intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 3: Server control

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
38
lượt xem
6
download

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 3: Server control

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 3: Server control. Bài giảng bao gồm những nội dung về Html Server control, Web Server control, Client-Side Callback. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 3: Server control

Bài 3:<br /> SERVER CONTROL<br /> 3.1. Html Server control<br /> 3.2. Web Server control<br /> 3.3. Client-Side Callback<br /> <br /> 3.1 HTML Server Control<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Khái niệm<br /> Cách tạo<br /> Thứ bậc<br /> Các sự kiện<br /> Xử lý dữ liệu<br /> <br /> Khái niệm<br /> • HTML control là các đoạn mã dùng tạo các điều khiển<br /> trên giao diện<br /> • HTML control thường chỉ được sử lý ngay tại Web<br /> Browser (, , …)<br /> • Các HTML control có thể được xử lý ngay tại phía server<br /> bằng cách chuyển chúng thành các HTML server control<br /> <br /> Ví dụ<br /> <br /> <br /> Các điều khiển giao diện<br /> <br /> function Tinh() {<br /> var x, y;<br /> x = parseInt(document.getElementById("txtA").value);<br /> y = parseInt(document.getElementById("txtB").value);<br /> document.getElementById("txtTong").value = x + y;<br /> }<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhập số A: <br /> Nhập số B: <br /> <br /> Tổng là:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cách tạo<br /> <br /> • Cú pháp:<br /> <br /> • Ví dụ:<br /> <br /> •<br /> <br /> Tất cả HTML Server Control phải được đặt trong tag với<br /> thuộc tính runat = “server”<br /> <br /> ……<br /> <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2