intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 6: Gắn kết dữ liệu

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
22
lượt xem
3
download

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 6: Gắn kết dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 6: Gắn kết dữ liệu sau đây để bổ sung thêm các kiến thức về khái niệm, các kiểu gắn kết dữ liệu đơn giản, gắn kết dữ liệu với DataSource controls.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 6: Gắn kết dữ liệu

Bài 6<br /> Gắn kết dữ liệu<br /> 6.1 Khái niệm<br /> 6.2 Các kiểu gắn kết dữ liệu đơn giản<br /> 6.3 Gắn kết dữ liệu với DataSource controls<br /> 6.4 Minh họa<br /> <br /> 6.1 Khái niệm<br /> • Kiểm soát dữ liệu hướng đến tự động;<br /> • Kiểm soát nguồn dữ liệu với giá trị tham số để xác định dữ<br /> liệu cần phải được lựa chọn<br /> • Một kiểm soát nguồn dữ liệu được đóng gói trong một lớp có<br /> nguồn gốc từ DataSourceView<br /> • Ở mức tối thiểu DataSourceView phải thực hiện các chức<br /> năng (INSERT, UPDATE, và DELETE)<br /> • Kiểm soát nguồn dữ liệu thực hiện hai bộ API:<br /> – API đầu tiên là một giao diện trừu tượng quy định tại các điều<br /> khoản của các dữ liệu phổ biến các hoạt động có nghĩa là để được<br /> sử dụng một cách chung chung từ bất kỳ kiểm soát dữ liệu bị ràng<br /> buộc<br /> – API thứ hai là tùy chọn và được định nghĩa bằng cách sử dụng<br /> thuật ngữ từ tên miền hoặc lưu trữ dữ liệu nó đại diện, thường là<br /> mạnh mẽ, và được định hướng đối với các nhà phát triển ứng dụng<br /> <br /> 6.2 Các kiểu gắn kết dữ liệu đơn giản<br /> • Gắn kết dữ liệu đơn (Single DataBinding)<br /> • Gắn kết dữ liệu có sự lặp lại (Repeated Data<br /> Binding)<br /> <br /> Dạng gắn kết dữ liệu đơn (Single DataBinding)<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Hằng số: <br /> Hằng xâu: <br /> Biểu thức: <br /> Hàm:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2