intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 0: Tổng quan

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
4
download

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 0: Tổng quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 0: Tổng quan được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có cái nhìn tổng quan về môn học, từ đó giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học này. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 0: Tổng quan

Phát triển Web nâng cao<br /> <br /> Thông tin<br /> • Mã học phần: 1101343026<br /> • Số tín chỉ:<br /> 4(2,4,8)<br /> • Mục tiêu:<br /> Trang bị cho sinh viên kỹ<br /> năng cơ bản để thiết kế một website tĩnh<br /> và xử lý được dữ liệu tại client.<br /> • Mô tả vắn tắt học phần: Môn học cung cấp<br /> cho sinh viên những kiến thức cơ bản về<br /> ASP.N ET, lập trình phía máy chủ, quản trị<br /> website và thiết lập webserver<br /> <br /> Giáo trình & Tài liệu<br /> • Sách, giáo trình chính:<br /> – [1] Glenn Johnson, Tony N orthrup - Self-Paced Training Kit - Microsoft<br /> .NET FRAMEWORK 2.0 Web-Based Client Development<br /> <br /> • Tài liệu tham khảo:<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> [2]. Beginning asp.net 1.1 with visual c sharp, WROX<br /> [3]. Beginning ASP.N ET 2.0 with Csharp , WROX<br /> [4]. Professional ASP N ET 2.0, WROX<br /> [5]. XML Webservice , WROX<br /> [6]. http://www.hotscripts.com/ASP.N ET/index.html<br /> [7]. http://www.15seconds.com/focus/ASP.N ET.htm<br /> [8]. http://www.functionx.com/aspnet<br /> [9]. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms525985(v=vs.90).aspx<br /> [10]. nguyenkimduc.wordpress.com<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. GIỚI THIỆU VỀ ASP.NET<br /> 2. CÁC LỚP SỬ DỤNG TRONG ASP.NET<br /> 3. SERVER CONTROL VÀ CÁC BIẾN<br /> 4. MASTER PAGE – THEMES VÀ SKIN<br /> 5. ADO.NET<br /> 6. GÁN KẾT DỮ LIỆU<br /> 8. GIỚI THIỆU WEB SERVICE<br /> 9. SITE NAVIGATION<br /> 10. CẤU HÌNH VÀ QUẢN LÝ WEBSITE<br /> <br /> Bài tập, kiểm tra và thi<br /> • Bài tập lớn<br /> • Giữa kỳ: Thực hành<br /> • Thực hành:<br /> – Bài tập định kỳ<br /> – Bài thi<br /> <br /> • Cuối kỳ: Trắc nghiệm<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2