intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 5: Themes và Skin

Chia sẻ: Sao Cũng được | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
34
lượt xem
4
download

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 5: Themes và Skin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 của bài giảng Phát triển Web nâng cao trang bị cho người học những hiểu biết về Themes và Skin. Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu các nội dung cụ thể như: Khái niệm về Themes, xây dựng Themes, định nghĩa nhiều tùy chọn cho Skin, tạo Skin, áp dụng skin vào trang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 5: Themes và Skin

 1. CHƯƠNG V: THEMES VÀ SKIN Lý thuyết 3 tiết Thực hành 3 tiết
 2. Khái niệm về Themes  Themes  tương  tự  như  Cascading  style  sheet  (CSS), nó cho phép định nghĩa những style cho  các trang web. Themes có chức năng sâu hơn  CSS, cho phép  ứng dụng các style, graphic và  cả  các  tập  tin  CSS  vào  những  trang  của  ứng  dụng.  Themes  là  tập  hợp  các  định  nghĩa  style  sheet  cho các điều khiển, cho từng trang hoặc cho cả  một  ứng  dụng.  Có  thể  sử  dụng  nhiều  themes  trong một ứng dụng 
 3. Khái niệm về Themes  Mỗi folder themes chỉ chứa các phần tử  của themes gồm:  Một file skin đơn  Tập tin CSS  Images: hinh ảnh
 4. Xây dựng Themes  Cách tạo Themes  Trong  Solution  Explorer  Click  phải  trên  tên  Web  site  và  chọn  Add  ASP.NET    Folder,  chọn  Theme, khi đó xuất hiện một thư mục   App_Themes.
 5. Xây dựng Themes  Trong folder App_Theme, chọn Add  Folder, chọn Theme để tạo themes  Tạo tập tin style sheet trong folder  Themes: Click phải trên folder Themes  chọn  Add New Item. Trong cửa sổ  template chọn Style Sheet. 
 6. Xây dựng Themes  Thiết  kế  một  style  sheet:  trong  cửa  sổ  style  sheet  của  Visual  Studio,  click  phải  trên  Folder  Elements  chọn  Add  Style  Rule…
 7. Xây dựng Themes
 8. Xây dựng Themes  Để tạo style cho một tag, ta chọn tên tag  trong khung element và add vào khung  Style rule hierarchy.
 9. Xây dựng Themes
 10. Xây dựng Themes  Để hiệu chỉnh style, ta click phải trên tên tag  trong folder element, chọn Build Style, xuất  hiện hộp thoại Style Builder
 11. Xây dựng Themes
 12. Xây dựng Themes  Áp dụng theme vào một trang ASP.NET 
 13. Xây dựng Themes  Áp dụng theme cho toàn bộ ứng dụng:  Mở tập tin Web.cofig 
 14. Xây dựng Themes  Loại bỏ themes cho một server control Mặc dù themes được thiết lập  ở mức  ứng dụng  hay trên một trang, tại một thời điểm nếu muốn  thay  thế  một  theme  được  định  nghĩa,  ta  dùng  thuộc  tính  EnableTheming  bên  trong  tag  servercontrol EnableTheming="false"
 15. Xây dựng Themes  Loại bỏ themes cho một trang web:  Khi  áp  dụng  themes  cho  cả  web  site  thì  tất  cả  các  trang  đều  ảnh  hưởng  của  themes,  nếu  một  trang  nào  đó  không  muốn sử dụng themes t dùng cú pháp:  
 16. Định nghĩa nhiều tùy chọn cho Skin  Skin  là  một  định  nghĩa  của  các  style  được  áp  dụng  cho  các  server  control  trong  trang  ASP.NET,  skin  có  thể  làm  việc  trong  mối  liên  kết tập tin CSS hoặc tập tin hình ảnh.   Để tạo ra một themes sử dụng trong  ứng dụng  ASP.NET  ta    chỉ  sử  dụng  một  file  skin  đơn  trong  folder  themes.  File  skin  có  thể  có  nhiều  tên nhưng nó phải có phần mở rộng .skin
 17. Tạo skin  Click phải trên folder chứa skin chọn Add  new Item, chọn skin
 18. Tạo skin
 19. Áp dụng skin vào trang  Trong trang .ASPX
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2