intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 2: Các lớp sử dụng trong ASP.NET

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
44
lượt xem
4
download

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 2: Các lớp sử dụng trong ASP.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 2: Các lớp sử dụng trong ASP.NET được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các lớp sử dụng trong ASP.NET như Request, Response, Cookies, Server, Session, Application.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 2: Các lớp sử dụng trong ASP.NET

Bài 2: Các lớp sử dụng trong<br /> ASP.NET<br /> 2.1.<br /> 2.2.<br /> 2.3.<br /> 2.4.<br /> 2.5.<br /> 2.6.<br /> 2.7.<br /> <br /> Request<br /> Response<br /> Cookies<br /> Server<br /> Session<br /> Application<br /> Chu trình sống của một trang web<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.1 Lớp Http Request<br /> <br /> <br /> <br /> Khái niệm<br /> Các thuộc tính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> <br /> Request là một đối tượng của ASP.NET, nó cho phép<br /> đọc các thông tin do các trang khác gửi (Submit) đến<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các thuộc tính<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> RequestType<br /> Request.Form<br /> Request.QueryString<br /> Cookies<br /> <br /> 4<br /> <br /> RequestType<br /> <br /> <br /> <br /> Trả về phương thức truyền dữ liệu từ Client đến Server<br /> Gồm 2 phương thức POST và GET<br /> Namespace: System.Web<br /> Assembly: System.Web (in System.Web.dll)<br /> Type Value: System.String<br /> <br /> <br /> <br /> Cú pháp:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> public string RequestType { get; set; }<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2