhau trong cùng một tài liệu  XML. 
 12. Namespace     2001­01­01    Mr.  Graeme  Malcolm      Treasure Island  Robert Louis Stevenson     
 13. Namespace  Để tránh sự nhầm lẫn, bạn có thể sử dụng  Namespace để nói rõ tên Element ấy thuộc  về URI (Univeral Resource Identifier) nào .  Một URI có thể là một URL hay một chỗ  nào định nghĩa nó.  Khai báo một Namespace trong một Element  bằng cách dùng Attribute xmlns để khai báo  một default namespace .
 14. Namespace     2001­01­01    Mr.  Graeme  Malcolm   
 15. XÂY DỰNG TÀI LIỆU XML  Document Type Define (DTD)  XML schema
 16. Document Type Define (DTD)  DTD là một bộ những qui tắc cú pháp cho  nhãn. Nó cho bạn biết những nhãn nào bạn  có thể sử dụng trong một tài liệu, chúng nên  được xếp theo thứ tự nào, những nhãn nào  có thể xuất hiện bên trong các nhãn khác,  những nhãn nào có các thuộc tính,...  Một DTD có thề là một bộ phận của một tài  liệu XML, nhưng thường nó là một tài liệu  riêng biệt hoặc một loại các tài liệu.
 17. Document Type Define (DTD) ]> Tove Jani Reminder Don't forget me this weekend
 18. Document Type Define (DTD) Tove Jani Reminder Don't forget me this weekend!
 19. Document Type Define (DTD) Và file “note.dtd”
 20. XML schema  XML Schema mô tả cấu trúc của tài liệu  XML, thay thế cho DTD  XML Schema mô tả:  Các phần tử và thuộc tính trong tài liệu XML  Thứ tự và số lượng các phần tử con  Các kiểu dữ liệu của phần tử và thuộc tính
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2